Tanári mesterképzések

Tanári mesterképzések

Felvételi eljárással, jelentkezéssel, vizsgákkal kapcsolatos általános információk:

 • A gyakorlati és szóbeli vizsgák időpontjáról és pontos menetéről, illetve a vizsga díjának (4 000 Ft) befizetési módjáról elektronikus levélben a Tanulmányi Hivatal küld értesítést a jelentkező e-felvételi rendszerben megadott email címére. 
 • A különeljárási díj befizetésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga után. A különeljárási díj visszafizetésére nincsen lehetőség. 
 • Függetlenül a még rendelkezésre álló állami ösztöndíjas féléveinek számától a módosított Felsőoktatási törvény értelmében Ön állami ösztöndíjas formában tanulhat, ha - 2, 3 vagy 4 féléves tanárképzésre jelentkezik.

(2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 47. § (6)f) https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100204.tv

 • 2 féléves szaktanárképzésre a szakterülettel azonos korábbi főiskolai szintű tanári végzettségű, valamint osztatlan tanárképzésben általános iskolai szakképzettséggel rendelkező személy jelentkezhet. A felvétel feltétele, hogy a jelentkező a jelentkezéskor fennálló vagy azt megelőzően megszűnt, pedagógus munkakörre szóló közalkalmazotti jogviszonyában vagy munkaviszonyában Pedagógus I. vagy annál magasabb fokozatra szóló besorolással rendelkezik.
 • 2 féléves tanárképzésre a szakterületnek megfeleltethető nem tanári szakképzettséggel és mesterfokozattal, vagy korábbi egyetemi végzettséggel rendelkező felvételiző nyújthat be jelentkezést.
 • A 2023. pótfelvételi eljárástól az oktatásért felelős miniszter közleménye alapján az alábbi tanári szakképzettségek esetén hirdethető alapszakra épülő 2 féléves tanári mesterképzés is:

matematikatanár, biológiatanár, fizikatanár, kémiatanár, technika- és tervezés-tanár, ének-zene tanár, vizuáliskultúra-tanár, testnevelő tanár.

 • Az 2 féléves képzéshez elfogadható alap- és mesterszakok megtalálhatóak a lenti szakos leírásokban és a miniszteri közleményben.
 • A 3 vagy 4 féléves tanárképzésre tanítói, vagy a szakterülettől eltérő tanári, vagy alapfokozatú gyógypedagógus, vagy gyógypedagógia-tanár, vagy szakoktató, vagy főiskolai szintű pedagógia szakos nevelő, vagy főiskolai szintű, illetve alapfokozatú vagy mesterfokozatú szociálpedagógus végzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek.
 • 2023. szeptemberétől a fenti végzettségre épülő egyes képzések 3 féléves formában is szervezhetők. (lsd. a szakos leírások)
 • A 2023. pótfelvételi eljárástól az oktatásért felelős miniszter közleménye alapján az alábbi tanári szakképzettségek esetén hirdethető alapszakra épülő 3 féléves tanári mesterképzés is:

matematikatanár, biológiatanár, fizikatanár, földrajztanár, kémiatanár; horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára, szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára.

 • A 3 féléves képzéshez elfogadható alapszakok megtalálhatóak a lenti szakos leírásokban és a miniszteri közleményben

A pontszámítás szabályai:

A pontszámítás szabályai szóbeli vizsga esetén:
1) Hozott tanulmányi eredmény: maximum 15 pont
Számítása a korábbi oklevél minősítése alapján történik:

 • jeles: 15 pont 
 • jó: 10 pont
 • közepes: 5 pont
 • elégséges: 0 pont

2) Motivációs levél és szakmai önéletrajz értékelése: maximum 25 pont

3) Szakterülethez kapcsolódó szóbeli felvételi vizsga és motivációs beszélgetés: maximum 50 pont

4) Többletpontok: maximum 10 pont
4.1) Előnyben részesítés: maximum 5 pont
- fogyatékosság: 2 pont
- gyermekgondozás: 1 pont
- hátrányos helyzet: 2 pont

4.2) Nyelvtudás alapján: maximum 5 pont
- 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 3 pont
- 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
- 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont  


 
A pontszámítás szabályai gyakorlati vizsga esetén (ének-zene tanár, vizuáliskultúra tanár):
1) Gyakorlati vizsga pontszáma: maximum 90 pont
- a vizsga részei, leírása a szak leírásában

2) Többletpontok: maximum 10 pont
2.1) Előnyben részesítés: maximum 5 pont
- fogyatékosság: 2 pont
- gyermekgondozás: 1 pont
- hátrányos helyzet: 2 pont

2.2) Nyelvtudás alapján: maximum 5 pont
- 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 3 pont
- 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
- 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont  

Angol nyelv és kultúra szaktanára - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles angol nyelv és kultúra szaktanára

Kapcsolattartó: Horváthné dr. Molnár Katalin

Telefon: 06-30-539-7892; 06-94-519-669

Email: horvathne.molnar.katalin@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott tanári szakképzettség: okleveles angol nyelv és kultúra tanára, okleveles angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai), az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű angol nyelv és irodalom szakos tanár, főiskolai szintű angol nyelvtanár.

A felvétel feltétele, hogy a jelentkező a jelentkezéskor fennálló vagy azt megelőzően megszűnt, pedagógus munkakörre szóló közalkalmazotti jogviszonyában vagy munkaviszonyában Pedagógus I. vagy annál magasabb fokozatra szóló besorolással rendelkezik.

A képzés célja a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában 11.-12. évfolyamon az angol idegen nyelvet fakultációban és emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítésben tanító tanárok szaktudományos, szakmódszertani képzése, továbbá az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére, a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2024.05.28-29.

Idegen nyelv követelmények: -

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

Letöltés


Angol nyelv és kultúra tanára - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles angol nyelv és kultúra tanára

Kapcsolattartó: Horváthné dr. Molnár Katalin

Telefon: 06-30-539-7892; 06-94-519-669

Email: horvathne.molnar.katalin@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: anglisztika vagy amerikanisztika vagy angol nyelvoktató vagy fordító és tolmács (kizárólag angol első választott idegen nyelv esetében) mesterszintű végzettség, illetve az ennek megfeleltethető korábbi egyetemi végzettség.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában, az angol nyelv tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2024.05.28-29.

Idegen nyelv követelmények: -

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.

Mellékletek

Felvételi követelmények

PDF

Angol nyelv és kultúra tanára - 3 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 3 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles angol nyelv és kultúra tanára

Kapcsolattartó: Horváthné dr. Molnár Katalin

Telefon: 06-30-539-7892; 06-94-519-669

Email: horvathne.molnar.katalin@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve a mesterfokozatú tanári, a főiskolai szintű vagy alapfokozatú gyógypedagógus vagy gyógypedagógia-tanár szakképzettség vagy tanító vagy szakoktató szakképzettség vagy az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű pedagógia szakos nevelő szakképzettség vagy az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve alapfokozatú vagy mesterfokozatú szociálpedagógus szakképzettség.

