Tanári mesterképzések

Tanári mesterképzések

Függetlenül a még rendelkezésre álló állami ösztöndíjas féléveinek számától a módosított Felsőoktatási törvény értelmében Ön állami ösztöndíjas formában tanulhat, ha:
- 2 féléves tanárképzésre jelentkezik diszciplináris mesterfokozattal
- 4 féléves tanárképzésre jelentkezik tanító, tanár vagy alapszakos végzettséggel
(2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 47. § (6)f) https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100204.tv

A 2 féléves szaktanárképzésre a szakterülettel azonos korábbi főiskolai szintű tanári végzettségű, valamint osztatlan tanárképzésben általános iskolai szakképzettséggel rendelkező személy jelentkezhet. A felvétel feltétele, hogy a jelentkező a jelentkezéskor fennálló vagy azt megelőzően megszűnt, pedagógus munkakörre szóló közalkalmazotti jogviszonyában vagy munkaviszonyában Pedagógus I. vagy annál magasabb fokozatra szóló besorolással rendelkezik.

A 2 féléves tanárképzésre a szakterületnek megfeleltethető nem tanári szakképzettséggel és mesterfokozattal, vagy korábbi egyetemi végzettséggel rendelkező felvételiző nyújthat be jelentkezést. A megfeleltethető diszciplináris mesterképzések a tanárszakok leírásában találhatók.

A 4 féléves tanárképzésre tanítói, vagy a szakterülettől eltérő tanári végzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek.

Ezen kívül az oktatásért felelős miniszter közleménye által meghatározott képzések körében a közleményben meghatározott szakterületnek megfelelő alapfokozattal (BA/BSc) rendelkezők is jelentkezhetnek. A 2023. felvételi eljárásban az alábbi tanári szakképzettség esetén hirdethető az alapszakra épülő 4 féléves részidős mesterképzés (a kiemelt szakok megtalálhatóak az ELTE-BDPK meghirdetései alatt):

- matematikatanár, informatikatanár (digitális kultúra tanára), biológiatanár, fizikatanár, kémiatanár, technika- és tervezés-tanár, ének-zene tanár, vizuáliskultúra-tanár, testnevelőtanár, továbbá

- nemzetiségi tanárszakok: német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára, bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára, horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára, lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára, román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára, romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára, szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára, szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára, szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára, ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára.

Angol nyelv és kultúra szaktanára - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles angol nyelv és kultúra szaktanára

Kapcsolattartó: Horváthné dr. Molnár Katalin

Telefon: 06-30-539-7892; 06-94-519-669

Email: horvathne.molnar.katalin@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott tanári szakképzettség: okleveles angol nyelv és kultúra tanára, okleveles angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai), az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű angol nyelv és irodalom szakos tanár, főiskolai szintű angol nyelvtanár.

A felvétel feltétele, hogy a jelentkező a jelentkezéskor fennálló vagy azt megelőzően megszűnt, pedagógus munkakörre szóló közalkalmazotti jogviszonyában vagy munkaviszonyában Pedagógus I. vagy annál magasabb fokozatra szóló besorolással rendelkezik.

A képzés célja a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában 11.-12. évfolyamon az angol idegen nyelvet fakultációban és emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítésben tanító tanárok szaktudományos, szakmódszertani képzése, továbbá az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére, a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2023.06.22 - 9:00

Idegen nyelv követelmények: -

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

Letöltés


Angol nyelv és kultúra tanára - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles angol nyelv és kultúra tanára

Kapcsolattartó: Horváthné dr. Molnár Katalin

Telefon: 06-30-539-7892; 06-94-519-669

Email: horvathne.molnar.katalin@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: anglisztika vagy amerikanisztika mesterszintű végzettség, illetve az ennek megfeleltethető korábbi egyetemi végzettség.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában, az angol nyelv tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2023.06.22 - 9:00

Idegen nyelv követelmények: -

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.

Mellékletek

Felvételi követelmények

PDF

Angol nyelv és kultúra tanára - 4 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles angol nyelv és kultúra tanára

Kapcsolattartó: Horváthné dr. Molnár Katalin

Telefon: 06-30-539-7892; 06-94-519-669

Email: horvathne.molnar.katalin@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: tanítói, vagy a szakterülettől eltérő tanári végzettség.

A képzésre történő felvétel feltétele: felsőfokú (C1), komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga angol nyelvből.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában, az angol nyelv tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2023.06.22 - 9:00

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.

 

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

Letöltés


Biológia szaktanár - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles biológia szaktanár

Kapcsolattartó: Dr. habil. Szinetár Csaba

Telefon: 06-94-504-483
Email: szinetar.csaba@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott tanári szakképzettség: okleveles biológiatanár, okleveles biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok) (általános iskolai), az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű biológia szakos tanár.

A felvétel feltétele, hogy a jelentkező a jelentkezéskor fennálló vagy azt megelőzően megszűnt, pedagógus munkakörre szóló közalkalmazotti jogviszonyában vagy munkaviszonyában Pedagógus I. vagy annál magasabb fokozatra szóló besorolással rendelkezik.

A képzés célja a középfokú nevelés-oktatás szakaszának, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszának a 11.-12. évfolyamain a biológia közismereti tantárgyat fakultációban és emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítésben tanító tanárok szaktudományos, szakmódszertani képzése, továbbá az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére, a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2023.06.06 - 9:00

Idegen nyelv követelmények: hamarosan frissül!

