A záróvizsga- és oklevél eredmények számítását itt tekintheti meg.


Záróvizsga tételsorok

 

BDPK Angol Nyelv és Irodalom Tanszék

Anglisztika alapszak irodalom záróvizsga témakörök tanulmányaikat 2017 előtt megkezdők számára PDF
Anglisztika alapszak záróvizsga leírása tanulmányaikat 2017 előtt megkezdők számára PDF
Anglisztika szakzárás tanulmányaikat 2017-től megkezdetteknek PDF
Záróvizsga történelem témák tanulmányaikat 2017-től megkezdetteknek PDF
Angoltanári módszertan záróvizsga témakörök 2019-től PDF

 

BDPK Biológiai Tanszék 

Záróvizsga-tételsor, Biológia alapképzés (BSc.) (NymE-re felvett hallgatóknak) (kifutó képzés)  PDF
Záróvizsga-tételsor, Biológia-tanár (4+1) (kifutó képzés, NymE-re felvett hallgatóknak) (kifutó képzés)  PDF
Záróvizsga-tételsor, Biológia-tanár (5+1) (kifutó képzés, NymE-re felvett hallgatóknak) (kifutó képzés)  PDF
Szaktárgyi modulzáró vizsga tételsor (tanulmányaikat 2017-től megkezdettek számára) PDF
Záróvizsga-tételsor, Biológia-tanár (4+1) ELTE (tanulmányaikat 2017-től megkezdettek számára)  PDF
Záróvizsga-tételsor, Biológia-tanár (5+1) ELTE (tanulmányaikat 2017-től megkezdettek számára) PDF

 

BDPK Fizikai Tanszék 

Fizika alapszak záróvizsga tételek PDF
Fizikatanári képzés (4+1) szaktárgyi modulzáró-vizsga tételek PDF
Fizikatanári képzés (4+1) Szakterületi záróvizsga-tételek fizikából PDF
Fizikatanári képzés (5+1) szaktárgyi modulzáró-vizsga tételek PDF

Fizikatanári képzés (5+1) Szakterületi záróvizsga tételek fizikából

PDF
Fizika tanári záróvizsga-tételek szakmódszertanból PDF

 

BDPK Földrajzi Tanszék

Záróvizsga-tételsor, Földrajz alapképzés (BSc.) (kifutó képzés) 

PDF
Záróvizsga-tételsor, Geográfus mesterképzés (MSc.) (kifutó képzés) 

PDF

Záróvizsga-tételsor, Földrajz-tanár (kifutó képzés, NymE-re felvett hallgatóknak) PDF
Záróvizsga-tételsor, Földrajz-tanár (nem tanári mesterszakot követő egyszakos, 60 kredites tanári mesterképzés) PDF
Záróvizsga-tételsor, Földrajz-tanár (általános iskolai tanári szakképzettséggel középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére irányuló egyszakos, 60 kredites tanári mesterképzés) PDF
Szaktárgyi modulzáró vizsga tételsor (2 féléves szintemelő) PDF
Szaktárgyi modulzáró vizsga tételsor (4 féléves nem földrajz szakosból földrajz szakos) PDF
Szaktárgyi modulzáró vizsga tételsor (4 féléves tanítóból foldrajz szakos) PDF
Szaktárgyi modulzáró vizsga tételsor SOANFO8225 PDF
Modulzáró vizsga tételei az osztatlan 4+1 képzésben a 2017 szeptemberétől felvett hallgatók részére PDF
Modulzáró vizsga tételei az osztatlan 5+1 képzésben a 2017 szeptemberétől felvett hallgatók részére PDF

 

BDPK Kémiai Tanszék 

Kémia szakmódszertani szóbeli vizsgatételek a tanári záróvizsgára (2021) PDF

 

BDPK Irodalomtudományi Tanszék / Magyar Nyelvtudományi Tanszék 

Magyartanári záróvizsga szakmódszertani tételsor PDF

 

BDPK Matematikai Tanszék 

Szaktárgyi modulzáró vizsga tételsora általános iskolai matematikatanár szakon

PDF

Szaktárgyi modulzáró vizsga tételsora középiskolai matematikatanár szakon

PDF

Szaktárgyi modulzáró vizsga kibővített tételsora középiskolai matematikatanár szakon

PDF

Tanári záróvizsga módszertani tételsora általános iskolai matematikatanár szakon

PDF

Tanári záróvizsga módszertani tételsora középiskolai matematikatanár szakon

PDF

 