A képzésre történő felvétel feltétele: felsőfokú (C1), komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga angol nyelvből.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában, az angol nyelv tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2024.05.28-29.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.

 

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

Letöltés


Biológia szaktanár - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles biológia szaktanár

Kapcsolattartó: Dr. habil. Szinetár Csaba

Telefon: 06-94-504-483
Email: szinetar.csaba@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott tanári szakképzettség: okleveles biológiatanár, okleveles biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok) (általános iskolai), az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű biológia szakos tanár.

A felvétel feltétele, hogy a jelentkező a jelentkezéskor fennálló vagy azt megelőzően megszűnt, pedagógus munkakörre szóló közalkalmazotti jogviszonyában vagy munkaviszonyában Pedagógus I. vagy annál magasabb fokozatra szóló besorolással rendelkezik.

A képzés célja a középfokú nevelés-oktatás szakaszának, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszának a 11.-12. évfolyamain a biológia közismereti tantárgyat fakultációban és emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítésben tanító tanárok szaktudományos, szakmódszertani képzése, továbbá az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére, a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2024.06.06

Idegen nyelv követelmény: NINCS

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

Biológia szaktanár - felvételi

 


Biológiatanár - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles biológiatanár

Kapcsolattartó:          Dr. habil. Szinetár Csaba

Telefon: 06-94-504-483

Email: szinetar.csaba@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség:

 • biológus vagy állatorvos vagy állatenyésztő mérnök vagy kertészmérnök vagy mezőgazdasági biotechnológus vagy  növénytermesztő mérnöki  vagy molekuláris biológia vagy számítógépes és kognitív idegtudomány vagy orvosi biotechnológia vagy biomérnöki vagy info-bionika mérnöki vagy egészségügyi mérnöki vagy hidrobiológus vagy általános orvos vagy kutató zoológus mesterszintű végzettség, illetve az ennek megfeleltethető korábbi egyetemi végzettség.
 • vagy biológus alapfokozat

A képzés célja:  az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a biológia tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2024.06.06

Idegen nyelv követelmény: NINCS

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni. 

Mellékletek

Felvételi követelmények

Biológiatanár 2 félév - felvételi

Biológiatanár - 3 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 3 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles biológiatanár

Kapcsolattartó:          Dr. habil. Szinetár Csaba

Telefon: 06-94-504-483

Email: szinetar.csaba@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség:

 • 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve a mesterfokozatú tanári, a főiskolai szintű vagy alapfokozatú gyógypedagógus vagy gyógypedagógia-tanár szakképzettség vagy tanító vagy szakoktató szakképzettség vagy az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű pedagógia szakos nevelő szakképzettség vagy az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve alapfokozatú vagy mesterfokozatú szociálpedagógus szakképzettség.

 • vagy: biotechnológus vagy állatenyésztő mérnök vagy kertészmérnök vagy mezőgazdasági mérnök alapfokozat

A képzés célja:  az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a biológia tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2024.06.06

Idegen nyelv követelmény: NINCS

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni. 

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

Biológiatanár 3 félév - felvételi


Ének-zene tanár - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles ének-zene tanár

Kapcsolattartó:       Dr. Pozsonyiné Falusi Anikó

Telefon: 06-94-505-121; 06-94-515

Email: pozsonyine.falusi.aniko@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség:

 • az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű ének-zenetanár, ének-zenetanár - karvezetés, ének-zene - népzenetanár, ének-zenetanár - egyházzene szakon tanári szakképzettség.
 • vagy: zenekultúra alapszakos végzettség vagy: alkotóművészet és muzikológia valamennyi szakképzettsége vagy előadóművészet valamennyi szakképzettsége

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamán kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában az ének-zene tantárgy tanítására, karvezetői felkészültség alapján az iskolai kórusmunka vezetésére, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi vizsga: gyakorlati vizsga (ének)

Felvételi vizsga időpontja: 2024.06.24.

Vizsga helyszíneELTE Savaria Egyetemi Központ, Savaria Zenepedagógiai Tanszék (9700 Szombathely, Géfin Gyula u. 28.)

Idegen nyelv követelmény: NINCS

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni. 

Cím Létrehozva Módosítva Méret
Cím Létrehozva Módosítva Méret
Ének-zene tanári mesterképzés gyakorlati vizsga leírása 2023.11.10. 2023.11.10. 204.29 KB

Ének-zene tanár - 3 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 3 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles ének-zene tanár

Kapcsolattartó:       Dr. Pozsonyiné Falusi Anikó

Telefon: 06-94-505-121; 06-94-515

Email: pozsonyine.falusi.aniko@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve a mesterfokozatú tanári, a főiskolai szintű vagy alapfokozatú gyógypedagógus vagy gyógypedagógia-tanár szakképzettség vagy tanító vagy szakoktató szakképzettség vagy az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű pedagógia szakos nevelő szakképzettség vagy az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve alapfokozatú vagy mesterfokozatú szociálpedagógus szakképzettség.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamán kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában az ének-zene tantárgy tanítására, karvezetői felkészültség alapján az iskolai kórusmunka vezetésére, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi vizsga: gyakorlati vizsga (ének)

Felvételi vizsga időpontja: 2024.06.24

Vizsga helyszíneELTE Savaria Egyetemi Központ, Savaria Zenepedagógiai Tanszék (9700 Szombathely, Géfin Gyula u. 28.)

Idegen nyelv követelmény: NINCS

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni. 

Cím Létrehozva Módosítva Méret
Cím Létrehozva Módosítva Méret
Ének-zene tanári mesterképzés gyakorlati vizsga leírása 2023.11.10. 2023.11.10. 204.29 KB

 


Fizika szaktanár - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles fizika szaktanár

Kapcsolattartó: Szendreiné Boncz Ildikó

Telefon: 0694/504-379
Email: szendreine.boncz.ildiko@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott tanári szakképzettség: okleveles fizikatanár, okleveles fizikatanár (természettudományi gyakorlatok) (általános iskolai), az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű fizika szakos tanár.

A felvétel feltétele, hogy a jelentkező a jelentkezéskor fennálló vagy azt megelőzően megszűnt, pedagógus munkakörre szóló közalkalmazotti jogviszonyában vagy munkaviszonyában Pedagógus I. vagy annál magasabb fokozatra szóló besorolással rendelkezik.

A képzés célja a középfokú nevelés-oktatás szakaszának, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszának a 11.-12. évfolyamain a fizika közismereti tantárgyat fakultációban és emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítésben tanító tanárok szaktudományos, szakmódszertani képzése, továbbá az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére, a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2024.06.17-28.

