Tanárképzés

Tanárképzés

Szombathelyen több mint fél évszázados hagyománya van a pedagógusképzésnek. Az ELTE Savaria Egyetemi Központ képzéseinek egyik kulcsterülete ma is ez.  Intézményünk sok évtizede szakmailag felkészült és hiteles tanárokat bocsát ki, akik eddig is sikeresen helytálltak és helytállnak ma is a magyar közoktatás – köznevelés különféle területein, régión belül és azon túl. A Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ keretein belül folyó elméleti pedagógusképzést a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziummal, valamint a nyugat-magyarországi régióban lévő több mint 100 partneriskolával együttműködve szervezett gyakorlatok teszik teljessé. Célunk, hogy hallgatóink számára vonzóvá tegyük a tanári pályát, képzéseinkkel felkészítsük őket a pedagógus életpályára, kutatásainkkal, szakmai fejlesztéseinkkel pedig segítsük őket céljaik sikeres megvalósításában.

A Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központban folyó tanárképzés egységben értelmezi a pedagógusképzésben az elméleti és gyakorlati oktatást, a köznevelés irányából érkező módszertani igények és irányok kutatását, és a kutatási eredményekre épített fejlesztéseket, szolgáltatásokat. A modell egy olyan pedagógus életpályamodellt támogat, amelyben az osztatlan tanári képzés, a bevezető gyakornoki szakasz és az életpálya végéig történő szakmai fejlesztés (rövid ciklusú tanárképzés, szakirányú továbbképzés, mentorálás, egyéni és csoportos tanácsadás, stb.) egységes rendszert alkot. A Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központban tutori rendszer működik, amely kitüntetetten figyel a hallgatókra, végig követi egyetemi tanulmányaikat a belépéstől a záróvizsgáig és folyamatos szakmai támogatást nyújt a képzés alatt. Ez a modell az Európai Uniós irányelvekkel is összhangban van.

Általános ügyek

Fontosabb tudnivalók a tanárképzésről 2022 előtt felvett hallgatóknak

 PDF 

Tudnivalók a tanárképzés gyakorlatairól a 2022-től felvett hallgatóknak   - új dokumentum (új OTAK_RTAK gyakorlatai 2022 ősztől)

PDF

 


Közösségi pedagógiai gyakorlat

Közösségi pedagógiai gyakorlat leírása PDF
OTAK befogadó nyilatkozat DOC
OTAK munkáltatói igazolás mentességhez DOC
OTAK teljesítésigazoló lap DOC
RTAK befogadó nyilatkozat DOC
RTAK munkáltatói igazolás mentességhez DOC
RTAK teljesítésigazoló lap DOC

 


Pályaszocializációs gyakorlat

Pályaszocializációs gyakorlat leírása PDF
Hallgatói útmutató a Pályaszocializációs gyakorlathoz PDF

Csoportos tanítási gyakorlat

Csoportos tanítási gyakorlat leírása PDF

Iskolai szakterületi gyakorlat

Dokumentáció a 2022 előtt felvett hallgatóknak

Iskolai gyakorlat leírása (2022 előtt felvett hallgatóknak) PDF
- OTAK befogadó nyilatkozat külső gyakorlóhely esetén DOCX
- OTAK tanítási ütemterv minta DOCX
- OTAK igazoló lap DOCX
- OTAK értékelőlap DOCX
 
- RTAK befogadó nyilatkozat külső gyakorlóhely esetén DOCX
- RTAK tanítási ütemterv minta DOCX
- RTAK igazoló lap DOCX
- RTAK értékelőlap DOCX
 

Dokumentáció a 2022 után felvett hallgatóknak

Iskolai gyakorlat leírása (2022-től felvett hallgatóknak) DOCX
Tanítási ütemterv (RTAK) DOCX
Igazolólapok (RTAK)
          - 2 féléves, nem tanári mesterszakra épülő, levelező munkarendű RTAK DOCX
          - 2 féléves, nem tanári mesterszakra épülő, nappali munkarendű RTAK DOCX
          - 2 féléves, szintemelő, mesterfokozatú tanári szakképzettség megszerzésére irányuló, levelező munkarendű RTAK DOCX
          - 2 féléves, szintemelő, mesterfokozatú tanári szakképzettség megszerzésére irányuló, nappali munkarendű RTAK DOCX
          - 4 féléves, alapszakra épülő, levelező munkarendű RTAK DOCX
          - 4 féléves, tanítói szakképzettséggel tanári oklevelet adó, levelező munkarendű RTAK DOCX
          - 4 féléves, tanítói szakképzettséggel tanári oklevelet adó, nappali munkarendű RTAK DOCX
          - 4 féléves, tanári szakképzettség birtokában újabb (más szakos) tanári oklevelet adó, levelező munkarendű RTAK DOCX
          - 4 féléves, tanári szakképzettség birtokában újabb (más szakos) tanári oklevelet adó, nappali munkarendű RTAK DOCX
Értékelőlap (RTAK) DOCX

 


Összefüggő egyéni gyakorlat

OTAK egyéni gyakorlat leírása PDF
OTK felkérő levél DOC
OTAK befogadó nyilatkozat  DOCX
OTAK igazoló lap XLSX
OTAK bejelentő lap bemutató óráról DOCX
OTAK jegyzőkönyv DOCX
OTAK értékelőlap DOCX
RTAK egyéni gyakorlat leírása PDF
RTAK befogadó nyilatkozat  DOCX
RTAK igazoló lap DOCX
RTAK bejelentő lap bemutató óráról DOCX
RTAK jegyzőkönyv DOCX
RTAK értékelőlap DOCX
RTAK felkérő levél  DOC
Gyógytestnevelés szakos hallgatók gyakorlatának segédletei

PDF

EXCEL

 


Portfólió

Portfólió tartalmi követelményei DOCX
Hallgatói segédlet a portfólióhoz DOCX
Eredetiségnyilatkozat DOCX
Portfólió értékelőlap DOCX
Borítólap minta DOC
Tanári kompetenciák PDF

 

 

 

 

 


Szakdolgozat

Szakdolgozat követelményei PDF
Borítólap minta DOC
plágium nyilatkozat DOC
bírálati lap témavezető PDF
bírálati lap opponens PDF

 


Záróvizsga

OTAK követelmények PDF
RTAK követelmények PDF
záróvizsga beosztás PDF

 


Partnerintézmények

ISKOLAI GYAKORLATOK - TANÍTÓ

2021.09.08.