Barták Balázs

Információk

Munkakör: adjunktus
Tudományos fokozat: -
Telefonszám: +36 94 519 663
E-mail: bartak.balazs@sek.elte.hu
Kutatási terület: interpretáció elmélet, fenomenológia, pszichoanalitikus irodalomtudomány, 20. századi irodalom, József Attila életműve, színháztudomány
Oktatott tárgyak:  Bevezetés az irodalomtudományba, Szövegértelmezések, Irodalomelmélet, Irodalmi alkotások olvasása, Színházi előadások elemzése, Antik irodalom, Világirodalom a középkortól a felvilágosodás koráig, A XIX. századi orosz próza elmélete, Szláv irodalomelméleti tanulmányok, Szláv irodalmak összefoglaló áttekintése, Toposzok és motívumok a szláv és nyugat-európai irodalmakban/kultúrákban, Romantika és realizmus, Politikai filozófia, Tudományfilozófia, Filozófia, Etika-szaketikák, Társadalom és kultúra. A kritikai gondolkodás alapjai

 

Publikációk

MTMT oldal linkje