BDPK Német Nyelv és Irodalom Tanszék 

Germanisztika BA záróvizsga követelményei a 2019 után végzetteknek PDF
Germanisztika BA záróvizsga Irodalom (a 2011 után felvettek részére) PDF
Germanisztika BA záróvizsga Irodalom (a 2014 után felvettek részére) PDF
Germanisztika BA záróvizsga Nyelvészet (2014 után felvettek részére) PDF
Német nyelv és kultúra tanára szakmódszertani záróvizsga tételsor PDF

 

BDPK Szlavisztika Tanszék

Szlavisztika alapszak

     Alapszakos záróvizsga tételek

PDF

Szlavisztika osztatlan tanárképzés (horvát/ szlovén)

     Modulzáró vizsga- tételek

PDF

     Záróvizsga tételek

PDF

 

BDPK Tanító Szak 

   

 

BDPK Történelem Tanszék 

Történelem Ba alapszak (nappali és levelező tagozat)

          Záróvizsga tételsor 2017 előtt a NYME-re felvett hallgatóknak PDF

          Szakdolgozattal és a zárószigorlattal kapcsolatos követelmények 2017-től az ELTE-re felvett hallgatóknak

PDF

Történelem osztatlan tanárképzés (4+1 és 5+1 éves képzés, nappali tagozat)

          Záróvizsga tételsor 2017 előtt a NYME-re felvett hallgatóknak PDF

          Modulzáró vizsga 2017-től az ELTE-re felvett hallgatóknak.
          A modulzáró vizsgajegyet a részmodulzárókra kapott osztályzatok számtani átlaga adja.

Történelem rövid ciklusú tanárképzés (2 féléves képzés, levelező tagozat)

          Modulzáró vizsga 2017-től az ELTE-re felvett hallgatóknak

PDF

Történelem rövid ciklusú tanárképzés (4 féléves képzés, levelező tagozat)

          Modulzáró vizsga 2017-től az ELTE-re felvett hallgatóknak.
          A modulzáró vizsgajegyet a részmodulzárókra kapott osztályzatok számtani átlaga adja.

 

BDPK Vizuális Művészeti Tanszék

Képi ábrázolás BA Záróvizsga tételsor

PDF
Rajz- és vizuáliskultúra- tanár záróvizsga tételsor PDF
Művészettörténet szigorlati tételsor PDF

 

BDPK Zenepedagógiai Tanszék

Modulzáró vizsga részei

PDF

Záróvizsga tételsor ének-zene tanár 2017 előtt felvetteknek

PDF

Záróvizsga- követelményei ének-zene-tanár 2017. szeptember 1. után felvetteknek

PDF

 

IK Savaria Műszaki Intézet

Technikatanár záróvizsga tételsor

PDF

Záróvizsga tételsor (Műszaki menedzser, Bsc Gépészmérnök,Msc Gépészmérnök) LINK

 

PPK Pedagógiai és Pszichológiai Intézet

Közösségi művelődés tanár záróvizsga tételsor

PDF

 

PPK Sporttudományi Intézet

Záróvizsga tételsor Testnevelő tanár 2017 után

PDF

Záróvizsga tételsor_gyógytestnev-egészségfejl. tanár_2017 után

PDF

Egészségfejlesztés-tanár MA záróvizsga tételsor PDF

 

TáTK Savaria Gazdálkodástudományi Tanszék

Záróvizsga-tételsor, Gazdálkodási és menedzsment alapszak

PDF
Záróvizsga-tételsor, Kereskedelem és marketing alapszak PDF
Záróvizsga tételsor, kereskedelem és marketing BA „C”, 2018-től kezdő hallgatók számára PDF
Záróvizsga-tételsor, Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés (2017-ben kezdő hallgatók részére) PDF
Záróvizsga-tételsor, Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés (2017-ben kezdő hallgatók részére) PDF
Tételsor BA GM, 2018-ban és azt követően kezdők részére, C mintatanterv PDF
Tételsor FOKSZ GM, 2018-ban és azt követően kezdők részére, C mintatanterv PDF
Tételsor FOKSZ KM, 2018-ban és azt követően kezdők részére, C mintatanterv PDF
Tételsor BA KM, 2017-ben kezdők részére, B mintatanterv DOCX
Tételsor BA GM, 2017-ben kezdők részére, B mintatanterv DOCX