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

Biológia szaktanár - felvételi

 


Biológiatanár - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles biológiatanár

Kapcsolattartó:          Dr. habil. Szinetár Csaba

Telefon: 06-94-504-483

Email: szinetar.csaba@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: biológus mesterszintű végzettség, illetve az ennek megfeleltethető korábbi egyetemi végzettség

A képzés célja:  az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a biológia tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2023.06.06 - 9:00

Idegen nyelv követelmények: hamarosan frissül!

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni. 

Mellékletek

Felvételi követelmények

Biológiatanár 2 félév - felvételi

Biológiatanár - 4 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles biológiatanár

Kapcsolattartó:          Dr. habil. Szinetár Csaba

Telefon: 06-94-504-483

Email: szinetar.csaba@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: tanítói, vagy a szakterülettől eltérő tanári végzettség; továbbá a 4 féléves alapképzésre épülő egyszakos biológiatanár mesterképzési szak bemeneti feltétele: biológus alapszakos végzettség.

A képzés célja:  az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a biológia tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2023.06.06 - 9:00

Idegen nyelv követelmények: hamarosan frissül!

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni. 

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

Biológiatanár 4 félév - felvételi


Ének-zene tanár - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles ének-zene tanár

Kapcsolattartó:       Dr. Pozsonyiné Falusi Anikó

Telefon: 06-94-505-121; 06-94-515

Email: pozsonyine.falusi.aniko@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű ének-zenetanár, ének-zenetanár - karvezetés, ének-zene - népzenetanár, ének-zenetanár - egyházzene szakon tanári szakképzettség.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamán kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában az ének-zene tantárgy tanítására, karvezetői felkészültség alapján az iskolai kórusmunka vezetésére, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi vizsga: gyakorlati vizsga (ének)

Felvételi vizsga időpontja: 2023.06.26 - 12:00

Vizsga helyszíneELTE Savaria Egyetemi Központ, Savaria Zenepedagógiai Tanszék (9700 Szombathely, Géfin Gyula u. 28.)

Idegen nyelv követelmények: hamarosan frissül!

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni. 

Mellékletek

Felvételi követelmények

Ének-zene tanár 2 félév - felvételi

Ének-zene tanár - 4 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles ének-zene tanár

Kapcsolattartó:       Dr. Pozsonyiné Falusi Anikó

Telefon: 06-94-505-121; 06-94-515

Email: pozsonyine.falusi.aniko@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: tanítói, vagy a szakterülettől eltérő tanári végzettség, továbbá a 4 féléves alapképzésre épülő egyszakos ének-zene tanár mesterképzési szak bemeneti feltétele: zenekultúra szakember, vagy zeneszerző, vagy jazz-zeneszerző, vagy muzikológus, vagy zeneteoretikus, vagy zenei asszisztens, vagy elektronikus zenei médiaasszisztens, vagy alkalmazott zeneszerző alapszakos végzettség vagy az előadó-művészet bármelyik alapszakos szakképzettsége.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamán kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában az ének-zene tantárgy tanítására, karvezetői felkészültség alapján az iskolai kórusmunka vezetésére, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi vizsga: gyakorlati vizsga (ének)

Felvételi vizsga időpontja: 2023.06.26 - 12:00

Vizsga helyszíneELTE Savaria Egyetemi Központ, Savaria Zenepedagógiai Tanszék (9700 Szombathely, Géfin Gyula u. 28.)

Idegen nyelv követelmények: hamarosan frissül!

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni. 

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

Ének-zene tanár 4 félév - felvételi

 


Fizika szaktanár - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles fizika szaktanár

Kapcsolattartó: Szendreiné Boncz Ildikó

Telefon: 0694/504-379
Email: szendreine.boncz.ildiko@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott tanári szakképzettség: okleveles fizikatanár, okleveles fizikatanár (természettudományi gyakorlatok) (általános iskolai), az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű fizika szakos tanár.

A felvétel feltétele, hogy a jelentkező a jelentkezéskor fennálló vagy azt megelőzően megszűnt, pedagógus munkakörre szóló közalkalmazotti jogviszonyában vagy munkaviszonyában Pedagógus I. vagy annál magasabb fokozatra szóló besorolással rendelkezik.

A képzés célja a középfokú nevelés-oktatás szakaszának, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszának a 11.-12. évfolyamain a fizika közismereti tantárgyat fakultációban és emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítésben tanító tanárok szaktudományos, szakmódszertani képzése, továbbá az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére, a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2023.07.12 - 10:00

Idegen nyelv követelmények: hamarosan frissül!

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

Fizika szaktanár - felvételi

 


Fizikatanár - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles fizikatanár

Kapcsolattartó:        Szendreiné Boncz Ildikó

Telefon: 06-94-504-379

Email: szendreine.boncz.ildiko@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: fizikus mesterszintű végzettség, illetve az ennek megfeleltethető korábbi egyetemi végzettség

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a fizika tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2023.07.12 - 10:00

Idegen nyelv követelmények: hamarosan frissül!

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.

Mellékletek

Felvételi követelmények  PDF

Fizikatanár - 4 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles fizikatanár

Kapcsolattartó:        Szendreiné Boncz Ildikó

Telefon: 06-94-504-379

Email: szendreine.boncz.ildiko@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: tanítói, vagy a szakterülettől eltérő tanári végzettség, továbbá a 4 féléves alapképzésre épülő egyszakos fizikatanár mesterképzési szak bemeneti feltétele: fizikus alapszakos végzettség.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a fizika tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2023.07.12 - 10:00

Idegen nyelv követelmények: hamarosan frissül!

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.