Idegen nyelv követelmény: NINCS

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

Fizika szaktanár - felvételi

 


Fizikatanár - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles fizikatanár

Kapcsolattartó:        Szendreiné Boncz Ildikó

Telefon: 06-94-504-379

Email: szendreine.boncz.ildiko@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség:

 • fizikus vagy csillagász vagy biomérnöki vagy egészségügyi mérnöki vagy autonóm járműirányítási mérnöki vagy energetikai mérnöki vagy gépészeti modellezés vagy gépészmérnöki vagy űrmérnöki mesterszintű végzettség, illetve az ennek megfeleltethető korábbi egyetemi végzettség
 • vagy fizikus alapszakos végzettség

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a fizika tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2024.06.17-28.

Idegen nyelv követelmény: NINCS

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.

Mellékletek

Felvételi követelmények  PDF

Fizikatanár - 3 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 3 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles fizikatanár

Kapcsolattartó:        Szendreiné Boncz Ildikó

Telefon: 06-94-504-379

Email: szendreine.boncz.ildiko@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség

 • 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve a mesterfokozatú tanári, a főiskolai szintű vagy alapfokozatú gyógypedagógus vagy gyógypedagógia-tanár szakképzettség vagy tanító vagy szakoktató szakképzettség vagy az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű pedagógia szakos nevelő szakképzettség vagy az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve alapfokozatú vagy mesterfokozatú szociálpedagógus szakképzettség.

 • vagy: fizikus-mérnök vagy gépészmérnök alapfokozat

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a fizika tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2024.06.17-28.

Idegen nyelv követelmény: NINCS

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.

Mellékletek

Felvételi követelmények (tanító diplomával) PDF
Felvételi követelmények (tanári diplomával) PDF

Földrajz szaktanár - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles földrajz szaktanár

Kapcsolattartó: Dr. Lenner Tibor

        Telefon: 06-94-504-341

        Email: lenner.tibor@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott tanári szakképzettség: okleveles földrajztanár, okleveles földrajztanár (általános iskolai), az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti földrajz szakos tanár.

A felvétel feltétele, hogy a jelentkező a jelentkezéskor fennálló vagy azt megelőzően megszűnt, pedagógus munkakörre szóló közalkalmazotti jogviszonyában vagy munkaviszonyában Pedagógus I. vagy annál magasabb fokozatra szóló besorolással rendelkezik.

A képzés célja a középfokú nevelés-oktatás szakaszának, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszának a 11−12. évfolyamain a földrajz közismereti tantárgyat fakultációban és emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítésben tanító tanárok szaktudományos, szakmódszertani képzése, továbbá az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére, a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2024.07.01

Idegen nyelv követelmény: NINCS

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

Letöltés

 


Földrajztanár - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles földrajztanár

Kapcsolattartó:         Dr. Lenner Tibor

Telefon: 06-94-504-341

Email: lenner.tibor@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség:

 • geográfus vagy geológus vagy geofizikus vagy meteorológus vagy csillagász vagy hidrológus vagy környezettudomány vagy környezetmérnöki vagy természetvédelmi mérnöki vagy környezetgazdálkodási agrármérnöki mesterszintű végzettség, illetve az ennek megfeleltethető korábbi egyetemi végzettség
 • vagy: geográfus alapfokozat

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a földrajz közismereti tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2024.07.01

Idegen nyelv követelmény: NINCS

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.  

Mellékletek

Felvételi követelmények PDF

Földrajztanár - 3 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 3 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles földrajztanár

Kapcsolattartó:         Dr. Lenner Tibor

Telefon: 06-94-504-341

Email: lenner.tibor@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség

 • 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve a mesterfokozatú tanári, a főiskolai szintű vagy alapfokozatú gyógypedagógus vagy gyógypedagógia-tanár szakképzettség vagy tanító vagy szakoktató szakképzettség vagy az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű pedagógia szakos nevelő szakképzettség vagy az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve alapfokozatú vagy mesterfokozatú szociálpedagógus szakképzettség.

 • vagy: földtudományi kutató alapfokozat

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a földrajz közismereti tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2024.07.01

Idegen nyelv követelmény: NINCS

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.  

Mellékletek

Felvételi követelmények (más szakos tanári diplomával)

PDF

Felvételi követelmények (tanítói diplomával)

PDF

Gyógytestnevelő tanár - 4 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles gyógytestnevelő tanár

Kapcsolattartó: 

szakmai kérdésekben:       Dr. Nagyváradi Katalin

Telefon: 06-94-504-343

E-mail: nagyvaradi.katalin@ppk.elte.hu)

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: főiskolai vagy egyetemi szintű testnevelő tanári oklevél.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a gyógytestnevelés tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai, kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá felkészítés a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

A szak elvégzői képessé válnak gyógytestnevelési foglalkozások vezetésére általános- és középiskolában egyaránt, valamint az egészségtudatos szemlélet közvetítésére az iskola minden szereplője felé. Komplex egészségfogalomra alapozott gyógytestnevelői, egészségfejlesztői, egészségnevelési, mentálhigiénés, prevenciós, illetve rehabilitációs ismeretek birtokában képesek a köznevelési rendszer intézményeiben az egészséges életmódot és egészségkultúrát modellként alkalmazni, közvetíteni. Alkalmasak a gyógytestnevelési ellátást igénylő gyermekek rehabilitációjára, szakszerű foglalkozások megszervezésére, irányítására, lebonyolítására.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2024.06.21

Idegen nyelv követelmény: NINCS

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.  

A felvételi jelentkezéshez csatolandó, kötelező dokumentumok, illetve a szóbeli vizsga tartalmával és a pontszámítással kapcsolatos információk:

Cím Fájlnév Módosítva
Cím Fájlnév Módosítva
Gyógytestnevelő szóbeli témakörök gyogytestnevelo_rtak_24.pdf 2023.12.12.
Egészségügyi lap gyogytestnevelo_egeszsegugyi_lap_bdpk_2024.pdf 2023.12.08.


Horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra szaktanára - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra szaktanára

Kapcsolattartó Dr. Horváth Sándor

Email: horvath.sandor@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott tanári szakképzettség: okleveles horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára, az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű horvát nemzetiségi nyelv és irodalom szakos tanár.

A felvétel feltétele, hogy a jelentkező a jelentkezéskor fennálló vagy azt megelőzően megszűnt, pedagógus munkakörre szóló közalkalmazotti jogviszonyában vagy munkaviszonyában Pedagógus I. vagy annál magasabb fokozatra szóló besorolással rendelkezik.

A képzés célja a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában 11-12. évfolyamon a horvát nyelvet, horvát nyelv és irodalmat, a horvát népismeretet fakultációban és emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítésben tanító tanárok szaktudományos, szakmódszertani képzése, továbbá az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére, a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2024.06.17-21.

Idegen nyelv követelmények: -

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

Letöltés


Horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles horvát és horvát nemzetiségi nyelv és kultúra tanára

Kapcsolattartó Dr. Horváth Sándor

Email: horvath.sandor@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: horvát nyelv és irodalom mesterszintű végzettség, illetve az ennek megfeleltethető korábbi egyetemi végzettség

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a horvát nyelv és a horvát nyelv és irodalom, valamint a horvát népismeret tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2024.06.17-21.

