Információk, szabályzatok

A Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ működéséről legfelsőbb szinten az ELTE szabályzatai rendelkeznek:

ELTE SzMSz I. Szervezeti és Működési Rend

ELTE SzMSz II. Hallgatói követelményrendszer

Az ELTE Hallgatói Követelményrendszer járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel elrendelt távolléti oktatásra vonatkozó átmeneti sajátos szabályai ide kattintva érhető el.

A BDPK belső – csak a központra érvényes – működését szabályzó utasítás ide kattintva elérhető.

Tanév rendje

A 2021/22-es tanév első félévének rendje ide kattintva elérhető. (2021.08.10-ai állapot)

 

BDPK igazgatói útmutató a távolléti vizsgáztatáshoz ide kattintva elérhető. 


Nyomtatványok

Képzési hely váltási kérelem alapszakon DOC
Képzési hely váltási kérelem osztatlan tanárszakon DOC

Kreditátviteli eljárás

Bevezető

A korábbi, papír alapú eljárás megváltoztatására az elektronikus ügyintézés miatt volt szükség. Alapvető változás a korábbi ügymenethez képest, hogy akkor csak az aktuális félévben meghirdetett tárgyra lehetett benyújtani kreditelismerési kérelmet a Neptun rendszeren keresztül, míg mostantól az összes mintatantervben szereplő tárgyra.

Ha a tárgyat az aktuális félévben mindenképpen teljesíteni szeretné, akkor a tárgyfelvételi időszakban feltétlenül vegye fel.

 • Amennyiben a tárgy a kreditátviteli eljárás során elismerésre kerül, akkor a HKR 61. § 6) d) szakasz értelmében a Tanulmányi Hivatal törli az aktuális félév tárgyai közül és az eredményt rögzíti a speciális indexsorban.
 • Elutasítás esetén a tárgyat a félévi követelmények alapján teljesítheti.

Ha a tárgy nem kerül felvételre az aktuális félévben és a kreditátviteli eljárás során is elutasításra kerül, akkor a tárgy az adott félévben nem, csak egy későbbi félévben teljesíthető. Amennyiben a kreditátvitel pozitív döntéssel zárul, az eredményt a Tanulmányi Hivatal a speciális indexsorban rögzíti.

VAGYIS „elfogadott” KÉRELEM ESETÉN A FELVETT TÁRGY TÖRLÉSRE KERÜL, DE „elutasított” KÉRELEM ESETÉN NEM KERÜL FELVÉTELRE A TÁRGY.
 

HA MINDENKÉPPEN AZ ADOTT FÉLÉVBEN SZERETNÉ TELJESÍTENI A TÁRGYAT, ÚGY AZT A KURZUSJELENTKEZÉSI IDŐSZAKBAN FELTÉTLENÜL VEGYE FEL!

A kreditelismerésnek 2 típusa van:

 • mintatantervben szereplő tárgy elismertetése
 • korábbi tanulmányok során tanultak elismertetése a szabadon választható kreditek terhére

Általános információk

 • - a kérvény kötelező mellékletei (mindkét típusnál): tantárgyi tematika, teljesítést igazoló dokumentum
 • kivétel: A BDPK képzésein a jogelőd intézményekben (NymE-SEK, BDF, BDTF) teljesített tárgyak esetében tematika NEM SZÜKSÉGES! Mellékletként a teljesítést igazoló dokumentumot is elegendő csatolni.
 • a kérvény leadási határideje: 2021.09.12.
 • mivel a Kreditbizottságok döntése várhatóan több hetet vesz igénybe, a határozat kézhezvétele után nincs lehetőség a tárgyfelvétel korrigálására a döntésre hivatkozva! Kérem, hogy ennek megfelelően vegye fel tárgyait a félévre!
 • amennyiben kérdéses, hogy mely tárgyak minek feleltethetőek meg új képzésén, kérje az illetékes tanszék segítségét a megfelelésekben
 • az elismerés feltétele a minimum 75% tartalmi egyezőség
 • a befogadott tárgyak félévfüggetlen speciális indexsorban kerülnek rögzítésre, vagyis NEM SZÁMÍTANAK BELE AZ ADOTT FÉLÉVEN FELVETT ÉS TELJESÍTETT KREDITMENNYISÉGBE

Mintatantervben szereplő tárgy elismertetése

Ez a fajta kérvény szolgál minden olyan tárgy elismertetésére, amit a hallgatónak a képzés elvégzéséhez szükséges mintatanterv szerint teljesítenie kell.

Elérhető a Neptun rendszerben: a Tanulmányok – Mintatanterv menüpont alatt

A menüpont kiválasztása után a megfelelő mintatanterv(ek)et ki kell választani, majd a Listázás gombra kell kattintani. Az elismertetni kívánt tárgy sorának végén lévő plusz jelre kattintva a megjelenő menüben a „Kérvény leadása” opciót kell kiválasztani. A megjelenő felületen ki kell választani a megfelelő kérvényt, melynek neve:

 

SEK – Kreditelismerési kérelem

Szabadon választható tárgy elismertetése

A tanulmányok során bizonyos kreditmennyiségű szabadon választható tárgyat is szükséges elvégezni. Amennyiben korábbi tanulmányaink során tanultakat, vagy külföldi (pl. Erasmus) egyetemen szerzett ismereteket szeretnénk elismertetni, akkor ezt a kérvényt kell leadni.

Elérhető a Neptun rendszerben: az Ügyintézés – Kérvények menüpont alatt

A menüpont kiválasztása után a kérvény nevére kell kattintani, majd a lépéseket követve ki kell tölteni a kérvényt, és azt le kell adni.

Kérvény neve:

SEK - Kredit elismerési kérelem szabadon választható tárgy esetében

Szombathely, 2020. január 5.


Szakdolgozat, portfólió

A tartalom eléréséhez kattintson ide.

Záróvizsga

A tartalom eléréséhez kattintson ide.

Idegennyelvi követelmények

Idegennyelvi követelmények_2020

PDF


Pénzügyi kérvények

A kérvényekről a Pénzügyek menüpont alatt tájékozódhat.