Angol Nyelv- és Irodalom Tanszék

Angol Nyelv- és Irodalom Tanszék

A Savaria Angol Nyelv és Irodalom Tanszék az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Angol-Amerikai Intézetébe tartozó szombathelyi egység, és az ELTE SEK Bölcsészettudományi Centrum egyik egysége is. A Savaria Angol Nyelv és Irodalom Tanszék jelenlegi oktatói és tanári létszáma 12 fő. Tanszékünk oktatóinak 90%-a minősített.

A Savaria Angol Nyelv és Irodalom Tanszék nappali és levelező képzést folytat mind a BA programban mind a mesterszintű osztatlan tanárszakokon. A szakos programok mellett az idegennyelvi tanszékek, így a Savaria Angol Nyelv és Irodalom Tanszék is, a szombathelyi hallgatók számára idegennyelvi – általános és szaknyelvi – programokat és kurzusokat is oktattak és oktatnak. Erre kötelez minket az „Idegenben otthon” TÁMOP pályázat fenntartási időszakára vállalt kötelezettségük is.

A tanszék szakstruktúrája magában foglalja az anglisztika BA programot nappali és levelező tagozaton, a kifutó angoltanár MA programot nappali és levelező tagozaton, az angol nyelv és kultúra tanára osztatlan tanárszakot nappali és levelező képzésben annak 4+1-es és 5+1-es változatában, s ennek rövidciklusú változatait is a levelező képzés keretében. Ez utóbbinak kiemelt fontossága és hagyománya van a régióban. Az új típusú rövidciklusú, tanári mesterszakokat is sikerült Szombathelyen, levelező tagozaton meghirdetnünk.

Kollégáink tudományos tevékenységének adatai az MTMT-ben szerepelnek. Kollégáink kutatási tevékenysége szerteágazó, az irodalmi, nyelvészeti, történelmi kutatások mellett jelentősek az alkalmazott kutatási programjaink is.

A Tanszék nemzetközi kapcsolatai a korábbi Bölcsészettudományi Kar, majd a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar időszakában kialakított és fejlesztett kapcsolatain alapul. A nemzetközi együttműködések közt az egyetemiek mellett fontosak azok a kapcsolatok is, amelyeket a nagykövetségekkel, konzulátusokkal, kultúrintézményekkel ápolunk éppen a földrajzi elhelyezkedésünk miatt. A határmenti intézményközi együttműködések ugyancsak kiemelt jelentőséggel bírnak számunkra.