ERASMUS+ PÓTPÁLYÁZAT 2017/18 TAVASZI FÉLÉVÉRE

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Intézményi szintű pótpályázatot ír ki 2017. szeptember 4-28. között a 2017/2018. tanévben Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre.

(Az elnyert ösztöndíjakat 2018. szeptember 30-ig, igény szerint akár 2019. május 31-ig lehetséges megvalósítani!)

Az Erasmus+ programban jelenleg 3 típusú mobilitásra pályázhatnak a hallgatók; tanulmányi mobilitás, szakmai gyakorlat, diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat

A pályázatokat papír alapon kell benyújtani, az egyes kari/intézeti/tanszéki feltételeknek megfelelően. Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után érkező pályázatokat elfogadása nem lehetséges.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésükre.

BEADÁSI HATÁRIDŐ az ELTE-n egységesen: 2017.szeptember 28. (Ezt követően a szakmai gyakorlatra a jelentkezés folyamatos lesz a fennmaradó ösztöndíjas helyek felhasználásig! Javasoljuk, hogy pályázatukat minél előbb adják le!)

A részletes pályázati felhívás innen tölthető le.

Az elnyerhető támogatási összegek megegyeznek az pályázati felhívásban található összegekkel.

A rászoruló hallgatók többféle kiegészítő támogatást kaphatnak:

  • EHÖK Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás (részletek később az EHÖK honlapján);
  • Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás
  • A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása. (2. pont)
  • Az Alumni Alapítvány kiegészítő támogatása szociálisan rászoruló, tehetséges hallgatók részére

A teljes pályázati anyaghoz szükséges dokumentumok:

  • megfelelően kitöltött pályázati űrlap
  • Europass önéletrajz
  • motivációs levél
  • nyelvvizsga bizonyítvány
  • 2016/207-es tanév II. féléves igazolás tanulmányi eredményekről
  • Szakmai Gyakorlat esetén fogadólevél
2017.09.05.