Nagy Anna

Információk

Munkakör: mestertanár
Tudományos fokozat: PhD abszolutórium (ELTE Filozófia Doktoriskola-Esztétika program)
Telefonszám: +36 94 519 673
E-mail: nagy.anna@sek.elte.hu

Kutatási terület: esztétika, művészettudomány,  - elsősorban a reneszánsz, valamint a 19. század második felének képzőművészetelmélete
Oktatott tárgyak: esztétikatörténet, kortárs esztétikák, művészetelmélet, vizuális kommunikáció, irodalom és társművészetek, színház/képtár projekt, médiatörténet.

Fogadóóra: 
kedd: 10-11 óra

 

Publikációk:

MTMT oldal linkje