Tanárképzés

Szombathelyen több mint fél évszázados hagyománya van a pedagógusképzésnek. Az ELTE Savaria Egyetemi Központ képzéseinek egyik kulcsterülete ma is ez.  Intézményünk sok évtizede szakmailag felkészült és hiteles tanárokat bocsát ki, akik eddig is sikeresen helytálltak és helytállnak ma is a magyar közoktatás – köznevelés különféle területein, régión belül és azon túl. A Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ keretein belül folyó elméleti pedagógusképzést a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziummal, valamint a nyugat-magyarországi régióban lévő több mint 100 partneriskolával együttműködve szervezett gyakorlatok teszik teljessé. Célunk, hogy hallgatóink számára vonzóvá tegyük a tanári pályát, képzéseinkkel felkészítsük őket a pedagógus életpályára, kutatásainkkal, szakmai fejlesztéseinkkel pedig segítsük őket céljaik sikeres megvalósításában.

A Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központban folyó tanárképzés egységben értelmezi a pedagógusképzésben az elméleti és gyakorlati oktatást, a köznevelés irányából érkező módszertani igények és irányok kutatását, és a kutatási eredményekre épített fejlesztéseket, szolgáltatásokat. A modell egy olyan pedagógus életpályamodellt támogat, amelyben az osztatlan tanári képzés, a bevezető gyakornoki szakasz és az életpálya végéig történő szakmai fejlesztés (rövid ciklusú tanárképzés, szakirányú továbbképzés, mentorálás, egyéni és csoportos tanácsadás, stb.) egységes rendszert alkot. A Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központban tutori rendszer működik, amely kitüntetetten figyel a hallgatókra, végig követi egyetemi tanulmányaikat a belépéstől a záróvizsgáig és folyamatos szakmai támogatást nyújt a képzés alatt. Ez a modell az Európai Uniós irányelvekkel is összhangban van.

Általános ügyek

Fontosabb tudnivalók a tanárképzésről  PDF
Megújítják a tanárképzést (Vas Népe, 2021.11.09.) LINK

 


Közösségi pedagógiai gyakorlat

Közösségi pedagógiai gyakorlat leírása PDF
OTAK befogadó nyilatkozat DOC
OTAK munkáltatói igazolás mentességhez DOC
OTAK teljesítésigazoló lap DOC
RTAK befogadó nyilatkozat DOC
RTAK munkáltatói igazolás mentességhez DOC
RTAK teljesítésigazoló lap DOC

 


Iskolai szakterületi gyakorlat

Iskolai gyakorlat leírása PDF
Iskolai gyakorlat beosztás PDF
OTAK befogadó nyilatkozat külső gyakorlóhely esetén DOC
OTAK tanítási ütemterv minta DOC
OTAK igazoló lap DOC
OTAK bejelentő lap bemutató óráról DOC
OTAK jegyzőkönyv DOC
OTAK minősítés DOC
RTAK befogadó nyilatkozat külső gyakorlóhely esetén DOC
RTAK tanítási ütemterv minta PDF
RTAK igazoló lap DOC
RTAK bejelentő lap bemutató óráról DOC
RTAK jegyzőkönyv DOC
RTAK minősítés DOC

 


Összefüggő egyéni gyakorlat

OTAK egyéni gyakorlat leírása PDF
OTK felkérő levél DOC
OTAK befogadó nyilatkozat  DOC
OTAK igazoló lap DOC
OTAK bejelentő lap bemutató óráról DOC
OTAK jegyzőkönyv DOC
OTAK értékelés DOC
RTAK egyéni gyakorlat leírása PDF
RTAK befogadó nyilatkozat  DOC
RTAK igazoló lap DOC
RTAK bejelentő lap bemutató óráról DOC
RTAK jegyzőkönyv DOC
RTAK értékelés DOC
RTAK felkérő levél  DOC
Gyógytestnevelés szakos hallgatók gyakorlatának segédletei

PDF

EXCEL

 


Portfólió

portfólió követelményei OTAK PDF
portfólió követelményei RTAK PDF
borítólap minta DOC
plágium nyilatkozat DOC
értékelőlap minta DOC
tanári kompetenciák PDF
portfólió hallgatói segédlet OTAK PDF

 

 

 

 

 


Szakdolgozat

Szakdolgozat követelményei PDF
Borítólap minta DOC
plágium nyilatkozat DOC
bírálati lap témavezető PDF
bírálati lap opponens PDF

 


Záróvizsga

OTAK követelmények PDF
RTAK követelmények PDF
záróvizsga beosztás PDF

 


Partnerintézmények


2021.09.08.