Idegen nyelv követelmények: -

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni. 

Mellékletek

Felvételi követelmények Letöltés

Horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára - 3 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 3 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles horvát és horvát nemzetiségi nyelv és kultúra tanára

Kapcsolattartó Dr. Horváth Sándor

Email: horvath.sandor@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: szlaviszika, horvát alapszakos bölcsész végzettség.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a horvát nyelv és a horvát nyelv és irodalom, valamint a horvát népismeret tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2024.06.17-21

A képzés pótfelvételi eljárásban nem kerül meghirdetésre.

Idegen nyelv követelmények: -

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni. 

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

Letöltés


Horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára - 4 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles horvát és horvát nemzetiségi nyelv és kultúra tanára

Kapcsolattartó Dr. Horváth Sándor

Email: horvath.sandor@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség:

 • 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve a mesterfokozatú tanári, a főiskolai szintű vagy alapfokozatú gyógypedagógus vagy gyógypedagógia-tanár szakképzettség vagy tanító vagy szakoktató szakképzettség vagy az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű pedagógia szakos nevelő szakképzettség vagy az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve alapfokozatú vagy mesterfokozatú szociálpedagógus szakképzettség.

A képzésre történő felvétel feltétele: felsőfokú (C1), komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga horvát nyelvből.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a horvát nyelv és a horvát nyelv és irodalom, valamint a horvát népismeret tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2024.06.17-21

A képzés pótfelvételi eljárásban nem kerül meghirdetésre.

Idegen nyelv követelmények: -

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni. 

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

Letöltés

 


Kémia szaktanár - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles kémia szaktanár

Kapcsolattartó Borzsák István

Telefon: 06-94-504-366, 06-94-504-310
Email: borzsak.istvan@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott tanári szakképzettség: okleveles kémiatanár, kémiatanár (természettudományi gyakorlatok) (általános iskolai), 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű kémia szakos tanár.

A felvétel feltétele, hogy a jelentkező a jelentkezéskor fennálló vagy azt megelőzően megszűnt, pedagógus munkakörre szóló közalkalmazotti jogviszonyában vagy munkaviszonyában Pedagógus I. vagy annál magasabb fokozatra szóló besorolással rendelkezik.

A képzés célja a középfokú nevelés-oktatás szakaszának, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszának a 11.-12. évfolyamain a kémia közismereti tantárgyat fakultációban és emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítésben tanító tanárok szaktudományos, szakmódszertani képzése, továbbá az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére, a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2024.06.24-28

Idegen nyelv követelmény: NINCS

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

Letöltés


Kémiatanár - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles kémiatanár

Kapcsolattartó:       Borzsák István

Telefon: 06-94-504-366, 06-94-504

Email: borzsak.istvan@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség:

 • vegyész vagy gyógyszervegyész-mérnöki vagy vegyészmérnöki vagy gyógyszerész vagy növényorvosi vagy info-bionika mérnöki vagy egészségügyi mérnöki mesterszintű végzettség, illetve az ennek megfeleltethető korábbi egyetemi végzettség.
 • vagy: vegyész vagy vegyészmérnök alapfokozat

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a kémia tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2024.06.24-28

Idegen nyelv követelmény: NINCS

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.  

Mellékletek

Felvételi követelmények (2 félév, diszciplináris MSc diplomával) PDF

Kémiatanár - 3 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 3 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles kémiatanár

Kapcsolattartó:       Borzsák István

Telefon: 06-94-504-366, 06-94-504

Email: borzsak.istvan@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség:

 • 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve a mesterfokozatú tanári, a főiskolai szintű vagy alapfokozatú gyógypedagógus vagy gyógypedagógia-tanár szakképzettség vagy tanító vagy szakoktató szakképzettség vagy az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű pedagógia szakos nevelő szakképzettség vagy az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve alapfokozatú vagy mesterfokozatú szociálpedagógus szakképzettség.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a kémia tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2024.06.24-28

Idegen nyelv követelmény: NINCS

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.  

Mellékletek

Felvételi követelmények PDF

Magyar nyelv és irodalom szakos szaktanár - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles magyar nyelv és irodalom szakos szaktanár

Kapcsolattartó: dr. Czetter Ibolya

Telefon: 06-94-519-643 / 06-94-519-673 / 06-94-519-625

Email: czetter.ibolya@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott tanári szakképzettség: okleveles magyar nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles magyartanár (általános iskolai), az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű magyar nyelv és irodalom szakos tanár.

A felvétel feltétele, hogy a jelentkező a jelentkezéskor fennálló vagy azt megelőzően megszűnt, pedagógus munkakörre szóló közalkalmazotti jogviszonyában vagy munkaviszonyában Pedagógus I. vagy annál magasabb fokozatra szóló besorolással rendelkezik.

A képzés célja a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában 11.-12. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgyat fakultációban, az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítésben tanító tanárok szaktudományos, szakmódszertani képzése, továbbá az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére, a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2024.06.25

Idegen nyelv követelmény: NINCS

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

Letöltés

 


Magyar nyelv és irodalom szakos tanár - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Kapcsolattartó:       dr. Czetter Ibolya

Telefon: 06-94-519-643 / 06-94-519-673 / 06-94-519-625

Email: czetter.ibolya@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: magyar nyelv és irodalom vagy irodalom- és kultúratudomány vagy alkalmazott nyelvészet vagy beszédtudomány (magyar alapképzési bemenettel) vagy hungarológia mesterszintű végzettség, illetve az ennek megfeleltethető korábbi egyetemi végzettség.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamán kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2024.06.25.

Idegen nyelv követelmény: NINCS

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.

Mellékletek

Felvételi követelmények

Letöltés

Magyar nyelv és irodalom szakos tanár - 3 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 3 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Kapcsolattartó:       dr. Czetter Ibolya

Telefon: 06-94-519-643 / 06-94-519-673 / 06-94-519-625

Email: czetter.ibolya@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve a mesterfokozatú tanári, a főiskolai szintű vagy alapfokozatú gyógypedagógus vagy gyógypedagógia-tanár szakképzettség vagy tanító vagy szakoktató szakképzettség vagy az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű pedagógia szakos nevelő szakképzettség vagy az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve alapfokozatú vagy mesterfokozatú szociálpedagógus szakképzettség.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamán kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2024.06.25

Idegen nyelv követelmény: NINCS

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

Letöltés


Matematika szaktanár - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles matematika szaktanár

Kapcsolattartó: Dr. Gönye Zsuzsanna

Telefon: 06-94-504-465

Email: gonye.zsuzsanna@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott tanári szakképzettség: okleveles matematikatanár, okleveles matematikatanár (általános iskolai), az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű matematika szakos tanár.

A felvétel feltétele, hogy a jelentkező a jelentkezéskor fennálló vagy azt megelőzően megszűnt, pedagógus munkakörre szóló közalkalmazotti jogviszonyában vagy munkaviszonyában Pedagógus I. vagy annál magasabb fokozatra szóló besorolással rendelkezik.

A képzés célja a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában 11.-12. évfolyamain a matematika tantárgyat fakultációban és emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítésben tanító tanárok szaktudományos, szakmódszertani képzése, továbbá az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére, a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2024.06.24-27

A vizsga helyszíne: ELTE Savaria Egyetemi Központ, C épület, földszint 008-as terem (9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.)

Idegen nyelv követelmény: NINCS

Cím Fájlnév Létrehozva Módosítva
Cím Fájlnév Létrehozva Módosítva
Matematika szaktanár mesterképzés felvételi témakörök rtak_matematika_szaktan_felveteli.pdf 2024.05.24. 2024.05.24.

Matematikatanár - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles matematikatanár

Kapcsolattartó:       Dr. Gönye Zsuzsanna

Telefon: 06-94-504-465

Email: gonye.zsuzsanna@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség:

 • matematikus vagy alkalmazott matematikus vagy biztosítási és pénzügyi matematika közgazdász (kizárólag matematika alapképzési bemenettel) vagy gazdaság- és pénzügy- matematikai elemzés (osztatlan) vagy programtervező informatikus vagy mérnökinformatikus vagy gazdaságinformatikus vagy nemzetközi gazdaság és gazdálkodás vagy közgazdasági elemző vagy pénzügy vagy számvitel vagy mechatronikai mérnöki vagy villamosmérnöki mesterszintű végzettség, illetve az ennek megfeleltethető korábbi egyetemi végzettség.
 • vagy: matematikus alapfokozat

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a matematika tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá felkészítés a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2024.06.24-27

Idegen nyelv követelmény: NINCS

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.  

Cím Fájlnév Létrehozva Módosítva
Cím Fájlnév Létrehozva Módosítva
Matematikatanár (2 félév) mesterképzés felvételi témakörök rtak_matematika_2fe_felveteli.pdf 2024.05.24. 2024.05.24.

Matematikatanár - 3 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 3 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles matematikatanár

Kapcsolattartó:       Dr. Gönye Zsuzsanna

Telefon: 06-94-504-465

Email: gonye.zsuzsanna@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség:

 • 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve a mesterfokozatú tanári, a főiskolai szintű vagy alapfokozatú gyógypedagógus vagy gyógypedagógia-tanár szakképzettség vagy tanító vagy szakoktató szakképzettség vagy az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű pedagógia szakos nevelő szakképzettség vagy az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve alapfokozatú vagy mesterfokozatú szociálpedagógus szakképzettség.
 • vagy:  alkalmazott közgazdaságtan  vagy  gazdálkodás és menedzsment vagy közgazdasági adatelemzés vagy pénzügy és számvitel vagy programtervező informatikus vagy mechatronikai mérnöki vagy villamosmérnöki alapfokozat

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a matematika tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá felkészítés a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2024.06.24-27

A vizsga helyszíne: ELTE Savaria Egyetemi Központ, C épület, földszint 008-as terem (9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.)

Idegen nyelv követelmény: NINCS

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.  

Cím Fájlnév Létrehozva Módosítva
Cím Fájlnév Létrehozva Módosítva
Matematikatanár (3 félév) mesterképzés felvételi témakörök rtak_matematika_3fe_felveteli.pdf 2024.05.24. 2024.05.24.


Német nyelv és kultúra szaktanára - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles német nyelv és kultúra szaktanára

Kapcsolattartó: Dr. Takács Dóra

Telefon: +36 30 209 7100

 Email: takacs.dora@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott tanári szakképzettség: okleveles német nyelv és kultúra tanára, okleveles német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára, okleveles német nyelv és kultúra tanára (általános iskolai), okleveles német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára (általános iskolai), az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény szerinti főiskolai szintű német nyelv és irodalom szakos tanár, főiskolai szintű német nemzetiségi nyelv és irodalom szakos tanár, főiskolai szintű német nyelvtanár.

A felvétel feltétele, hogy a jelentkező a jelentkezéskor fennálló vagy azt megelőzően megszűnt, pedagógus munkakörre szóló közalkalmazotti jogviszonyában vagy munkaviszonyában Pedagógus I. vagy annál magasabb fokozatra szóló besorolással rendelkezik.

A képzés célja a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában 11.-12. évfolyamon a német idegen nyelvet, német nyelv és irodalmat, német népismeretet fakultációban és emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítésben tanító tanárok szaktudományos, szakmódszertani képzése, továbbá az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére, a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2024.06.05

Idegen nyelv követelmények: -

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

kötetlen szakmai beszélgetés


Német nyelv és kultúra tanára - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles német nyelv és kultúra tanára

Kapcsolattartó:       Dr. Takács Dóra

Telefon: +36 30 2097100

Email: takacs.dora@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: német nyelv, irodalom és kultúra vagy német nemzetiségi nyelv és irodalom vagy fordító és tolmács (kizárólag német első választott idegen nyelv esetében) mesterszintű végzettség, illetve az ennek megfeleltethető korábbi egyetemi végzettség.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamán kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a német nyelv tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2024.06.05

Idegen nyelv követelmények: -

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.

 

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

kötetlen szakmai beszélgetés

 


Német nyelv és kultúra tanára - 3 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 3 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles német nyelv és kultúra tanára

Kapcsolattartó:       Dr. Takács Dóra

Telefon: +36 30 2097100

Email: takacs.dora@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve a mesterfokozatú tanári, a főiskolai szintű vagy alapfokozatú gyógypedagógus vagy gyógypedagógia-tanár szakképzettség vagy tanító vagy szakoktató szakképzettség vagy az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű pedagógia szakos nevelő szakképzettség vagy az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve alapfokozatú vagy mesterfokozatú szociálpedagógus szakképzettség.

A képzésre történő felvétel feltétele: felsőfokú (C1), komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga német nyelvből.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamán kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a német nyelv tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2024.06.05.

A vizsga helyszíne: ELTE Savaria Egyetemi Központ, A épület, földszint 15. terem (9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.)

Idegen nyelv követelmények: -

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.

 

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

kötetlen szakmai beszélgetés


Szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra szaktanára - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles szlovén és szlovén nemzetiségi nyelv és kultúra szaktanára

Kapcsolattartó: : Skaperné dr. Embersics Erzsébet

        Telefon: 06-94-519-628
        Email: embersics.erzsebet@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott tanári szakképzettség: okleveles szlovén és szlovén nemzetiségi nyelv és kultúra szaktanára, az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű szlovén nemzetiségi nyelv és irodalom szakos tanár.

A felvétel feltétele, hogy a jelentkező a jelentkezéskor fennálló vagy azt megelőzően megszűnt, pedagógus munkakörre szóló közalkalmazotti jogviszonyában vagy munkaviszonyában Pedagógus I. vagy annál magasabb fokozatra szóló besorolással rendelkezik.

