Tanárképzés

Tanárképzés

Szombathelyen több mint fél évszázados hagyománya van a pedagógusképzésnek. Az ELTE Savaria Egyetemi Központ képzéseinek egyik kulcsterülete ma is ez. Intézményünk sok évtizede szakmailag felkészült és hiteles tanárokat bocsát ki, akik eddig is sikeresen helytálltak és helytállnak ma is a magyar közoktatás – köznevelés különféle területein, régión belül és azon túl. A Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ keretein belül folyó elméleti pedagógusképzést a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziummal, valamint a nyugat-magyarországi régióban lévő több mint 100 partneriskolával együttműködve szervezett gyakorlatok teszik teljessé. Célunk, hogy hallgatóink számára vonzóvá tegyük a tanári pályát, képzéseinkkel felkészítsük őket a pedagógus életpályára, kutatásainkkal, szakmai fejlesztéseinkkel pedig segítsük őket céljaik sikeres megvalósításában.

A Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központban folyó tanárképzés egységben értelmezi a pedagógusképzésben az elméleti és gyakorlati oktatást, a köznevelés irányából érkező módszertani igények és irányok kutatását, és a kutatási eredményekre épített fejlesztéseket, szolgáltatásokat. A modell egy olyan pedagógus életpályamodellt támogat, amelyben az osztatlan tanári képzés, a bevezető gyakornoki szakasz és az életpálya végéig történő szakmai fejlesztés (rövid ciklusú tanárképzés, szakirányú továbbképzés, mentorálás, egyéni és csoportos tanácsadás, stb.) egységes rendszert alkot. A Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központban tutori rendszer működik, amely kitüntetetten figyel a hallgatókra, végig követi egyetemi tanulmányaikat a belépéstől a záróvizsgáig és folyamatos szakmai támogatást nyújt a képzés alatt. Ez a modell az Európai Uniós irányelvekkel is összhangban van.

Általános ügyek

Fontosabb tudnivalók a tanárképzésről 2022 előtt felvett hallgatóknak

 PDF 

 


Közösségi pedagógiai gyakorlat

Közösségi pedagógiai gyakorlat leírása PDF
OTAK befogadó nyilatkozat DOCX
OTAK munkáltatói igazolás mentességhez DOC
OTAK teljesítésigazoló lap DOC
RTAK befogadó nyilatkozat DOCX
RTAK munkáltatói igazolás mentességhez DOC
RTAK teljesítésigazoló lap DOC

 


Pályaszocializációs gyakorlat

Pályaszocializációs gyakorlat 1. – Tanár leszek 
Pályaszocializációs gyakorlat 1. – Tanár leszek  Partnerintézmény útmutató PDF
Pályaszocializációs gyakorlat 1. – Tanár leszek  Hallgatói segédlet PDF
Pályaszocializációs gyakorlat 1. – Tanár leszek  Oktatói ajánlások PDF

 

Pályaszocializációs gyakorlat 2. – Iskolák és tanuló közösségek
Pályaszocializációs gyakorlat 2. – Iskolák és tanuló közösségek  Partnerintézmény útmutató PDF
Pályaszocializációs gyakorlat 2. – Iskolák és tanuló közösségek  Hallgatói segédlet PDF
Pályaszocializációs gyakorlat 2. – Iskolák és tanuló közösségek  Oktatói ajánlások PDF

Csoportos tanítási gyakorlat

Csoportos tanítási gyakorlat leírása PDF
Igazolólap DOCX

Iskolai szakterületi gyakorlat

Dokumentáció a 2022 előtt felvett hallgatóknak

Iskolai gyakorlat leírása PDF
- OTAK befogadó nyilatkozat külső gyakorlóhely esetén DOCX
- OTAK tanítási ütemterv minta DOCX
- OTAK igazoló lap DOCX
- OTAK értékelőlap DOCX
 
- RTAK befogadó nyilatkozat külső gyakorlóhely esetén DOCX
- RTAK tanítási ütemterv minta DOCX
- RTAK igazoló lap DOCX
- RTAK értékelőlap DOCX
 

Dokumentáció a 2022 után felvett hallgatóknak

Iskolai gyakorlat leírása PDF
- OTAK befogadó nyilatkozat külső gyakorlóhely esetén DOCX
- OTAK tanítási ütemterv minta DOCX
- OTAK igazoló lap DOCX
- OTAK értékelőlap DOCX
   
