TáTK Savaria Gazdálkodástudományi Tanszék

TáTK Savaria Gazdálkodástudományi Tanszék

Szombathelyen a közgazdász-képzésnek 20 éves hagyománya van. Az ELTE – SEK integrációval ezen a területen is pozitív elmozdulás valósult meg:
üzleti típusú közgazdász alapszakok jelentek meg az egyetem képzési portfóliójában:
Gazdálkodási és menedzsment, valamint a Kereskedelem és marketing BA szakok, és az ELTE integrációval mindez megerősítésre került a Társadalomtudományi Kar keretein belül. A cél az, hogy a nyugat-dunántúli régió meghatározó közgazdasági felsőoktatási bázisa legyen.

A tanszék személyi állománya folyamatosan bővül, magasan kvalifikált kollégák csatlakoznak a csapathoz, amely biztosítja a magas szakmai színvonalat, de ugyanakkor a gyakorlatias képzést is. További alap és mesterszak akkreditációját is tervezzük, a régió gazdasági és társadalmi elvárásaihoz igazodva.

Elérhetőség

Savaria Gazdálkodástudományi Tanszék
Eötvös Loránd Tudományegyetem – Savaria Egyetemi Központ
9700 Szombathely
Károlyi Gáspár tér 4.

Titkárság:
C épület, fsz. 3-as iroda.
06/94/519-680
gergacz.ibolya@sek.elte.hu