A képzés célja A középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában 11-12. évfolyamain a szlovén idegennyelvet, szlovén népismeretet fakultációban és emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítésben tanító tanárok szaktudományos, szakmódszertani képzése, továbbá az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére, a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2024.06.17-21.

Idegen nyelv követelmények: -

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

Letöltés

 


Szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles szlovén és szlovén nemzetiségi nyelv és kultúra tanára

Kapcsolattartó:       Skaperné dr. Embersics Erzsébet

Telefon: 06-94-519-628

Email: embersics.erzsebet@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: szlovén nyelv és irodalom mesterszintű végzettség, illetve az ennek megfeleltethető korábbi egyetemi végzettség.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a szlovén nyelv és szlovén nyelv és irodalom, valamint a szlovén népismeret tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése. 

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2024.06.17-21

Idegen nyelv követelmények: -

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.  

Mellékletek

Felvételi követelmények

Letöltés

Szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára - 3 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 3 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles szlovén és szlovén nemzetiségi nyelv és kultúra tanára

Kapcsolattartó:       Skaperné dr. Embersics Erzsébet

Telefon: 06-94-519-628

Email: embersics.erzsebet@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: szlaviszika, szlovén alapszakos bölcsész végzettség.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a szlovén nyelv és szlovén nyelv és irodalom, valamint a szlovén népismeret tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése. 

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2024.06.17-21

Idegen nyelv követelmények: -

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.  

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

Letöltés


Szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára - 4 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles szlovén és szlovén nemzetiségi nyelv és kultúra tanára

Kapcsolattartó:       Skaperné dr. Embersics Erzsébet

Telefon: 06-94-519-628

Email: embersics.erzsebet@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség:

 • 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve a mesterfokozatú tanári, a főiskolai szintű vagy alapfokozatú gyógypedagógus vagy gyógypedagógia-tanár szakképzettség vagy tanító vagy szakoktató szakképzettség vagy az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű pedagógia szakos nevelő szakképzettség vagy az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve alapfokozatú vagy mesterfokozatú szociálpedagógus szakképzettség.

A képzésre történő felvétel feltétele: felsőfokú (C1), komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga szlovén nyelvből.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a szlovén nyelv és szlovén nyelv és irodalom, valamint a szlovén népismeret tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése. 

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2024.06.17-21.

Idegen nyelv követelmények: -

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.  

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

Letöltés

 


Technika- és tervezés-tanár - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles technika- és tervezés-tanár

Kapcsolattartó:       Dr. Nemes József

Telefon: 06-94-504-455,

Email: nj@inf.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség:

 • biotechnológia vagy anyagtudomány vagy geoinformatika vagy építész vagy építészmérnöki vagy mérnökinformatikus mesterszintű végzettség, illetve az ennek megfeleltethető korábbi egyetemi végzettség.
 • vagy: fizikus alapfokozat vagy a műszaki képzési terület bármelyik alapfokozata vagy a gazdaságtudományok képzési terület bármelyik alapfokozata vagy az agrár képzési terület bármelyik alapfokozata

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a technika és tervezés tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2024.06.24.

Idegen nyelv követelmény: NINCS

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.  

Mellékletek

Felvételi követelmények PDF

Technika- és tervezés-tanár - 4 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles technika- és tervezés-tanár

Kapcsolattartó:       Dr. Nemes József

Telefon: 06-94-504-455,

Email: nj@inf.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve a mesterfokozatú tanári, a főiskolai szintű vagy alapfokozatú gyógypedagógus vagy gyógypedagógia-tanár szakképzettség vagy tanító vagy szakoktató szakképzettség vagy az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű pedagógia szakos nevelő szakképzettség vagy az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve alapfokozatú vagy mesterfokozatú szociálpedagógus szakképzettség.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a technika és tervezés tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2024.06.24.

Idegen nyelv követelmény: NINCS

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.  

Mellékletek

Felvételi követelmények PDF

 


Természettudomány-környezettan szakos tanár - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles természettudomány-környezettan szakos tanár

Kapcsolattartó:       Németh László

Telefon: 06-94-504-310

Email: nemeth.laszlo@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: környezettudomány vagy biotechnológia vagy földtudomány vagy geofizikus vagy geológus vagy meteorológus mesterfokozat, illetve az ennek megfeleltethető korábbi egyetemi végzettség.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán a természettudomány, a kémia, a fizika, a biológia, a középfokú nevelésoktatás szakaszában a természettudomány, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban a komplex természettudomány, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a természetismeret tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2024.06.24-28

Idegen nyelv követelmény: NINCS

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.  

 

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

kötetlen szakmai beszélgetés

 


Természettudomány-környezettan szakos tanár - 4 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles természettudomány-környezettan szakos tanár

Kapcsolattartó:       Németh László

Telefon: 06-94-504-310

Email: nemeth.laszlo@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség

A 4 féléves diszciplináris alap- vagy mesterfokozatra épülő természettudomány-környezettan tanár mesterképzési szakra való belépés feltételei:  

 • biológus vagy fizikus vagy vegyész vagy csillagász vagy anyagtudomány vagy geográfus vagy környezetmérnök mesterfokozat.
 • környezettan vagy alkalmazott környezetkutató vagy biotechnológus vagy biológus vagy fizikus vagy geográfus vagy földtudományi kutató alapfokozat

A 4 féléves újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló természettudomány-környezettan szakos tanár mesterképzési szakra való belépés feltételei:
- biológiatanár, fizikatanár, kémiatanár vagy földrajztanár szakképzettség
- az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti egyetemi szintű környezettan-tanár vagy főiskolai szintű környezetvédelem-tanár, továbbá a 2005. évi felsőoktatási törvény szerinti környezettan-tanár szakon, valamint a 2011. évi nemzeti felsőoktatási törvény szerinti természetismeret-környezettan tanár szakon szerzett szakképzettség -  korábbi tanulmányok befogadásával rövidebb képzési idő alatt.

Az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti egyetemi szintű környezettan-tanár vagy főiskolai szintű környezetvédelem-tanár, továbbá a 2005. évi felsőoktatási törvény szerinti környezettan-tanár szakon, valamint a 2011. évi nemzeti felsőoktatási törvény szerinti természetismeret-környezettan tanár szakon szerzett szakképzettséggel rendelkezők szintén a tanári [4 félév [természettudomány-környezettan szakos tanár]] mesterképzési szakra jelentkezhetnek. Esetükben – a korábbi tanulmányok tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak alapján történő beszámításával – a tanulmányi idő rövidíthető azzal, hogy a szakterületi ismeretek kreditszáma 40 kredit.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán a természettudomány, a kémia, a fizika, a biológia, a középfokú nevelésoktatás szakaszában a természettudomány, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban a komplex természettudomány, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a természetismeret tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2024.06.24-28

Idegen nyelv követelmény: NINCS

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.  

