Csik-Farkas Gertrud

Csik-Farkas Gertrud

 

Munkakör: nyelvtanár

Arbeitskreis: Sprachlehrerin

 

E-Mailcsik.farkas.gertrud@sek.elte.hu

 

Kutatási terület: fordítástudomány, kultúrtörténet

Forschungsbereich: Translationswissenschaft, Kulturgeschichte

 

Oktatott tárgyak: Germán nyelvek és kultúrák; Írásbeli kommunikáció;
Vizuális és elektronikus médiumok

Unterrichtsfächer: Germanische Sprachen und Kulturen, Schriftliche Kommunikation,
Visuelle und elektronische Medien

 

Fogadóóra: Fogadó óra és konzultáció a TEAMSben előzetes egyeztetés szerint

Sprechstunde und Konsultation im TEAMs nach Vereinbarung

 

Szakdolgozati témakörök: fordításelemzés és -összehasonlítás, kultúrtörténeti témák

Themenkreise für Abschlussarbeiten: Übersetzungsanalyse und -vergleich, kulturhistorische Themen

 

PUBLIKÁCIÓK: