Marótiné Dr. Baróthy Judit

Információk

Munkakör: főiskolai docens
Tudományos fokozat: PhD
Telefonszám: +36 94 / 519-651
E-mail: marotine.barothy.judit@sek.elte.hu
Kutatási terület: modernista próza (angol, orosz), angol nyelvű irodalmak és kultúrák
Oktatott tárgyak: angolszász politikai kultúra, angol nyelvű kultúrák, posztkoloniális kultúrák és irodalmak, amerikai kultúra, kontrasztív országismeret, tudományos íráskészség, Nagy-Britannia története, az Egyesült Államok történelme, nyelvfejlesztés.

 

Publikációk:

MTMT oldal linkje