Mellékletek

Felvételi követelmények (4 félév, tanító dipolmával) PDF
Felvételi követelmények (4 félév, tanári dipolmával) PDF

Földrajz szaktanár - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles földrajz szaktanár

Kapcsolattartó: Dr. Lenner Tibor

        Telefon: 06-94-504-341

        Email: lenner.tibor@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott tanári szakképzettség: okleveles földrajztanár, okleveles földrajztanár (általános iskolai), az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti földrajz szakos tanár.

A felvétel feltétele, hogy a jelentkező a jelentkezéskor fennálló vagy azt megelőzően megszűnt, pedagógus munkakörre szóló közalkalmazotti jogviszonyában vagy munkaviszonyában Pedagógus I. vagy annál magasabb fokozatra szóló besorolással rendelkezik.

A képzés célja a középfokú nevelés-oktatás szakaszának, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszának a 11−12. évfolyamain a földrajz közismereti tantárgyat fakultációban és emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítésben tanító tanárok szaktudományos, szakmódszertani képzése, továbbá az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére, a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2023.06.30 - 10:00

Idegen nyelv követelmények: hamarosan frissül!

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

Letöltés

 


Földrajztanár - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles földrajztanár

Kapcsolattartó:         Dr. Lenner Tibor

Telefon: 06-94-504-341

Email: lenner.tibor@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: geográfus mesterszintű végzettség, illetve az ennek megfeleltethető korábbi egyetemi végzettség

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a földrajz közismereti tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2023.06.30 - 10:00

Idegen nyelv követelmények: hamarosan frissül!

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.  

Mellékletek

Felvételi követelmények PDF

Földrajztanár - 4 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles földrajztanár

Kapcsolattartó:         Dr. Lenner Tibor

Telefon: 06-94-504-341

Email: lenner.tibor@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: tanítói, vagy a szakterülettől eltérő tanári végzettség.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a földrajz közismereti tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja : 2023.06.30 - 10:00

Idegen nyelv követelmények: hamarosan frissül!

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.  

Mellékletek

Felvételi követelmények (4 félév, más szakos tanári diplomával)

PDF

Felvételi követelmények (4 félév, tanítói diplomával)

PDF

Gyógytestnevelő tanár - 4 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles gyógytestnevelő tanár

Kapcsolattartó: 

szakmai kérdésekben:       Dr. Nagyváradi Katalin

Telefon: 06-94-504-343

E-mail: nagyvaradi.katalin@ppk.elte.hu)

- a felvételi eljárás adminisztratív kérdéseivel kapcsolatos információk pedig itt érhetők el: https://www.ppk.elte.hu/felvetelizoknek/osztatlan

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: főiskolai vagy egyetemi szintű testnevelő tanári oklevél.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a gyógytestnevelés tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai, kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá felkészítés a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

A szak elvégzői képessé válnak gyógytestnevelési foglalkozások vezetésére általános- és középiskolában egyaránt, valamint az egészségtudatos szemlélet közvetítésére az iskola minden szereplője felé. Komplex egészségfogalomra alapozott gyógytestnevelői, egészségfejlesztői, egészségnevelési, mentálhigiénés, prevenciós, illetve rehabilitációs ismeretek birtokában képesek a köznevelési rendszer intézményeiben az egészséges életmódot és egészségkultúrát modellként alkalmazni, közvetíteni. Alkalmasak a gyógytestnevelési ellátást igénylő gyermekek rehabilitációjára, szakszerű foglalkozások megszervezésére, irányítására, lebonyolítására.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2023.06.27 - 9:00

Idegen nyelv követelmények: hamarosan frissül!

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.  

A felvételi jelentkezéshez csatolandó, kötelező dokumentumok felsorolása, illetve a szóbeli vizsga tartalmával és a pontszámítással kapcsolatos információk ezen a honlapon érthetők el: https://www.ppk.elte.hu/felvetelizoknek/mesterkepzesek.


Horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra szaktanára - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra szaktanára

Kapcsolattartó Dr. Horváth Sándor

Email: horvath.sandor@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott tanári szakképzettség: okleveles horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára, az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű horvát nemzetiségi nyelv és irodalom szakos tanár.

A felvétel feltétele, hogy a jelentkező a jelentkezéskor fennálló vagy azt megelőzően megszűnt, pedagógus munkakörre szóló közalkalmazotti jogviszonyában vagy munkaviszonyában Pedagógus I. vagy annál magasabb fokozatra szóló besorolással rendelkezik.

A képzés célja a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában 11-12. évfolyamon a horvát nyelvet, horvát nyelv és irodalmat, a horvát népismeretet fakultációban és emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítésben tanító tanárok szaktudományos, szakmódszertani képzése, továbbá az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére, a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: -

Idegen nyelv követelmények: -

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

Letöltés


Horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles horvát és horvát nemzetiségi nyelv és kultúra tanára

Kapcsolattartó Dr. Horváth Sándor

Email: horvath.sandor@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: horvát nyelv és irodalom mesterszintű végzettség, illetve az ennek megfeleltethető korábbi egyetemi végzettség

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a horvát nyelv és a horvát nyelv és irodalom, valamint a horvát népismeret tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2023.06.30 - 10:00

Idegen nyelv követelmények: -

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni. 

Mellékletek

Felvételi követelmények Letöltés

Horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára - 4 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles horvát és horvát nemzetiségi nyelv és kultúra tanára

Kapcsolattartó Dr. Horváth Sándor

Email: horvath.sandor@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: tanítói, vagy a szakterülettől eltérő tanári végzettség, továbbá a 4 féléves alapképzésre épülő egyszakos horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak bemeneti feltétele: szlaviszika, horvát alapszakos bölcsész, vagy szlavisztika, horvát nemzetiségi alapszakos bölcsész végzettség.

