BDPK Tanulmányi Hivatal

BDPK Tanulmányi Hivatal

BDPK Tanulmányi Hivatal

 

A Tanulmányi Hivatal alapfeladatként ellátja a szombathelyi telephelyű képzések oktatási, tanulmányi, felvételi ügyekkel kapcsolatos adminisztratív, nyilvántartási és tájékoztatási feladatait, továbbá a szakos tanulmányokhoz kevésbé szorosan kötődő szolgáltatási ügyek intézését.  Elsődleges feladatai közé tartozik a hallgatói nyilvántartások és a tanulmányi ügyek kezelése, a Neptun alapú statisztikai adatszolgáltatás, a hallgatói kérvények döntéshozatalra való előkészítése és végrehajtása, a térítési és szolgáltatási díjak, valamint a hallgatói önköltségi díjak beszedése.

A Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központban az oktatásszervezés, vagyis a kurzusok meghirdetése az egyes szaktanszékekhez tartoznak, kérjük tárgy- és kurzusmeghirdetéssel, tárgyleírásokkal, tematikákkal kapcsolatos ügyekben a megfelelő tanszék ügyintézőjét keressék!