Dokumentumok

Matematikai Tanszék • Dokumentumok

 

BEMUTATKOZÓ

A Matematika Tanszék bemutatkozó prezentációja

PDF

 

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

Részletes ismertetés az osztatlan matematikatanár képzésről

link

Tájékoztató a szakterületi záróvizsgáról (OTAK)

PDF

A szakterületi záróvizsga tételsora az általános iskolai tanári szakirányon (OTAK)

PDF

A szakterületi záróvizsga tételsora a középiskolai tanári szakirányon (OTAK)

PDF

Segédanyag a szakterületi záróvizsgához (OTAK középiskolai szakirány)

PDF

 

RÖVIDCIKLUSÚ TANÁRKÉPZÉS

Szaktárgyi modulzáró vizsga tételsora általános iskolai matematikatanár szakon

PDF

Szaktárgyi modulzáró vizsga tételsora középiskolai matematikatanár szakon

PDF

Szaktárgyi modulzáró vizsga kibővített tételsora középiskolai matematikatanár szakon

PDF

Szaktárgyi kritériumvizsga tételsora matematikatanár szakon (2022-ben indult képzés)

PDF

Szaktárgyi kritériumvizsga tételsora 3 féléves matematikatanár szakon (2023-ben indult képzés)

PDF

 

ZÁRÓVIZSGÁK / TANÁRKÉPZÉS

A tanárképzés dokumentumai

link

A záróvizsga szakmódszertani tételsora az általános iskolai tanári szakirányon PDF
A záróvizsga szakmódszertani tételsora a középiskolai tanári szakirányon PDF
A záróvizsga szakmódszertani tételsora a 2 féléves szaktanári mesterképzésben PDF
A záróvizsga szakmódszertani tételsora rövid ciklusú matematikatanár szakon (2022-ben indult képzés) PDF

 

FELVÉTELI

2 féléves tanári mesterképzés, matematikatanár felvételi követelményei

PDF

2 féléves szaktanári mesterképzés felvételi követelményei

PDF

3 féléves tanári mesterképzés, matematikatanár felvételi követelményei

PDF

 

2020.03.03.