A képzésre történő felvétel feltétele: felsőfokú (C1), komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga horvát nyelvből.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a horvát nyelv és a horvát nyelv és irodalom, valamint a horvát népismeret tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: -

Idegen nyelv követelmények: -

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni. 

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

Letöltés

 


Kémia szaktanár - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles kémia szaktanár

Kapcsolattartó Borzsák István

Telefon: 06-94-504-366, 06-94-504-310
Email: borzsak.istvan@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott tanári szakképzettség: okleveles kémiatanár, kémiatanár (természettudományi gyakorlatok) (általános iskolai), 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű kémia szakos tanár.

A felvétel feltétele, hogy a jelentkező a jelentkezéskor fennálló vagy azt megelőzően megszűnt, pedagógus munkakörre szóló közalkalmazotti jogviszonyában vagy munkaviszonyában Pedagógus I. vagy annál magasabb fokozatra szóló besorolással rendelkezik.

A képzés célja a középfokú nevelés-oktatás szakaszának, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszának a 11.-12. évfolyamain a kémia közismereti tantárgyat fakultációban és emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítésben tanító tanárok szaktudományos, szakmódszertani képzése, továbbá az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére, a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2023.06.28. - 10:00

Idegen nyelv követelmények: hamarosan frissül!

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

Letöltés


Kémiatanár - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles kémiatanár

Kapcsolattartó:       Borzsák István

Telefon: 06-94-504-366, 06-94-504

Email: borzsak.istvan@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: vegyész, gyógyszervegyész-mérnöki, vegyészmérnöki vagy gyógyszerész mesterszintű végzettség, illetve az ennek megfeleltethető korábbi egyetemi végzettség.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a kémia tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2023.06.28. - 10:00

Idegen nyelv követelmények: hamarosan frissül!

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.  

Mellékletek

Felvételi követelmények (2 félév, diszciplináris MSc diplomával) PDF

Kémiatanár - 4 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles kémiatanár

Kapcsolattartó:       Borzsák István

Telefon: 06-94-504-366, 06-94-504

Email: borzsak.istvan@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: tanítói, vagy a szakterülettől eltérő tanári végzettség, továbbá a 4 féléves alapképzésre épülő egyszakos kémiatanár mesterképzési szak bemeneti feltétele: vegyész vagy vegyészmérnök alapszakos végzettség.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a kémia tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2023.06.28. - 10:00

Idegen nyelv követelmények: hamarosan frissül!

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.  

Mellékletek

Felvételi követelmények (4 félév, más szakos tanári diplomával) PDF

Magyar nyelv és irodalom szakos szaktanár - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles magyar nyelv és irodalom szakos szaktanár

Kapcsolattartó: dr. Czetter Ibolya, dr. Vörös Ferenc

Telefon: 06-94-519-643 / 06-94-519-673 / 06-94-519-625

Email: czetter.ibolya@sek.elte.hu; voros.ferenc@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott tanári szakképzettség: okleveles magyar nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles magyartanár (általános iskolai), az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű magyar nyelv és irodalom szakos tanár.

A felvétel feltétele, hogy a jelentkező a jelentkezéskor fennálló vagy azt megelőzően megszűnt, pedagógus munkakörre szóló közalkalmazotti jogviszonyában vagy munkaviszonyában Pedagógus I. vagy annál magasabb fokozatra szóló besorolással rendelkezik.

A képzés célja a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában 11.-12. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgyat fakultációban, az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítésben tanító tanárok szaktudományos, szakmódszertani képzése, továbbá az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére, a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2023.06.23 - 8:00

Idegen nyelv követelmények: hamarosan frissül!

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

Letöltés

 


Magyar nyelv és irodalom szakos tanár - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Kapcsolattartó:       dr. Czetter Ibolya, dr. Vörös Ferenc

Telefon: 06-94-519-643 / 06-94-519-673 / 06-94-519-625

Email: czetter.ibolya@sek.elte.hu; voros.ferenc@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: magyar nyelv és irodalom mesterszintű végzettség, illetve az ennek megfeleltethető korábbi egyetemi végzettség.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamán kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: -

Idegen nyelv követelmények: hamarosan frissül!

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.

Mellékletek

Felvételi követelmények

Letöltés

Magyar nyelv és irodalom szakos tanár - 4 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Kapcsolattartó:       dr. Czetter Ibolya, dr. Vörös Ferenc

Telefon: 06-94-519-643 / 06-94-519-673 / 06-94-519-625

Email: czetter.ibolya@sek.elte.hu; voros.ferenc@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: tanítói, vagy a szakterülettől eltérő tanári végzettség.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamán kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2023.06.23 - 8:00

Idegen nyelv követelmények: hamarosan frissül!

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

Letöltés


Matematika szaktanár - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles matematika szaktanár

Kapcsolattartó: Dr. Gönye Zsuzsanna

Telefon: 06-94-504-465

Email: gonye.zsuzsanna@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott tanári szakképzettség: okleveles matematikatanár, okleveles matematikatanár (általános iskolai), az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű matematika szakos tanár.

A felvétel feltétele, hogy a jelentkező a jelentkezéskor fennálló vagy azt megelőzően megszűnt, pedagógus munkakörre szóló közalkalmazotti jogviszonyában vagy munkaviszonyában Pedagógus I. vagy annál magasabb fokozatra szóló besorolással rendelkezik.

A képzés célja a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában 11.-12. évfolyamain a matematika tantárgyat fakultációban és emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítésben tanító tanárok szaktudományos, szakmódszertani képzése, továbbá az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére, a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2023.06.29 - 8:00

A vizsga helyszíne: ELTE Savaria Egyetemi Központ, C épület, földszint 008-as terem (9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.)

Idegen nyelv követelmények: hamarosan frissül!

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

Letöltés

 


Matematikatanár - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles matematikatanár

Kapcsolattartó:       Dr. Gönye Zsuzsanna

Telefon: 06-94-504-465

Email: gonye.zsuzsanna@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: matematikus vagy alkalmazott matematikus mesterszintű végzettség, illetve az ennek megfeleltethető korábbi egyetemi végzettség.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a matematika tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá felkészítés a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2023.06.29 - 8:00

Idegen nyelv követelmények: hamarosan frissül!

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.  

Mellékletek

Felvételi követelmények

Letöltés

Matematikatanár - 4 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles matematikatanár

Kapcsolattartó:       Dr. Gönye Zsuzsanna

Telefon: 06-94-504-465

Email: gonye.zsuzsanna@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: tanítói, vagy a szakterülettől eltérő tanári végzettség, továbbá a 4 féléves alapképzésre épülő egyszakos matematikatanár mesterképzési szak bemeneti feltétele: matematikus alapszakos végzettség.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a matematika tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá felkészítés a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2023.06.26-27 - 8:00

A vizsga helyszíne: ELTE Savaria Egyetemi Központ, C épület, földszint 008-as terem (9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.)

Idegen nyelv követelmények: hamarosan frissül!

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.  

 

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

Letöltés

 


Német nyelv és kultúra szaktanára - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles német nyelv és kultúra szaktanára

Kapcsolattartó: Dr. Takács Dóra

Telefon: +36 30 209 7100

 Email: takacs.dora@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott tanári szakképzettség: okleveles német nyelv és kultúra tanára, okleveles német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára, okleveles német nyelv és kultúra tanára (általános iskolai), okleveles német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára (általános iskolai), az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény szerinti főiskolai szintű német nyelv és irodalom szakos tanár, főiskolai szintű német nemzetiségi nyelv és irodalom szakos tanár, főiskolai szintű német nyelvtanár.

A felvétel feltétele, hogy a jelentkező a jelentkezéskor fennálló vagy azt megelőzően megszűnt, pedagógus munkakörre szóló közalkalmazotti jogviszonyában vagy munkaviszonyában Pedagógus I. vagy annál magasabb fokozatra szóló besorolással rendelkezik.

A képzés célja a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában 11.-12. évfolyamon a német idegen nyelvet, német nyelv és irodalmat, német népismeretet fakultációban és emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítésben tanító tanárok szaktudományos, szakmódszertani képzése, továbbá az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére, a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2023.06.14 - 14:00

A vizsga helyszíne: ELTE Savaria Egyetemi Központ, A épület, földszint 15. terem (9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.)

Idegen nyelv követelmények: -

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

kötetlen szakmai beszélgetés


Német nyelv és kultúra tanára - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles német nyelv és kultúra tanára

Kapcsolattartó:       Dr. Takács Dóra

Telefon: +36 30 2097100

Email: takacs.dora@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: német nyelv, irodalom és kultúra vagy német nemzetiségi nyelv és irodalom mesterszintű végzettség, illetve az ennek megfeleltethető korábbi egyetemi végzettség.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamán kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a német nyelv tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2023.06.14 - 14:00

Idegen nyelv követelmények: -

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.

 

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

kötetlen szakmai beszélgetés

 


Német nyelv és kultúra tanára - 4 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles német nyelv és kultúra tanára

Kapcsolattartó:       Dr. Takács Dóra

Telefon: +36 30 2097100

Email: takacs.dora@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: tanítói, vagy a szakterülettől eltérő tanári végzettség.

A képzésre történő felvétel feltétele: felsőfokú (C1), komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga német nyelvből.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamán kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a német nyelv tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja : 2023.06.14 - 14:00

A vizsga helyszíne: ELTE Savaria Egyetemi Központ, A épület, földszint 15. terem (9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.)

Idegen nyelv követelmények: -

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.

 

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

kötetlen szakmai beszélgetés


Szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra szaktanára - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles szlovén és szlovén nemzetiségi nyelv és kultúra szaktanára

Kapcsolattartó: : Skaperné dr. Embersics Erzsébet

        Telefon: 06-94-519-628
        Email: embersics.erzsebet@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott tanári szakképzettség: okleveles szlovén és szlovén nemzetiségi nyelv és kultúra szaktanára, az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű szlovén nemzetiségi nyelv és irodalom szakos tanár.

A felvétel feltétele, hogy a jelentkező a jelentkezéskor fennálló vagy azt megelőzően megszűnt, pedagógus munkakörre szóló közalkalmazotti jogviszonyában vagy munkaviszonyában Pedagógus I. vagy annál magasabb fokozatra szóló besorolással rendelkezik.

A képzés célja A középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában 11-12. évfolyamain a szlovén idegennyelvet, szlovén népismeretet fakultációban és emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítésben tanító tanárok szaktudományos, szakmódszertani képzése, továbbá az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére, a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: -

Idegen nyelv követelmények: -

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

Letöltés

 


Szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles szlovén és szlovén nemzetiségi nyelv és kultúra tanára

Kapcsolattartó:       Skaperné dr. Embersics Erzsébet

Telefon: 06-94-519-628

Email: embersics.erzsebet@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: szlovén nyelv és irodalom mesterszintű végzettség, illetve az ennek megfeleltethető korábbi egyetemi végzettség.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a szlovén nyelv és szlovén nyelv és irodalom, valamint a szlovén népismeret tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése. 