Cím Fájlnév Létrehozva Módosítva
Cím Fájlnév Létrehozva Módosítva
Természettudomány-környezettan tanár (4 félév) felvételi információk z-szak_4fe_felveteli.pdf 2024.03.11. 2024.03.11.


Testnevelő tanár - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles testnevelő tanár

Kapcsolattartó: 

szakmai kérdésekben:       Heszteráné Dr. Ekler Judit

Telefon: 06-94-504-412

Email: heszterane.ekler.judit@ppk.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség:

 • okleveles testnevelőtanár (általános iskolai); az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű testnevelő tanár szakon tanári szakképzettség.
 • vagy: szakedző mesterfokozat
 • vagy: testnevelő-edző alapszakon szerzett végzettség

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatásban, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában, a felsőoktatásban, a felnőttképzésben a testnevelés tantárgy tanítására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, akik képesek a tanulók testnevelés és sport műveltségének, az egészséggel, az életmóddal, a testkultúrával kapcsolatos készségek, valamint képességek kialakítására, fejlesztésére továbbá, felkészültek tanulmányaik doktori képzésben való folytatására.

Felvételi követelmények: 

 • főiskolai testnevelőtanár végzettséggel: szóbeli vizsga 
 • további végzettségekkel: motoros alkalmassági vizsga és szóbeli vizsga

Alkalmassági vizsga időpontja: 2024.06.03.

Szóbeli vizsga időpontja: 2024.06.21.

Idegen nyelv követelmény: NINCS

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.   

A felvételi jelentkezéshez csatolandó, kötelező dokumentumok, és a vizsgák tartalmával, illetve a pontszámítással kapcsolatos információk:

Cím Fájlnév Módosítva
Cím Fájlnév Módosítva
Testnevelő tanár alkalmassági vizsga leírása testnevelo_gyakorlati_alkalmassagi_2024.pdf 2023.12.12.
Testnevelő tanár szóbeli vizsga leírása testnevelo_rtak_24.pdf 2023.12.12.
Egészségügyi lap testnevelo_egeszsegugyi_lap_bdpk_2024.pdf 2023.12.08.


Testnevelő tanár - 3 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 3 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles testnevelő tanár

Kapcsolattartó: 

szakmai kérdésekben:       Heszteráné Dr. Ekler Judit

Telefon: 06-94-504-412

Email: heszterane.ekler.judit@ppk.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség:

 • 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve a mesterfokozatú tanári, a főiskolai szintű vagy alapfokozatú gyógypedagógus vagy gyógypedagógia-tanár szakképzettség vagy tanító vagy szakoktató szakképzettség vagy az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű pedagógia szakos nevelő szakképzettség vagy az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve alapfokozatú vagy mesterfokozatú szociálpedagógus szakképzettség.
 • vagy: edző alapszakon szerzett szakedző végzettség (sportági megjelöléssel; vagy: rekreáció és életvitel alapszak

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatásban, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában, a felsőoktatásban, a felnőttképzésben a testnevelés tantárgy tanítására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, akik képesek a tanulók testnevelés és sport műveltségének, az egészséggel, az életmóddal, a testkultúrával kapcsolatos készségek, valamint képességek kialakítására, fejlesztésére továbbá, felkészültek tanulmányaik doktori képzésben való folytatására.

Felvételi követelmények: motoros alkalmassági vizsga és szóbeli vizsga

Alkalmassági vizsga időpontja: 2024.06.03.

Szóbeli vizsga időpontja: 2024.06.21.

A vizsga helyszíne: ELTE Savaria Egyetemi Központ, Sportcsarnok (9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.)

Idegen nyelv követelmény: NINCS

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.   

A felvételi jelentkezéshez csatolandó, kötelező dokumentumok, illetve a vizsgák tartalmával kapcsolatos információk:

Cím Fájlnév Módosítva
Cím Fájlnév Módosítva
Testnevelő tanár alkalmassági vizsga leírása testnevelo_gyakorlati_alkalmassagi_2024.pdf 2023.12.12.
Testnevelő tanár szóbeli vizsga leírása testnevelo_rtak_24.pdf 2023.12.12.
Egészségügyi lap testnevelo_egeszsegugyi_lap_bdpk_2024.pdf 2023.12.08.

 


Történelem szaktanár - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles történelem szaktanár

Kapcsolattartó: Dr. habil. Kalocsai Péter

Telefon: 06-94-519-661, 06-30-500-23-65

Email: kalocsai.peter@sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott tanári szakképzettség: okleveles történelemtanár, okleveles történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (általános iskolai), az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű törtélem szakos tanár.

A felvétel feltétele, hogy a jelentkező a jelentkezéskor fennálló vagy azt megelőzően megszűnt, pedagógus munkakörre szóló közalkalmazotti jogviszonyában vagy munkaviszonyában Pedagógus I. vagy annál magasabb fokozatra szóló besorolással rendelkezik.

A képzés célja a középfokú nevelés-oktatás szakaszának, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszának a 11.-12. évfolyamain a történelem tantárgyat fakultációban és emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítésben tanító tanárok szaktudományos, szakmódszertani képzése, továbbá az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére, a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2024.07.04-05

Idegen nyelv követelmény: NINCS

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

Letöltés

 


Történelemtanár - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles történelemtanár

Szakvezető, kapcsolattartó:         Dr. habil. Kalocsai Péter

Telefon: 06-94-519-661, 06-30-500-23-65
Email: kalocsai.peter@sek.elte.hu 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: történelem vagy filozófia vagy hungarológia vagy levéltár vagy régészet mesterszintű végzettség, illetve az ennek megfeleltethető korábbi egyetemi végzettség.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a történelem tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2024.07.04-05

Idegen nyelv követelmény: NINCS

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.   

Mellékletek

Felvételi követelmények

PDF

Történelemtanár - 3 félév

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 3 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles történelemtanár

Szakvezető, kapcsolattartó:         Dr. habil. Kalocsai Péter

Telefon: 06-94-519-661, 06-30-500-23-65
Email: kalocsai.peter@sek.elte.hu 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve a mesterfokozatú tanári, a főiskolai szintű vagy alapfokozatú gyógypedagógus vagy gyógypedagógia-tanár szakképzettség vagy tanító vagy szakoktató szakképzettség vagy az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű pedagógia szakos nevelő szakképzettség vagy az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve alapfokozatú vagy mesterfokozatú szociálpedagógus szakképzettség.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a történelem tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: szóbeli vizsga

Felvételi vizsga időpontja: 2024.07.04-05

Idegen nyelv követelmény: NINCS

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.   

