Dr. Bődy Edit

Információk

Munkakör: főiskolai docens
Tudományos fokozat: PhD
Telefonszám: +36 94 / 519-648
E-mail: body.edit@sek.elte.hu
Kutatási terület: huszadik századi és kortárs angol, ír és észak-ír irodalom; identitáskérdések; populáris kultúra
Oktatott tárgyak: A középkor és a reneszánsz irodalma; Az angol irodalom a restaurációtól 1890-ig; Kortárs angol nyelvű irodalmak; Angol nyelvű kultúrák; Irodalmi szövegolvasás; Bevezetés az irodalomba; Modern angol és amerikai irodalom és művészet; Posztkoloniális kultúrák és irodalmak

 

Publikációk:

MTMT oldal linkje