Magyar Irodalomtudományi Tanszék

Magyar Irodalomtudományi Tanszék

Az ELTE Savaria Egyetemi Központjának elődintézményében, a Berzsenyi Dániel Főiskolán 1973 óta folyik főiskolai szintű, magyar nyelv és irodalom szakos, 1998 óta egyetemi szintű alkalmazott nyelvészet szakos, 2006 óta a bolognai folyamatnak megfelelő magyar alapszakos képzés. 2009 szeptemberétől a kétciklusú képzésben magyartanári mesterképzést indítottunk nappali és levelező tagozaton. 2016-tól az osztatlan tanárképzés bevetésével a 4+1-es általános iskolai tanári végzettséget adó, 2018-tól az 5+1-es középiskolai tanári végzettséget adó képzést is folytatunk, s a rövid ciklusú képzésekre is várjuk hallgatóinkat. Fő feladatunk az osztatlan magyartanári képzés folytatása. Átoktatásban segítjük más szakok tanulmányi programjának megvalósítását, nagyobb mértékben a tanító szakokat.

A néhány évtized alatt számottevő oktatási és kutatási tapasztalat halmozódott fel tanszékünkön. A Magyar Irodalom Tanszék a főiskola alapító tanszékei közé tartozott, s a magyar felsőoktatási hagyományoknak megfelelően gondozta a magyar nyelv és irodalom főiskolai szintű képzését, képezte az általános iskolai magyartanárokat.

A magyar szak mindmáig intézményünk egyik legtöbb hallgatót vonzó szaka. A Magyar Nyelvtudományi Tanszékkel együtt a régióban több évtizede meghatározó és hosszú ideig kizárólagos szerepet töltöttünk be a magyar szakos tanárképzésben, illetve a város és a megye, valamint a határainkon túli magyar területek vonzáskörzetében a szakmai képzésen túl a kulturális életben is.

 Tanszékünk oktatási stratégiáját a magas szakmai színvonal elérése és megtartása jellemezte, a nyelv- és irodalomtudomány eredményeinek közvetítését és alkotó művelését, azok továbbfejlesztésére képes értelmiségiek kinevelését tartotta legfőbb feladatának. Munkánk eredményét igazolják a pályán sikeresen helytálló, elismerést szerzett volt tanítványaink, akik közül sokan a szakma rangos képviselői lettek. Az eddigi akkreditációs eljárások során a szak mindig kiváló minősítést kapott.

Hallgatóink országos versenyeken elért kimagasló eredményei méltóképpen tükrözik tanszékünk tudományos, oktatói és képzési tevékenységének színvonalát.

A Savaria Magyar Irodalomtudományi Tanszék meghatározó szerepet játszott és játszik a régió irodalmi és kulturális életének formálásában, a hagyományok őrzésében és fenntartásában. Folytatja a hajdani kollégák: dr. Láng Gusztáv, dr. Lőrinczy Huba, dr. Goda Imre tevékenységét, irodalomtörténeti kutatásait, nagy súlyt helyez a határon túli irodalom megismertetésére, illetve az irodalomtanítási, módszertani kutatásokra. 

Hat főállású oktatónk közül dr. Fűzfa Balázs egyetemi docens habilitált, hárman pedig PhD-fokozattal rendelkeznek: dr. Czetter Ibolya főiskolai tanár, dr. Schiller Erzsébet egyetemi docens, dr. Sturm László egyetemi docens. Oktatóink közül többen vettek, vesznek részt országos, sőt nemzetközi bizottságok, kutatócsoportok munkájában. Számos helyi konferenciát, tudományos tanácskozást, felolvasóülést szervezünk,  amelyeknek anyagát rendszeresen publikáljuk. Intézetünkben nagy hagyománya van a tankönyvírásnak is.

Jó a kapcsolatunk a honi egyetemeken működő intézetekkel, s folyamatosan bővítjük a nemzetközi együttműködést a határainkon túli egyetemekkel.

Szakmai igényességre és a hallgatóinkkal való személyes kapcsolatteremtésre törekszünk, hogy a szakunkat választó hallgatóinknak biztosíthassuk a tartalmas egyetemi esztendőket és a sikeres jövőt.