Tanárképzés

Szombathelyen több mint fél évszázados hagyománya van a pedagógusképzésnek. A Savaria Egyetemi Központ képzéseinek egyik kulcsterülete ma is ez.  Intézményünk sok évtizede szakmailag felkészült és hiteles tanárokat bocsát ki, akik eddig is sikeresen helytálltak és helytállnak ma is a magyar közoktatás – köznevelés különféle területein, régión belül és azon túl. A Savaria Egyetemi Központon belül folyó elméleti pedagógusképzést a Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ segíti a gyakorlati képzés koordinálásával és szervezésével. Ennek keretében szoros együttműködésben működünk a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziummal, valamint a nyugat-magyarországi régióban lévő több mint 100 partneriskolával. Célunk, hogy hallgatóink számára vonzóvá tegyük a tanári pályát, képzéseinkkel felkészítsük őket a pedagógus életpályára, kutatásainkkal, szakmai fejlesztéseinkkel és pedagógiai szakmai szolgáltatásainkkal pedig segítsük őket céljaik sikeres megvalósításában.

A Savaria Egyetemi Központban folyó tanárképzés az ún. szombathelyi modell szellemében történik. Ez a pedagógusképzési modell egységben értelmezi a pedagógusképzésben az oktatást, a köznevelés irányából érkező módszertani igények és irányok kutatását, és a kutatási eredményekre épített fejlesztéseket, szolgáltatásokat. A modell egy olyan pedagógus életpályamodellt támogat, amelyben az osztatlan tanári alapképzés, a bevezető gyakornoki szakasz és az életpálya végéig történő szakmai fejlesztés (továbbképzés, mentorálás, egyéni és csoportos tanácsadás, stb.) egységes rendszert alkot. A Savaria Egyetemi Központban tutori rendszer működik, amely kitüntetetten figyel a hallgatókra, végig követi egyetemi tanulmányaikat a belépéskori alkalmassági vizsgálattól a záróvizsgáig és folyamatos szakmai támogatást nyújt a képzés alatt. Ez a modell az Európai Uniós irányelvekkel is összhangban van.

 

Általános ügyek

Fontosabb tudnivalók a tanárképzésről  PDF

 


Közösségi pedagógiai gyakorlat

Közösségi pedagógiai gyakorlat leírása PDF
OTAK befogadó nyilatkozat PDF
OTAK munkáltatói igazolás mentességhez PDF
OTAK teljesítésigazoló lap PDF
RTAK befogadó nyilatkozat PDF
RTAK munkáltatói igazolás mentességhez PDF
RTAK teljesítésigazoló lap PDF

 


Iskolai szakterületi gyakorlat

Iskolai gyakorlat leírása PDF
Iskolai gyakorlat beosztás PDF
OTAK befogadó nyilatkozat külső gyakorlóhely esetén PDF
OTAK tanítási ütemterv minta PDF
OTAK igazoló lap PDF
OTAK bejelentő lap bemutató óráról PDF
OTAK jegyzőkönyv PDF
OTAK minősítés PDF
RTAK befogadó nyilatkozat külső gyakorlóhely esetén PDF
RTAK tanítási ütemterv minta PDF
RTAK igazoló lap PDF
RTAK bejelentő lap bemutató óráról PDF
RTAK jegyzőkönyv PDF
RTAK minősítés PDF

 


Összefüggő egyéni gyakorlat

OTAK egyéni gyakorlat leírása PDF
OTK felkérő levél PDF
OTAK befogadó nyilatkozat  PDF
OTAK igazoló lap PDF
OTAK bejelentő lap bemutató óráról PDF
OTAK jegyzőkönyv PDF
OTAK értékelés PDF
RTAK egyéni gyakorlat leírása PDF
RTAK befogadó nyilatkozat  PDF
RTAK igazoló lap PDF
RTAK bejelentő lap bemutató óráról PDF
RTAK jegyzőkönyv PDF
RTAK értékelés PDF
Gyógytestnevelés szakos hallgatók gyakorlatának segédletei PDF

 


Portfólió

portfólió követelményei OTAK PDF
portfólió követelményei RTAK PDF
borítólap minta PDF
plágium nyilatkozat PDF
értékelőlap minta PDF
tanári kompetenciák PDF

 


Szakdolgozat

Szakdolgozat követelményei PDF
Borítólap minta PDF
plágium nyilatkozat PDF
bírálati lap témavezető PDF
bírálati lap opponens PDF

 


Záróvizsga

OTAK követelmények PDF
RTAK követelmények PDF
záróvizsga beosztás PDF

 


2021.09.08.