Dr. Balázs Bernadette

Információk:

Munkakör: egyetemi adjunktus
Tudományos fokozat: PhD
Telefonszám: +36 94 / 519-653
E-mail: balazs.bernadette@sek.elte.hu
Kutatási terület: Kognitív metaforaelmélet; kognitív metonímiaelmélet. Kognitív nyelvészet és nyelvelsajátítás. Kreatív prefixálás az angol nyelvben –kognitív nyelvészeti megközelítés. Poliszémia kognitív nyelvészeti keretben
Oktatott tárgyak: Mondattani alapozó, Mondattan, Haladó mondattan, Hangtan, Haladó hangtan, Tematikus nyelvfejlesztés

 

Publikációk:

MTMT oldal linkje