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: -

Idegen nyelv követelmények: -

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.  

Mellékletek

Felvételi követelmények

Letöltés

Szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára - 4 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles szlovén és szlovén nemzetiségi nyelv és kultúra tanára

Kapcsolattartó:       Skaperné dr. Embersics Erzsébet

Telefon: 06-94-519-628

Email: embersics.erzsebet@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: tanítói, vagy a szakterülettől eltérő tanári végzettség, továbbá a 4 féléves alapképzésre épülő egyszakos szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak bemeneti feltétele: szlavisztika, szlovén alapszakos bölcsész, vagy szlavisztika, szlovén nemzetiségi alapszakos bölcsész végzettség.

A képzésre történő felvétel feltétele: felsőfokú (C1), komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga szlovén nyelvből.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a szlovén nyelv és szlovén nyelv és irodalom, valamint a szlovén népismeret tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése. 

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: -

Idegen nyelv követelmények: -

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.  

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

Letöltés

 


Technika- és tervezés-tanár - 4 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles technika- és tervezés-tanár

Kapcsolattartó:       Dr. Nemes József

Telefon: 06-94-504-455,

Email: nj@inf.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: tanítói, vagy a szakterülettől eltérő tanári végzettség, továbbá A 4 féléves alapképzésre épülő egyszakos technika- és tervezés tanár mesterképzési szak bemeneti feltétele: fizikus alapszakos végzettség, vagy a műszaki képzési terület bármely alapképzési szakképzettsége, vagy a gazdaságtudományok képzési terület bármely alapképzési szakképzettsége, vagy az agrár képzési terület bármely alapképzési szakképzettsége.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a technika és tervezés tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2023.06.23 - 10:00

Idegen nyelv követelmények: hamarosan frissül!

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.  

Mellékletek

Felvételi követelmények PDF

 


Természettudomány-környezettan szakos tanár - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles természettudomány-környezettan szakos tanár

Kapcsolattartó:       Németh László

Telefon: 06-94-504-310,06-94-504-

Email: nemeth.laszlo@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: környezettudomány vagy biotechnológia vagy földtudomány vagy geofizikus vagy geológus vagy meteorológus mesterfokozat, illetve az ennek megfeleltethető korábbi egyetemi végzettség.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán a természettudomány, a kémia, a fizika, a biológia, a középfokú nevelésoktatás szakaszában a természettudomány, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban a komplex természettudomány, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a természetismeret tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2023.07.05 - 13:00

Idegen nyelv követelmények: hamarosan frissül!

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.  

 

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

feltöltés alatt

 


Természettudomány-környezettan szakos tanár - 4 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles természettudomány-környezettan szakos tanár

Kapcsolattartó:       Németh László

Telefon: 06-94-504-310,06-94-504-

Email: nemeth.laszlo@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség

A 4 féléves diszciplináris mesterfokozatra épülő természettudomány-környezettan tanár mesterképzési szakra való belépés feltételei:  biológus vagy fizikus vagy vegyész vagy csillagász vagy anyagtudomány vagy geográfus vagy környezetmérnök mesterfokozat.

A 4 féléves újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló természettudomány-környezettan szakos tanár mesterképzési szakra való belépés feltételei:
- biológiatanár, fizikatanár, kémiatanár vagy földrajztanár szakképzettség
- az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti egyetemi szintű környezettan-tanár vagy főiskolai szintű környezetvédelem-tanár, továbbá a 2005. évi felsőoktatási törvény szerinti környezettan-tanár szakon, valamint a 2011. évi nemzeti felsőoktatási törvény szerinti természetismeret-környezettan tanár szakon szerzett szakképzettség -  korábbi tanulmányok befogadásával rövidebb képzési idő alatt.

Az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti egyetemi szintű környezettan-tanár vagy főiskolai szintű környezetvédelem-tanár, továbbá a 2005. évi felsőoktatási törvény szerinti környezettan-tanár szakon, valamint a 2011. évi nemzeti felsőoktatási törvény szerinti természetismeret-környezettan tanár szakon szerzett szakképzettséggel rendelkezők szintén a tanári [4 félév [természettudomány-környezettan szakos tanár]] mesterképzési szakra jelentkezhetnek. Esetükben – a korábbi tanulmányok tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak alapján történő beszámításával – a tanulmányi idő rövidíthető azzal, hogy a szakterületi ismeretek kreditszáma 40 kredit.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán a természettudomány, a kémia, a fizika, a biológia, a középfokú nevelésoktatás szakaszában a természettudomány, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban a komplex természettudomány, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a természetismeret tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2023.07.05 - 9:00

Idegen nyelv követelmények: hamarosan frissül!

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.  

 

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

feltöltés alatt


Testnevelő tanár - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles testnevelő tanár

Kapcsolattartó: 

szakmai kérdésekben:       Heszteráné Dr. Ekler Judit

Telefon: 06-94-504-412

Email: heszterane.ekler.judit@ppk.elte.hu

- a felvételi eljárás adminisztratív kérdéseivel kapcsolatos információk pedig itt érhetők el: https://www.ppk.elte.hu/felvetelizoknek/mesterkepzesek

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: okleveles testnevelőtanár (általános iskolai); az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű testnevelő tanár szakon tanári szakképzettség.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatásban, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában, a felsőoktatásban, a felnőttképzésben a testnevelés tantárgy tanítására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, akik képesek a tanulók testnevelés és sport műveltségének, az egészséggel, az életmóddal, a testkultúrával kapcsolatos készségek, valamint képességek kialakítására, fejlesztésére továbbá, felkészültek tanulmányaik doktori képzésben való folytatására.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2023.06.27 - 9:00

Idegen nyelv követelmények: hamarosan frissül!

