Wágner Anikó

Információk:

Munkakör: nyelvtanár, pedagógiai szakértő
Tudományos fokozat:
Telefonszám: +36 94 / 519-653
E-mail: wagner.aniko@sek.elte.hu
Kutatási terület: a nyelvtanítás módszertana, kompetencia alapú oktatás, CLIL, iskolai lemorzsolódás, mérés, értékelés, tanártovábbképzés
Oktatott tárgyak: nyelvfejlesztés, angol nyelvgyakorlat, haladó íráskészség, nyelvpedagógia, bevezetés az angol nyelv tanításába, módszertani konzultáció, prezentációs technikák, hatékony bemutatók

 

Publikációk: