Német Nyelv és Irodalom Tanszék • Oktatóink

Dr. Takács Dóra

 

Munkakör: tanszékvezető, főiskolai docens

Arbeitskreis: Lehrstuhlleiterin, Hochschuldozentin

 

Tudományos fokozat: PhD

Wissenschaftlicher Grad: PhD

 

Telefon: (+36) 94/504-493, (+36) 30/209 7100

E-Mail: takacs.dora@sek.elte.hu

 

Kutatási terület: német irodalomtudomány, színháztörténet

Forschungsbereich: Deutsche Literaturwissenschaft und – geschichte, Theatergeschichte

 

Oktatott tárgyak: Német nyelvű irodalmak

Unterrichtsfächer: Deutschsprachige Literaturen

 

Fogadóóra: csütörtök 15:00-15:45

Sprechstunde: Donnerstag 15:00-15:45 Uhr

 

Szakdolgozati témakörök: irodalom- és kultúrtörténeti témák, összehasonlító elemzések,
osztrák-magyar kapcsolatok

Themenkreise für Abschlussarbeiten: Literatur- und kulturgeschichtliche Themen, vergleichende Analysen,
österreichisch-ungarische Beziehungen

 

 

Dr. Pólay Veronika

 

Munkakör: főiskolai docens

Arbeitskreis: Hochschuldozentin

 

Tudományos fokozat: PhD

Wissenschaftlicher Grad: PhD

 

Telefon: 94/504-373

E-Mail: polay.veronika@sek.elte.hu

 

Kutatási terület : nyelvészet, fordítástudomány

Forschungsbereich: Linguistik, Übersetzungswissenschaft

 

Oktatott tárgyak: morfológia, szövegnyelvészet, lexikológia, nyelvtan, fordítástudomány,
fordítás szeminárium, konszekutív tolmácsolás

Unterrichtsfächer: Morphologie, Textlinguistik, Lexikologie, Grammatik, Translatologie,
Übersetzungsseminar, Konsekutivdolmetschen

 

Fogadóóra: kedd 13:00-13:45

Sprechstunde: Dienstag 13:00-13:45 Uhr

 

Szakdolgozati témakörök: fordítás-elemzés (szépirodalmi művek, honlapok), reklám-elemzés (verbális-nonverbális eszközök),
anglicizmusok a német nyelvben, szakszókincs-elemzés (szakterületek, szakmák),  szövegnyelvészeti elemzések (újságcikkek, címek)

Themenkreise für Abschlussarbeiten:  Übersetzungsanalyse (Belletristik, Webseiten), Werbungsanalse (verbale . nonverbale Mittel),
Anglizismen im Deutschen, Fachsprachen, Textlinguistische Analysen (Titel, Artikel)

 

 

Csik-Farkas Gertrud

 

Munkakör: nyelvtanár

Arbeitskreis: Sprachlehrerin

 

E-Mail: csik.farkas.gertrud@sek.elte.hu

 

Kutatási terület: fordítástudomány, kultúrtörténet

Forschungsbereich: Translationswissenschaft, Kulturgeschichte

 

Oktatott tárgyak: Germán nyelvek és kultúrák; Írásbeli kommunikáció;
Vizuális és elektronikus médiumok

Unterrichtsfächer: Germanische Sprachen und Kulturen, Schriftliche Kommunikation,
Visuelle und elektronische Medien

 

Fogadóóra: szerda 15:00-15:45

Sprechstunde: Mittwoch 15:00-15:45 Uhr

 

Szakdolgozati témakörök: fordításelemzés és -összehasonlítás, kultúrtörténeti témák

Themenkreise für Abschlussarbeiten: Übersetzungsanalyse und -vergleich, kulturhistorische Themen

 

 

Simon Rita

 

Munkakör: nyelvtanár

Arbeitskreis: Sprachlehrerin

 

E-Mail: simon.rita@sek.elte.hu

 

Kutatási terület: német nyelvű országok kultúrtörténete, nyelvoktatás módszertana

Forschungsbereich: Kulturgeschichte der DACH-Länder, Methodik und Didaktik des Sprachunterrichts

 

Oktatott tárgyak: Frazeológia, Nyomtatott médiumok, Szövegkompetencia és nyelvhasználat, Német mondattan

Unterrichtsfächer: Phraseologie, Gedruckte Medien, Textkompetenz, Syntax

 

Fogadóóra: kedd 14:00-14:45

Sprechstunde: Dienstag14:00-14:45 Uhr

 

Szakdolgozati témakörök: Kultúrtörténeti témák

Themenkreise für Abschlussarbeiten: Kulturgeschichtliche Themen

 

 

Mag. phil. Angelika Miertl

 

Munkakör: osztrák anyanyelvi lektor

Arbeitskreis: ÖAD-Lektorin

 

E-Mail: angelika.miertl@oead-lektorat.at

 

Kutatási terület: Német mint idegennyelv

Forschungsbereich: DaF/DaZ

 

Oktatott tárgyak: Szóbeli és írásbeli kommunikáció; Regionalitás, kultúra, média;  
Interkulturális kompetenciák

Unterrichtsfächer: Mündliche und schriftliche Kommunikation, Regionalität, Kultur und Medien,
Interkulturelle Kompetenz

 

Fogadóóra: kedd 12:00-12:45

Sprechstunde: Dienstag, 12:00-12:45 Uhr

 

Szakdolgozati témakörök: osztrák vonatkozású témák

Themenkreise für Abschlussarbeiten: Arbeiten mit Österreichbezug

 

 

 


 

2020.02.27.