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.   

A felvételi jelentkezéshez csatolandó, kötelező dokumentumok felsorolása és a szóbeli vizsga tartalmával, illetve a pontszámítással kapcsolatos információk ezen a honlapon érthetők el: https://www.ppk.elte.hu/felvetelizoknek/mesterkepzesek


Testnevelő tanár - 4 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles testnevelő tanár

Kapcsolattartó: 

szakmai kérdésekben:       Heszteráné Dr. Ekler Judit

Telefon: 06-94-504-412

Email: heszterane.ekler.judit@ppk.elte.hu

- a felvételi eljárás adminisztratív kérdéseivel kapcsolatos információk pedig itt érhetők el: https://www.ppk.elte.hu/felvetelizoknek/mesterkepzesek

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: tanítói, vagy a szakterülettől eltérő tanári végzettség, továbbá a 4 féléves alapképzésre épülő egyszakos testnevelőtanár mesterképzési szak bemeneti feltétele: szakedző (sportági megjelöléssel) vagy edző vagy testnevelő-edző alapszakos végzettség. 

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatásban, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában, a felsőoktatásban, a felnőttképzésben a testnevelés tantárgy tanítására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, akik képesek a tanulók testnevelés és sport műveltségének, az egészséggel, az életmóddal, a testkultúrával kapcsolatos készségek, valamint képességek kialakítására, fejlesztésére továbbá, felkészültek tanulmányaik doktori képzésben való folytatására.

Felvételi követelmények: motoros alkalmassági vizsga és szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 

 • motoros alkalmassági vizsga: 2023.05.31; 2023.06.01.
 • szóbeli vizsga: 2023.06.27 - 9:00

A vizsga helyszíne: ELTE Savaria Egyetemi Központ, Sportcsarnok (9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.)

Idegen nyelv követelmények: hamarosan frissül!

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.   

A felvételi jelentkezéshez csatolandó, kötelező dokumentumok felsorolása, illetve a motoros alkalmassági vizsga tartalmával kapcsolatos információk ezen a honlapon érthetők el: https://www.ppk.elte.hu/felvetelizoknek/mesterkepzesek

Tájékoztató az alkalmassági vizsgáról:

Cím Fájlnév Módosítva
Cím Fájlnév Módosítva
Testnevelő tanár felvételi vizsga leírása Testnevelo_tanar_felveteli_2023.pdf 2022.12.06.

 


Történelem szaktanár - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles történelem szaktanár

Kapcsolattartó: Dr. habil. Kalocsai Péter

Telefon: 06-94-519-661, 06-30-500-23-65

Email: kalocsai.peter@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott tanári szakképzettség: okleveles történelemtanár, okleveles történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (általános iskolai), az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű törtélem szakos tanár.

A felvétel feltétele, hogy a jelentkező a jelentkezéskor fennálló vagy azt megelőzően megszűnt, pedagógus munkakörre szóló közalkalmazotti jogviszonyában vagy munkaviszonyában Pedagógus I. vagy annál magasabb fokozatra szóló besorolással rendelkezik.

A képzés célja a középfokú nevelés-oktatás szakaszának, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszának a 11.-12. évfolyamain a történelem tantárgyat fakultációban és emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítésben tanító tanárok szaktudományos, szakmódszertani képzése, továbbá az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére, a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2023.07.06-07 - 8:30

Idegen nyelv követelmények: hamarosan frissül!

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

Letöltés

 


Történelemtanár - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles történelemtanár

Szakvezető, kapcsolattartó:         Dr. habil. Kalocsai Péter

Telefon: 06-94-519-661, 06-30-500-23-65
Email: kalocsai.peter@sek.elte.hu 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: történelem mesterszintű végzettség, illetve az ennek megfeleltethető korábbi egyetemi végzettség.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a történelem tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2023.07.06-07 - 8:30

Idegen nyelv követelmények: hamarosan frissül!

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.   

Mellékletek

Felvételi követelmények

PDF

Történelemtanár - 4 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles történelemtanár

Szakvezető, kapcsolattartó:         Dr. habil. Kalocsai Péter

Telefon: 06-94-519-661, 06-30-500-23-65
Email: kalocsai.peter@sek.elte.hu 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: tanítói, vagy a szakterülettől eltérő tanári végzettség.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a történelem tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2023.07.06-07 - 8:30

Idegen nyelv követelmények: hamarosan frissül!

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.   

 

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

Letöltés

 


Vizuáliskultúra-tanár - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

A képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles vizuáliskultúra-tanár

Kapcsolattartó:       Offenmüller Ramóna

                                   Telefon: 06-94-504-451

                                   E-mail: offenmuller.ramona @sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: képzőművész vagy művészettörténész mesterszintű végzettség, illetve az ennek megfeleltethető korábbi egyetemi végzettség; vagy az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű rajztanári, vizuális kommunikáció tanári szakon tanári szakképzettség.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamán kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a vizuális kultúra tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: gyakorlati vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2023.06.29 (A vizsga leírása lent)

A vizsga helyszíne: ELTE Savaria Egyetemi Központ, A épület (9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.)

