Dr. Pólay Veronika

Dr. Pólay Veronika

Munkakör: főiskolai docens

Arbeitskreis: Hochschuldozentin

 

Tudományos fokozat: PhD

Wissenschaftlicher Grad: PhD

 

Telefon: 94/504-373

E-Mail: polay.veronika@sek.elte.hu

 

Kutatási terület : nyelvészet, fordítástudomány

Forschungsbereich: Linguistik, Übersetzungswissenschaft

 

Oktatott tárgyak: morfológia, szövegnyelvészet, lexikológia, nyelvtan, fordítástudomány,
fordítás szeminárium, konszekutív tolmácsolás

Unterrichtsfächer: Morphologie, Textlinguistik, Lexikologie, Grammatik, Translatologie,
Übersetzungsseminar, Konsekutivdolmetschen

 

Fogadóóra: Fogadó óra és konzultáció a TEAMSben előzetes egyeztetés szerint

Sprechstunde und Konsultation im TEAMs nach Vereinbarung

 

Szakdolgozati témakörök: fordítás-elemzés (szépirodalmi művek, honlapok), reklám-elemzés (verbális-nonverbális eszközök),
anglicizmusok a német nyelvben, szakszókincs-elemzés (szakterületek, szakmák),  szövegnyelvészeti elemzések (újságcikkek, címek)

Themenkreise für Abschlussarbeiten:  Übersetzungsanalyse (Belletristik, Webseiten), Werbungsanalse (verbale . nonverbale Mittel),
Anglizismen im Deutschen, Fachsprachen, Textlinguistische Analysen (Titel, Artikel)

 

PUBLIKÁCIÓK:

MTMT oldal linkje