Dr. Takács Dóra

Dr. Takács Dóra

Munkakör: tanszékvezető, főiskolai docens

Arbeitskreis: Lehrstuhlleiterin, Hochschuldozentin

 

Tudományos fokozat: PhD

Wissenschaftlicher Grad: PhD

 

Telefon: (+36) 94/504-493, (+36) 30/209 7100

E-Mailtakacs.dora@sek.elte.hu

 

Kutatási terület: német irodalomtudomány, színháztörténet

Forschungsbereich: Deutsche Literaturwissenschaft und – geschichte, Theatergeschichte

 

Oktatott tárgyak: Német nyelvű irodalmak

Unterrichtsfächer: Deutschsprachige Literaturen

 

Fogadóóra: Fogadó óra és konzultáció a TEAMSben előzetes egyeztetés szerint

Sprechstunde und Konsultation im TEAMs nach Vereinbarung

 

Szakdolgozati témakörök: irodalom- és kultúrtörténeti témák, összehasonlító elemzések,
osztrák-magyar kapcsolatok

Themenkreise für Abschlussarbeiten: Literatur- und kulturgeschichtliche Themen, vergleichende Analysen,
österreichisch-ungarische Beziehungen

 

PUBLIKÁCIÓK:

MTMT oldal linkje