PPK Pedagógiai és Pszichológiai Intézet

A Pedagógiai és Pszichológiai Intézet küldetése a társadalmi elvárásoknak és kihívásoknak megfelelő oktatás és kutatás az ELTE Savaria Egyetemi Központjában kiemelt szerepet betöltő pedagógusképzés keretében. Munkatársaink az osztatlan tanári szakok pedagógiai és pszichológiai moduljának oktatásában, a tanító alapképzési szak oktatásában, valamint az intézetünkben gondozott diszciplináris alap-, és mesterszakok (andragógia MA, közösségi művelődés tanára MA, közösségszervező BA) oktatásában vesznek részt. Célunk olyan naprakész kompetenciákkal rendelkező pedagógusok képzése, akik választott tanítói, illetve tanári hivatásukban a 21. század bármelyik iskolájában megállják helyüket az itt szerzett ismeretek, képességek és attitűdök birtokában, képessé válnak a folyamatos megújulásra.

Munkatársak, elérhetőségek

Dr. Molnár Béla, Intézetigazgató

Telefon: +36 94 504 424
E-mail: molnar.bela@ppk.elte.hu

Kovácsné Tóth Tímea, Ügyintéző

Telefon: +36 94 504 429
E-mail: ppi@ppk.elte.hu

Saját honlap címe.