 

MELLÉKLETEK

Felvételi követelmények

Letöltés

 


Vizuáliskultúra-tanár - 2 félév

Kar: ELTE-BDPK

A képzési idő: 2 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles vizuáliskultúra-tanár

Kapcsolattartó:       Offenmüller Ramóna

                                   Telefon: 06-94-504-451

                                   E-mail: offenmuller.ramona @sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség:

 • képzőművész vagy művészettörténész vagy esztétika vagy látványtervező művész vagy festőművész vagy grafikusművész vagy intermédiaművész vagy szobrászművész vagy restaurátor-művész mesterszintű végzettség, illetve az ennek megfeleltethető korábbi egyetemi végzettség
 • vagy az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű rajztanári, vizuális kommunikáció tanári szakon tanári szakképzettség.
 • animációs tervező vagy designelemző vagy média designer vagy környezettervező szakember vagy képalkotás alapszakos festő/grafikus vagy kézműves tárgykultúra szakember vagy építőművész vagy formatervező vagy látványtervező vagy kerámiatervezés vagy üvegtervezés vagy fémművesség vagy tervezőgrafikus, vagy textiltervező vagy plasztikai ábrázolás vagy képi ábrázolás vagy elektronikus ábrázolás vagy formatervezés vagy alkalmazott látványtervezés vagy design és művészetelmélet alapszakos végzettség.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamán kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a vizuális kultúra tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: 

portfólió feltöltése Teams felületre: 2024.05.28-ig (A felület linkjéről, és a kapcsolódó tudnivalókról a vizsgabehívó email fog minden információt tartalmazni, addig további teendőjük nincs.)

- Gyakorlati vizsga időpontja: 2024.06.29. (A vizsga leírása lent)

A vizsga helyszíne: ELTE Savaria Egyetemi Központ, A épület (9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.)

Idegen nyelv követelmény: NINCS

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.  

 

PORTFÓLIÓ:

Válassza ki az Ön által legjobbnak vélt 10-12 munkáit! A változatos technikáknak örülünk, figyeljen a reprodukciók minőségére. A munkáit egybefűzve 1 db pdf dokumentumba kérjük felölteni. Mozgókép esetén elegendő fim elérési útját (link) megadni a portfólióban.

A kész munkát Teams felületre kérjük a fenti határidőig feltölteni. A felületre a behívó levelek kiküldését követően fog minden jelentkező elérési linket kapni (Ha nem érkezett link a felvi.hu-n megadott email címére, kérjük ellenőrizze postafiókjában a spam/promóciók mappákat is.)

Cím Fájlnév Létrehozva Módosítva
Cím Fájlnév Létrehozva Módosítva
Segédlet Teams belépéshez Teams_belépés_felvételizőknek.pdf 2024.05.02. 2024.05.02.
Segédlet rajz portfólió/feladatok Teams feltöltéséhez Teams felvételizőknek.pdf 2024.05.02. 2024.05.02.

RAJZ GYAKORLATI VIZSGA:

 1. Klasszikus  gipszmodell fekete-fehér tónusos rajza (méret: 50x70 cm, anyaga: papír – mi adunk, idő: 150 perc)
 2. Beállított asztali csendélet szabadon választott színes technikával (méret:  30x50  cm, hordozó: papír- mi adunk, idő: 150 perc)
 3. Kreatív feladat - 3 színű papír kollázs beállított tárgycsoport alapján (idő -1,5 óra)
 4. Motivációs beszélgetés: nézzen utána valamely művészeti folyóiratnak (akár print, akár online változatnak)

A vizsgára kérjük, hozzanak magukkal: ceruzát, szenet, festéket, ecsetet/pasztellt, ollót, ragasztót, stb...

 

Amennyiben az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű rajztanári, vizuális kommunikáció tanári szakon szerzett tanári szakképzettséggel rendelkezik:

A gyakorlati vizsga részei:

 1. Kreatív feladat - 3 színű papír kollázs beállított tárgycsoport alapján (idő -1,5 óra)
 2. Motivációs beszélgetés

A vizsgára kérjük, hozzanak magukkal: ceruzát, szenet, festéket, ecsetet/pasztellt, ollót, ragasztót, stb...


Vizuáliskultúra-tanár - 4 félév

Kar: ELTE-BDPK

A képzési idő: 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles vizuáliskultúra-tanár

Kapcsolattartó:       Offenmüller Ramóna

                                   Telefon: 06-94-504-451

                                   E-mail: offenmuller.ramona @sek.elte.hu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakképzettség: 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve a mesterfokozatú tanári, a főiskolai szintű vagy alapfokozatú gyógypedagógus vagy gyógypedagógia-tanár szakképzettség vagy tanító vagy szakoktató szakképzettség vagy az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű pedagógia szakos nevelő szakképzettség vagy az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve alapfokozatú vagy mesterfokozatú szociálpedagógus szakképzettség.

A képzés célja: az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamán kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a vizuális kultúra tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Felvételi követelmények: 

portfólió feltöltése Teams felületre: 2024.05.28-ig (A felület linkjéről, és a kapcsolódó tudnivalókról a vizsgabehívó email fog minden információt tartalmazni, addig további teendőjük nincs.)

- Gyakorlati vizsga időpontja: 2024.06.29. (A vizsga leírása lent)

A vizsga helyszíne: ELTE Savaria Egyetemi Központ, A épület (9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.)

Idegen nyelv követelmény: NINCS

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: az oklevél megszerzésével lehetőség nyílik tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre jelentkezni.  

 

PORTFÓLIÓ:

Válassza ki az Ön által legjobbnak vélt 10-12 munkáit! A változatos technikáknak örülünk, figyeljen a reprodukciók minőségére. A munkáit egybefűzve 1 db pdf dokumentumba kérjük felölteni. Mozgókép esetén elegendő fim elérési útját (link) megadni a portfólióban.

A kész munkát Teams felületre kérjük a fenti határidőig feltölteni. A felületre a behívó levelek kiküldését követően fog minden jelentkező elérési linket kapni (Ha nem érkezett link a felvi.hu-n megadott email címére, kérjük ellenőrizze postafiókjában a spam/promóciók mappákat is.)

Cím Fájlnév Létrehozva Módosítva
Cím Fájlnév Létrehozva Módosítva
Segédlet Teams belépéshez Teams_belépés_felvételizőknek.pdf 2024.05.02. 2024.05.02.
Segédlet rajz portfólió/feladatok Teams feltöltéséhez Teams felvételizőknek.pdf 2024.05.02. 2024.05.02.

RAJZ GYAKORLATI VIZSGA VIZUÁLISKULTÚRA TANÁR (4 FÉLÉV) SZAKON:

 1. Klasszikus  gipszmodell fekete-fehér tónusos rajza (méret: 50x70 cm, anyaga: papír – mi adunk, idő: 150 perc)
 2. Beállított asztali csendélet szabadon választott színes technikával (méret:  30x50  cm, hordozó: papír- mi adunk, idő: 150 perc)
 3. Kreatív feladat - 3 színű papír kollázs beállított tárgycsoport alapján (idő -1,5 óra)
 4. motivációs beszélgetés: nézzen utána valamely művészeti folyóiratnak (akár print, akár online változatnak)

A vizsgára kérjük, hozzanak magukkal: ceruzát, szenet, festéket, ecsetet/pasztellt, ollót, ragasztót, stb...