TáTK Közgazdaságtudományi Intézet

TáTK Közgazdaságtudományi Intézet

Szombathelyen a közgazdász-képzésnek 20 éves hagyománya van. Az ELTE – SEK integrációval ezen a területen is pozitív elmozdulás valósult meg:
üzleti típusú közgazdász alapszakok jelentek meg az egyetem képzési portfóliójában: Gazdálkodási és menedzsment, a Kereskedelem és marketing BSc szakok, majd a Turizmus-Vendéglátás és a Pénzügy és Számvitel BSc szakok. A cél az, hogy az intézet nyugat-dunántúli régió meghatározó közgazdasági felsőoktatási bázisa legyen.A tanszék személyi állománya folyamatosan bővül, magasan kvalifikált kollégák csatlakoznak a csapathoz, amely biztosítja a magas szakmai színvonalat, de ugyanakkor a gyakorlatias képzést is. További alap és mesterszak akkreditációját is tervezzük, a régió gazdasági és társadalmi elvárásaihoz igazodva.

Elérhetőség

Tanszékek:

Savaria Gazdálkodástudományi Tanszék
Eötvös Loránd Tudományegyetem – Savaria Egyetemi Központ
9700 Szombathely
Károlyi Gáspár tér 4.

Dr. Varga Imre, egyetemi docens, tanszékvezető
C ép. fsz. 004.
varga.imre@sek.elte.hu

Titkárság:
Móritzné Zsámboki Nóra
C épület, fsz. 3-as iroda.
06/94/519-680
zsamboki.nora@sek.elte.hu

Üzleti Kommunikáció és Marketing Tanszék
Eötvös Loránd Tudományegyetem – Savaria Egyetemi Központ
9700 Szombathely
Károlyi Gáspár tér 4.

Dr. habil. Kovács László, egyetemi docens, tanszékvezető
C ép. fsz. 007.
kovacs.laszlo@sek.elte.hu

Titkárság:
Rábáné Wallner Rita
C épület, fsz. 007-es iroda.
rabane.wallner.rita@sek.elte.hu