Esélyegyenlőség és fogyatékosügy

Esélyegyenlőség és fogyatékosügy

Esélyegyenlőség és fogyatékosügy

Esélyegyenlőség - speciális szükségletű hallgatók - Fogyatékosügyi Központ

Egyetemünk az esélyegyenlőség jegyében speciális jogokat, eszközöket biztosít azon hallgatói számára, akik fogyatékossággal élnek vagy tartós betegséggel rendelkeznek, amely hátráltatja tanulmányaik előrehaladását, akadályozza őket akár a szorgalmi időszakok, akár a számonkérések során.

Kikhez fordulhatsz segítségért?
Amennyiben úgy érzed, Neked is szükséged lehet segítségre, információra vagy a Te szükségleteidhez alkalmazkodó számonkérési körülményekre, nincs más teendőd, mint regisztrálni a Kari Fogyatékosügyi Koordinátorodnál vagy érdeklődni karod Hallgatói Önkormányzatának Esélyegyenlőségi referensénél. A speciális jogok célja, hogy speciális helyzete miatt egyetlen hallgatót se érjen igazságtalan hátrány egyetemi évei során. Természetesen az egyetem minden érzékeny adatot a lehető legbizalmasabban kezel.

Az érintett hallgató igényelhet rendszeres szociális támogatást, mely ösztöndíj fogyatékossággal élő hallgatók esetén kiemelt kategóriába esik. Fontos azonban, hogy szakorvosi vagy orvosszakértői bizottság által kiállított igazolásra van szükséged az érintettség igazolásához. Figyeld a szemeszter elején a szociális támogatás pályázati kiírását!

Amennyiben úgy érzed, hogy személyi segítőre van szükséged a szorgalmi időszakban, úgy jelezd ezt a saját karod Fogyatékosügyi Koordinátora vagy a kari HÖK esélyegyenlőségi referense felé, ők segítenek a személyi segítő megtalálásában.

Na de ki is az a személyi segítő?
A személyi segítő egy hallgatótársad, akivel egyeztetés után együtt tudsz közlekedni, segít megismerni és megtalálni a termeket, könyvtárat, scannert stb. és segít eligazodni az egyetemi életben.

Az ELTE Fogyatékosügyi Központjának célja, hogy a speciális szükségletű hallgatóknak minden támogatást megadjon ahhoz, hogy egyenlő hozzáféréssel, akadálymentes módon tudják egyetemi tanulmányaikat elvégezni. A Központ a kari koordinátori hálózat segítségével felméri a hallgatók számára az eszköz- és szolgáltatási igényeket, részt vesz a tananyagok digitalizálásában, valamint koordinálja az akadálymentesítési törekvéseket.

Természetesen minden egyéb esélyegyenlőségi problémával és kérdéssel nyugodtan fordulj a hallgatói önkormányzatod referenséhez!

Fogyatékosügyi koordinátorok Szombathelyen:

Pólay Veronika  – elérhetőség:  polay.veronika@sek.elte.hu

Baranyai Gábor  – elérhetőség: baranyai.gabor@sek.elte.hu

 

Mellékletek

TÁJÉKOZTATÓ
felsőoktatásban résztvevő hallgatók
diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia fogyatékosság vizsgálatáról

PDF

 

A speciális szükségletű (fogyatékossággal és krónikus betegséggel élő) hallgatók megsegítése az ELTE-n

Egyetemünkön régi hagyomány a speciális szükségletű hallgatók esélyegyenlőségének biztosítása.  A feladatokat az egyetemi és a kari fogyatékosügyi koordinátorok, valamint a budapesti Szolgáltató Központkeretében működő Fogyatékosügyi Központ közösen végzik.

Ki számít speciális szükségletű hallgatónak?

Minden olyan hallgató, aki bármilyen fogyatékossággal él, tehát látássérült, hallássérült, mozgáskorlátozott, tanulási zavara van (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarban érintett, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral küzd. Azok a hallgatók is segítséget igényelhetnek, akiknek súlyos krónikus betegségük befolyásolja a tanulási esélyeiket.

Milyen segítséget kaphatsz?

Nagyon sokfélét! Részben a kari koordinátortól, részben a Fogyatékosügyi Központtól.

a.) A kari fogyatékosügyi koordinátoron keresztül igényelhető segítség: a speciális szükségletű hallgatók tanulmányaik során többletsegítségeket vehetnek igénybe, ezeket a Kari Fogyatékosügyi koordinátor szervezi (például írásbeli vizsga kiváltása szóbelivel, szóbeli vizsga kiváltása írásbelivel, több idő a felkészülés során stb.)

b.) Eszköztámogatás: laptop, fénymásolási lehetőség, nagyító-olvasó (ITK)

Látogass el az elte.hu honlapra, a Hallgatók menüponton belül az Esélyegyenlőség címszó alatt részletes tájékoztatót találsz szolgáltatásainkról.

Hogyan kell regisztrálni?

Akkor tudjuk a megfelelő segítséget megadni, ha személyesen jelentkezel a kari fogyatékosügyi koordinátorodnál és a megfelelő igazolást leadod neki, vagyis regisztrálsz.

Időpontot e-mailben kérhetsz a kari fogyatékosügyi koordinátortól.

Mi garantálja az esélyegyenlőséget?

A speciális szükségletű hallgatók hátrányainak kiegyenlítését a hatályos felsőoktatási törvény és annak végrehajtási rendelete, valamint az ELTE Hallgatói követelményrendszere, különösen annak XIII. fejezetében lefektetett szabályok garantálják.

Bármilyen kérdésed van, bátran fordulj a Fogyatékosügyi Központhoz.                         

Elérhetőség: Kovács Krisztina, Fogyatékosügyi Központ vezető, Egyetemi Fogyatékosügyi koordinátor: kovacs.krisztina@kancellaria.elte.hu
fogyatekosugy@kancellaria.elte.hu