Magyar Nyelvtudományi Tanszék

Magyar Nyelvtudományi Tanszék

A tanszéket a Szombathelyi Tanárképző Főiskola szervezeti egységeként 1972-ben alapították. 1972-től 1999-ig Szabó Géza, 1999-től 2008-ig Molnár Zoltán Miklós látta el a tanszékvezetői teendőket. 2008-ban a szombathelyi főiskola jogutódja, a Berzsenyi Dániel Főiskola Savaria Egyetemi Központ néven a Nyugat-magyarországi Egyetemhez csatlakozott. A tanszék a szervezeti átalakulás következtében egy időre elveszítette addigi önállóságát: akkortól 2017 januárjáig intézeti tanszékként folytatta tevékenységét. 2017. február 1-jétől a szombathelyi campus az ELTE-hez tartozik. Az átalakulás során tanszékünk visszanyerte önállóságát.

Az oktatók elsősorban dialektológiai, geolingvisztikai, nyelvszociológiai, névtani, kontaktológiai, areális nyelvészeti szakterületeken kutatnak és publikálnak. A tanszék két, nemzetközileg is számon tartott szakmai fórumnak, a Dialektológiai Szimpozionnak és A nyelvföldrajztól a névföldrajzig c. konferenciasorozatnak a szervezője és házigazdája. A szimpozion első rendezvényét 1981-ben hirdette meg a tanszék. A további öt eszmecserére 1987-ben, 1992-ben, 2001-ben, 2007-ben és 2015-ben került sor. A névföldrajzi tanácskozás első rendezvényének 2010-ben a tanszék anyaintézménye biztosított helyet. A későbbi helyszínek: Győr (2011), Sárvár (2012), Dunaszerdahely (2013), Pozsony (2014), Alsóőr (2015), Sopron (2016), Kolozsvár (2017). A dialektológiai szimpozion és a névföldrajzi konferenciasorozat szakmai előadásai lektorált kötetekben láttak napvilágot.

A tanszék oktatói eredményesen készítik fel a hallgatókat a különféle egyetemi-főiskolai versenyekre és szakmai megmérettetésekre. Erről tanúskodnak az OTDK-n és az országos helyesírási, retorikai, szépkiejtési versenyekről elhozott rangos helyezések.

A tanszék korábbi oktatói: Batki Jenőné, Bokor József, Czetter Ibolya, Fercsik Erzsébet, Guttmann Miklós, Horváthné Gerendás Ágota, Horváthné Molnár Katalin, Kolláth Anna, Kovács Lászlóné, Kustánné Fitos Amália, Molnár Zoltán Miklós, Palkó István, Pintérné Bujtás Tímea, Szabó Géza, (Lőcsei) Tóth Péter, Vörös Ottó. Óraadónk volt többek között Bedicsné Szép Ilona, Gaál Péter, Köbölkuti Katalin, Laki János, Magassy Lászlóné, Merklin Ferenc, Vízkeleti Julianna.

A tanszék szervezetileg 2017 februárjától az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetéhez tartozik. A szombathelyi egységben jelenleg három főállású munkatárs látja el az oktatási feladatokat: Hajba Renáta (2000-től), Tóth Péter (2012-től) és Vörös Ferenc (2004-től).