Angol Nyelv és Irodalom Tanszék

Angol Nyelv és Irodalom Tanszék

Az Angol Nyelv és Irodalom Tanszék az Eötvös Loránd Tudományegyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központjának tanszéke, jelenlegi oktatói és tanári
létszáma 13 fő.

Az Angol Nyelv és Irodalom Tanszék nappali és levelező képzést folytat mind a BA programban mind a mesterszintű osztatlan és rövidciklusú tanárszakokon. A szakos programok mellett az idegennyelvi tanszékek, így tanszékünk is, a szombathelyi hallgatók számára idegennyelvi – általános és szaknyelvi – programokat és kurzusokat is oktatott és oktat, emellett ellátjuk a tanító szakosok angol műveltségi területének oktatását.

A tanszék szakstruktúrája magában foglalja az anglisztika BA programot nappali és levelező tagozaton, a kifutó angoltanár MA programot nappali és levelező tagozaton, az angol nyelv és kultúra tanára osztatlan tanárszakot nappali és levelező képzésben annak 4+1-es és 5+1-es változatában, s ennek rövidciklusú változatait is a levelező képzés keretében. Ez utóbbinak kiemelt fontossága és hagyománya van a régióban. Az új típusú rövidciklusú, tanári mesterszakokat is sikerült Szombathelyen, levelező tagozaton oktatnunk.

Kollégáink tudományos tevékenységének adatai az MTMT-ben szerepelnek, kutatási tevékenységük szerteágazó, az irodalmi, nyelvészeti, történelmi kutatások mellett jelentősek az alkalmazott kutatási programjaink is.

A Tanszék nemzetközi kapcsolatai a korábbi Bölcsészettudományi Kar, majd a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar időszakában kialakított és fejlesztett kapcsolatain alapul. A nemzetközi együttműködések közt az egyetemiek mellett fontosak azok a kapcsolatok is, amelyeket a nagykövetségekkel, konzulátusokkal, kultúrintézményekkel ápolunk éppen a földrajzi elhelyezkedésünk miatt. A határmenti intézményközi együttműködések ugyancsak kiemelt jelentőséggel bírnak számunkra.