Simon Rita

Simon Rita

 

Munkakör: nyelvtanár

Arbeitskreis: Sprachlehrerin

 

E-Mailsimon.rita@sek.elte.hu

 

Kutatási terület: német nyelvű országok kultúrtörténete, nyelvoktatás módszertana

Forschungsbereich: Kulturgeschichte der DACH-Länder, Methodik und Didaktik des Sprachunterrichts

 

Oktatott tárgyak: Frazeológia, Nyomtatott médiumok, Szövegkompetencia és nyelvhasználat, Német mondattan

Unterrichtsfächer: Phraseologie, Gedruckte Medien, Textkompetenz, Syntax

 

Fogadóóra: Fogadó óra és konzultáció a TEAMSben előzetes egyeztetés szerint

Sprechstunde und Konsultation im TEAMs nach Vereinbarung

 

Szakdolgozati témakörök: Kultúrtörténeti témák

Themenkreise für Abschlussarbeiten: Kulturgeschichtliche Themen

 

PUBLIKÁCIÓK:

MTMT oldal linkje