Iskolai gyakorlat leírása (vezetőtanároknak és pedagógiai gyakorlattal nem rendelkező hallgatóknak) (RTAK) PDF
Iskolai gyakorlat leírása (vezetőtanároknak és pedagógiai gyakorlattal rendelkező hallgatóknak) (RTAK) PDF
Tanítási ütemterv (RTAK) DOCX
Befogadó nyilatkozat külső gyakorlóhely esetén (RTAK) DOCX
Igazolólapok (RTAK) DOCX
Értékelőlap (RTAK) DOCX

 


Összefüggő egyéni gyakorlat

OTAK egyéni gyakorlat leírása 2013-2021-ig felvett hallgatóknak PDF
OTAK egyéni gyakorlat leírása 2022-től felvett hallgatóknak PDF
OTAK felkérő levél DOC
OTAK befogadó nyilatkozat  DOCX
OTAK igazoló lap XLSX
OTAK bejelentő lap a bemutató óráról DOCX
OTAK jegyzőkönyv a bemutató óráról DOCX
OTAK értékelőlap DOCX
RTAK egyéni gyakorlat leírása a 2022-ben felvett hallgatóknak PDF
RTAK egyéni gyakorlat leírása a 2023-tól (és részben a 2022-ben felvett hallgatóknak) PDF
RTAK befogadó nyilatkozat  DOCX
RTAK igazoló lap XLSX
RTAK bejelentő lap a bemutató óráról DOCX
RTAK jegyzőkönyv a bemutató óráról DOCX
RTAK értékelőlap DOCX
RTAK felkérő levél  DOC
Gyógytestnevelés szakos hallgatók gyakorlatának segédletei

PDF

Gyógytestnevelés végzettséggel rendelkező pedagógusok listája  EXCEL

 


Portfólió

Portfólió tartalmi követelményei DOCX
Hallgatói segédlet a portfólióhoz DOCX
Eredetiségnyilatkozat DOCX
Portfólió értékelőlap DOCX
Borítólap minta DOC
Tanári kompetenciák PDF

 

 

 

 

 


Szakdolgozat

Szakdolgozat követelményei PDF
Borítólap minta DOC
plágium nyilatkozat DOC
bírálati lap témavezető DOCX
bírálati lap opponens DOCX

 


Záróvizsga

OTAK követelmények PDF
RTAK követelmények PDF
záróvizsga beosztás PDF

 


Partnerintézmények

ISKOLAI GYAKORLATOK - TANÍTÓ

Digitális Nagyköveti Program

Mi a program célja?

A Digitális nagyköveti program célja a tanár szakos egyetemi hallgatók támogatása az oktatásban alkalmazható digitális megoldások használatában a tanulási-tanítási folyamatban. A program fő feladatai közé tartozik a tanár szakos hallgatók motiválása a digitális eszközhasználatra; az élethosszig tartó tanulás képességének a fejlesztése online tanulási formák segítségével; a szaktárgyhoz kapcsolódó digitális felületek, alkalmazások megismerésének a segítése; a magabiztos és hatékony digitális eszközhasználat kialakítása, az online tanulási formák integrálása az oktatásba. A programelemek előzetes jelentkezést követően ingyenesen vehetők igénybe.

Kik a digitális nagykövetek?

Digitális nagykövetek azok az egyetemi oktatók, gyakorlóintézményi vezetőpedagógusok és tanár szakos hallgatók, akik folyamatosan lépést tartanak az oktatástechnológiai újdonságokkal, értik a digitális megoldások hatását a szaktárgyi feladatokra és saját tudásukra, valamint képesek diákjaikat is felkészíteni a digitális eszközök használatára, online tanulási formák megvalósítására.

Bemutatkozás:

Név, eléhetőség, bemutatkozás Fogadóóra Jelentkezés

Dr. Baráth Zsolt

barath.zsolt@sek.elte.hu

 

2023. szeptember 01-je óta dolgozom az ELTE Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központjában, a Történelem Tanszék oktatójaként. Szűkebb kutatási területem a kora újkori magyar hadtörténet, ezen belül is főként az oszmánellenes védelmi rendszer története, valamint a kora újkori környezettörténet. Ehhez kapcsolódva mindenekelőtt a kora újkori magyar és a kora újkori egyetemes történelem oktatása tartozik a feladataim közé. A digitális kompetencia fejlesztése nemcsak a kutatásban jelent segítséget, de a mai információbő világban nélkülözhetetlen is, mivel az elektromos média magabiztos kezelése és alkalmazása segít kialakítani a logikus gondolkodást, az információk keresését és megfelelő módon történő értékelését és nem utolsó sorban ezek adekvát továbbadását. Ilyetén a digitális pedagógia - amely elsősorban a digitális környezet használatára és befogadására készít fel - nagyban hozzájárul a kommunikációs készségek fejlődéséhez is.

keddenként 9:30-10:30 (kéthetente)

A épület 1. emelet 120-as terem

 

2024.02.20.