 

Idegen nyelv követelmények: hamarosan frissül!

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.  

 

RAJZ GYAKORLATI VIZSGA VIZUÁLISKULTÚRA TANÁR (2 FÉLÉV) SZAKON

Amennyiben előképzettségei között NINCS AZ ALÁBBI MŰVÉSZETI ALAPKÉPZÉSEK VALAMELYIKE (animációs tervező, vagy designelemző, vagy média designer, vagy környezettervező szakember, vagy képalkotás alapszakos festő/grafikus, vagy kézműves tárgykultúra szakember, vagy formatervező, vagy látványtervező, vagy kerámiatervezés, vagy üvegtervezés, vagy fémművesség, vagy tervezőgrafikus, vagy textiltervező alapszakos végzettség)

 1. Klasszikus  gipszmodell fekete-fehér tónusos rajza (méret: 50x70 cm, anyaga: papír – mi adunk, idő: 3 óra
 2. Beállított asztali csendélet szabadon választott színes technikával (méret:  30x50  cm, hordozó: papír- mi adunk, idő: 3 óra)
 3. Kreatív feladat - 3 színű papír kollázs beállított tárgycsoport alapján (idő -1,5 óra)
 4. Motivációs beszélgetés: nézzen utána valamely művészeti folyóiratnak (akár print, akár online változatnak)

A vizsgára kérjük, hozzanak magukkal: ceruzát, szenet, festéket, ecsetet/pasztellt, ollót, ragasztót, stb...

Amennyiben RENDELKEZIK AZ ALÁBBI MŰVÉSZETI ALAPKÉPZÉSEK VALAMELYIKÉVEL: animációs tervező, vagy designelemző, vagy média designer, vagy környezettervező szakember, vagy képalkotás alapszakos festő/grafikus, vagy kézműves tárgykultúra szakember, vagy formatervező, vagy látványtervező, vagy kerámiatervezés, vagy üvegtervezés, vagy fémművesség, vagy tervezőgrafikus, vagy textiltervező alapszakos végzettség

 1. Portfólió bemutatása - Válassza ki az Ön által legjobbnak vélt 8-12 munkáját! A változatos technikáknak örülünk, figyeljen a reprodukciók minőségére.
 2. Kreatív feladat - 3 színű papír kollázs beállított tárgycsoport alapján (idő -1,5 óra)

A vizsgára kérjük, hozzanak magukkal: ceruzát, szenet, festéket, ecsetet/pasztellt, ollót, ragasztót, stb...


Vizuáliskultúra-tanár - 4 félév

Kar: ELTE-BDPK

A képzési idő: 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles vizuáliskultúra-tanár

Kapcsolattartó:       Offenmüller Ramóna

                                   Telefon: 06-94-504-451

                                   E-mail: offenmuller.ramona @sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: tanítói, vagy a szakterülettől eltérő tanári végzettség, továbbá a 4 féléves alapképzésre épülő egyszakos vizuáliskultúra tanár mesterképzési szak bemeneti feltétele: animációs tervező, vagy designelemző, vagy média designer, vagy környezettervező szakember, vagy képalkotás alapszakos festő/grafikus, vagy kézműves tárgykultúra szakember, vagy formatervező, vagy látványtervező, vagy kerámiatervezés, vagy üvegtervezés, vagy fémművesség, vagy tervezőgrafikus, vagy textiltervező alapszakos végzettség.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamán kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a vizuális kultúra tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: gyakorlati vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2023.06.29 (A vizsga leírása lent)

A vizsga helyszíne: ELTE Savaria Egyetemi Központ, A épület (9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.)

Idegen nyelv követelmények: hamarosan frissül!

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.  

 

RAJZ GYAKORLATI VIZSGA VIZUÁLISKULTÚRA TANÁR (4 FÉLÉV) SZAKON

Amennyiben más szakos tanári vagy tanító végzettséggel rendelkezik

 1. Klasszikus  gipszmodell fekete-fehér tónusos rajza (méret: 50x70 cm, anyaga: papír – mi adunk, idő: 3 óra
 2. Beállított asztali csendélet szabadon választott színes technikával (méret:  30x50  cm, hordozó: papír- mi adunk, idő: 3 óra)
 3. Kreatív feladat - 3 színű papír kollázs beállított tárgycsoport alapján (idő -1,5 óra)
 4. motivációs beszélgetés: nézzen utána valamely művészeti folyóiratnak (akár print, akár online változatnak)

A vizsgára kérjük, hozzanak magukkal: ceruzát, szenet, festéket, ecsetet/pasztellt, ollót, ragasztót, stb...

Amennyiben RENDELKEZIK AZ ALÁBBI MŰVÉSZETI ALAPKÉPZÉSEK VALAMELYIKÉVEL: animációs tervező, vagy designelemző, vagy média designer, vagy környezettervező szakember, vagy képalkotás alapszakos festő/grafikus, vagy kézműves tárgykultúra szakember, vagy formatervező, vagy látványtervező, vagy kerámiatervezés, vagy üvegtervezés, vagy fémművesség, vagy tervezőgrafikus, vagy textiltervező alapszakos végzettség

 1. Portfólió bemutatása - Válassza ki az Ön által legjobbnak vélt 8-12 munkáját! A változatos technikáknak örülünk, figyeljen a reprodukciók minőségére.
 2. Kreatív feladat - 3 színű papír kollázs beállított tárgycsoport alapján (idő -1,5 óra)

A vizsgára kérjük, hozzanak magukkal: ceruzát, szenet, festéket, ecsetet/pasztellt, ollót, ragasztót, stb...