Dr. Sturm László

Információk

Munkakör: egyetemi docens
Tudományos fokozat: kandidátus
Telefonszám: -
E-mail: sturm.laszlo@sek.elte.hu

Kutatási terület: A XIX.-XX. század fordulójának magyar irodalma, A XX. sz. és a jelen irodalma, a XVII.-XIX. sz. egyes alkotói és művei, regionális irodalmak
Oktatott tárgyak: Modern magyar irodalom 1905-1945, Modern m. iro. 1945 után, Régi magyarországi irodalom, Világirodalom 1, Világirodalom 2, Világirodalom a XIX. században, Világirodalom XX. században, Emlékiratirodalom, Az önéletírás elmélete, Változatok a kortárs novellára, Regionális irodalom.