2024.03.05.

2024.03.19.

2024.04.16.

2024.04.30.

2024.05.14.

2024.05.28.

2024.06.11.

2024.06.25.
barath.zsolt@sek.elte.hu

Dr. Gönye Zsuzsanna

gonye.zsuzsanna@sek.elte.hu

 

Matematikusként és középiskolai matematika tanárként végeztem Szegeden, majd matematikából szereztem Ph.D. fokozatot az Egyesült Államokban a Stony Brook University-n. 2007-től dolgozom a szombathelyi felsőoktatásban, az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ Matematikai Tanszékének egyetemi docense vagyok. Matematikusként és matematika tanárként is célom, hogy hallgatóinkkal, diákjaimmal megszerettessem a matematikát, felkeltsem a matematika szak illetve a tanári hivatás iránti érdeklődésüket. Célom, hogy az új generációkat is hatékonyan módszerekkel tudjuk oktatni, ezért folyamatosan újítom eszközeinket és módszereinket.

csütörtökönként 
19:30-20:30
(kéthetente)

online- Teams

 

2024.02.22.

2024.03.07.

2024.03.21.

2024.04.04.

2024.04.18.

2024.05.02.

2024.05.16.

2024.05.30.

2024.06.13.

2024.06.27.

https://gonyezsuzsanna.youcanbook.me

Dr. Kovács Gábor

kovacs.gabor@sek.elte.hu

 

Az ELTE BDPK Földrajzi Tanszékének adjunktusa vagyok. Korábbi munkáimban geográfusként és térképészként is fontosak voltak a digitális megoldások, hiszen könnyebbé tették a térképek elkészítését és a földrajzi vizsgálatok elvégzését is. Ma a tananyag szemléltetéséhez használom a digitális technikát, hiszen segítségével bármilyen tájra elutazhatunk és bármilyen földrajzi folyamatot modellezni tudunk. A köznapi életben is kiemelt fontosságú a digitális technológia, hiszen az ügyintézés, a szórakozás, az oktatás, összefoglalva minden digitális.

csütörtökönként
09:00-11:00 C épület 2.emelet 224-es iroda

 

2024.02.22.  

2024.03.07. 

2024.03.21. 

2024.03.26. (kedd) 10:00-12:00
2024.04.11.

2024.04.25. 

2024.05.08. (szerda)

2024.05.23.

2024.06.06.

2024.06.20.

kovacs.gabor@sek.elte.hu

Málics Viktória

viktoriamalics11@gmail.com

Nappali tagozatos hallgató vagyok az ELTE BDPK intézményében. Jelenleg a nyolcadik félévemet teljesítem a magyar-történelem szakos tanárképzésben. Célom, hogy a tanítás során a lehető leghasznosabban alkalmazzam a digitális környezet nyújtotta erőforrásokat, ezáltal is színesítve a tanórákat és segítve a tanulási – tanítási folyamatot.

péntekenként 
10:00-11:00 (kéthetente)
A épület 1.emelet 128-as terem

 

2024.02.23. A ép. fsz. 014A

2024.03.08.
2024.03.22. Forrásközpont (Könyvtár) 017
2024.04.05. A ép. fsz. 014A

2024.04.19. 

2024.05.03. 

2024.05.17.

2024.05.31. 

2024.06.14. 

https://viktoriamalics11.youcanbook.me/

Mór Máté

mormate@student.elte.hu

 

Negyedéves földrajz-történelemtanár szakos hallgató vagyok. Tanulmányaim során számos alkalommal vált szükségessé a digitális eszközök, alkalmazások használata, melyek megléte megkönnyítette az eddig itt töltött éveimet. Igyekszem az ezen szoftverekhez és weboldalakhoz kapcsolódó kérdéseket megválaszolni, és hallgatótársaimat tanácsokkal, és az említett eszközök bemutatásával segíteni.

szerdánként
18:00-19:00
(kéthetente)

C épület földszint 008-as terem

 

2024.02.21.

2024.03.06.

2024.03.20.

2024.04.03.

2024.04.17.

2024.05.15.

2024.05.29.

2024.06.12.

2024.06.26.
mormate@student.elte.hu

Sárközi Balázs Dezső

sarkozi.balazs@sek.elte.hu

 

Az ELTE SEK Irodalomtudományi Tanszékén tanársegédként 19. századi, 20. századi magyar irodalmat, kortárs irodalmat, valamint az irodalomtanítás szakmódszertanát tanítom. Fő kutatási területem Pilinszky János költészete, a késő modern magyar líra tendenciái, valamint az irodalomdidaktika kérdésköre. Emellett részmunkaidőben a közoktatás keretein belül is tanítok. A digitális pedagógia iránti érdeklődésem két irányból is motivált: egyrészt a kutatási területemen belül foglalkoztam a digitális bölcsészet, a digitális filológia területével (Pilinszky János munkásságával kapcsolatban), másrészt tanári praxisomban és az irodalomdidaktikai érdeklődésem területén is nagyon fontosnak tartom a digitális lehetőségek, az információs és kommunikációs technológia aspektusainak megismerését, hatékony felhasználását. Mindazonáltal nagyon fontosnak tartom a digitális ártalmak, függőségek felderítésének, megértésének, hangsúlyozásának kérdéskörét is.

hétfőnként
17:00-18:00 
(kéthetente)

online- Teams

 

2024.02.19.

2024.03.04.

2024.03.18.

2024.04.15.

2024.04.29.

2024.05.13.

2024.05.27.

2024.06.10.

2024.06.24.
sarkozi.balazs@sek.elte.hu

 

Tematikus foglalkozások

TÉMA, RÖVID LEÍRÁSSAL

KI TARTJA?

MIKOR, MILYEN FORMÁBAN ÉS HOL?

JELENTKEZÉS

Játsszunk! Szabadulószoba vagy Kahoot? Próbáljuk ki! Dr. Gönye Zsuzsanna

2024.04.05. (péntek)
11:00-15:00
C épület 1. emelet 111

https://gonyezsuzsanna.youcanbook.me

A könyvtár és levéltár helye a digitális világban

Dr. Baráth Zsolt 2024.04.18. (csütörtök)
16:00-19:45
A épület 2.emelet 231 
barath.zsolt@sek.elte.hu
Matematikai szövegek szerkesztése LaTeX segítségével Dr. Gönye Zsuzsanna

2024.04.18. (csütörtök)
15:00-19:00

online – Teams
https://gonyezsuzsanna.youcanbook.me
A levéltár és a digitális kutatási lehetőségek Dr. Baráth Zsolt 2024.04.24. (szerda)
13:00-16:45
online – Teams
barath.zsolt@sek.elte.hu
GoogleEarth az oktatásban

Dr. Kovács Gábor

Mór Máté

2024.04.26. (péntek)
10:00-15:00
Forrásközpont (Könyvtár) földszint 018/A 

kovacs.gabor@sek.elte.hu

Digitális filológia – Pilinszky János és tanítása a digitális térben

A tanulási és tanítási folyamatot segítő játékos feladatok készítése az online térben

Sárközi Balázs Dezső
Málics Viktória
2024.04.30. (kedd)
17:00-20:45
A épület 1.emelet 116 
sarkozi.balazs@sek.elte.hu

Digitalizációs ártalmak a közoktatásban
Nyomtatható kreatív feladatok készítése digitális eszközök segítségével

Sárközi Balázs Dezső

Málics Viktória

2024.05.07. (kedd)
12:45-16:30
A épület 1. emelet 119

sarkozi.balazs@sek.elte.hu
Térképek, ábrák készítése tanórákhoz, leadandóhoz, szakdolgozathoz

Dr. Kovács Gábor

Mór Máté

2024.05.10. (péntek)
10:00-15:00
Forrásközpont (Könyvtár) földszint 018/A

kovacs.gabor@sek.elte.hu

 

A program az

RRF-2.1.2-21-2022-00023 Gyakorlatorientált felsőfokú képzés infrastrukturális és készségfejlesztése az ELTE-n

című projekt keretében valósul meg.


2021.09.08.