Kovács László

Kovács László

Információk

Munkakör: egyetemi docens
Tudományos fokozat: PhD, habil
Telefonszám: -
Iroda: C007
Fogadóóra: péntek 13-14
E-mail: kovacs.laszlo@sek.elte.hu
Kutatási terület: márkanevek, márkák kognitív pozicionálása, martketing- és márkakommunikáció, gazdasági szaknyelv, mentális lexikon
Oktatott tárgyak: marketing, szolgáltatásmarketing, kereskedelmi marketing, fogyasztói magatartás, marketingtervezés, szaknyelvi ismeretek

Publikációk

MTMT oldal linkje
 

Aktuális, válogatott publikációk (2020 év eleje)

Monográfia

KovácsLászló (2019) Márka és márkanév. 2., átdolgozott, bővített kiadás. Budapest: Tinta. 366 p.
 

Egyetemi jegyzetek és nyelvoktatási segédkönyvek

Kovács László (2019) Szakdolgozatírás lépésről lépésre. Marketing. Szombathely: Savaria University Press. 152 p.

Kovács László (2019) Wirtschaftsdeutsch aktuell. 2., javított kiadás. Szombathely: Savaria University Press. 200 p.
 

Könyvrészletek

Kovács László (2018) A márkakutatás és a nyelvtudomány. In: Bódi Zoltán / Katona József Álmos (szerk.) Gazdaság és szaknyelv. Budapest: L'Harmattan / Magyar Nyelvstratégiai Intézet. 85-98.

Kovács László (2018) Bormárkanevek. In: Veszelszki Ágnes (szerk.) Borkommunikáció. Budapest: Századvég. 124-137.

Kovács László (2016) Marke im Kopf: ein kognitionslinguistischer Blick auf Markenbilder. In: Kastens, Inga Ellen / Busch, Albert (Hrsg.) Handbuch Wirtschaftskommunikation. Tübingen: Narr Francke Attempto. 258-293.
 

Tanulmányok folyóiratban

Kovács László – Keller Krisztina – Tóth-Kaszás Nikoletta – Knausz Lívia (2020) Nagykanizsa mint márka – középiskolások körében végzett városmárkaasszociációs vizsgálatok eredményei. Vezetéstudomány. 51/3. 17-29.

Kovács László (2019) Márkák, asszociációk és fogyasztás – változások a társadalom átalakulásának tükrében. Alkalmazott Nyelvtudomány. 19/1. 1-17.

Kovács László (2019) Insights from Brand Associations: Alcohol Brands and Automotive Brands in the Mind of the Consumer. Market – Trziste. 31/1. 97-121.

Kovács László (2019) Márkanevek és fonetikai hasonlóságon alapuló asszociációk szóasszociációs adatbázisokban. Beszédkutatás. 27: 344-360.
 

Tanulmányok konferencia- és egyéb kötetekben

Szőke Viktória / Kovács László (2019) Mezőgazdasági (növénytermesztési) anyagmozgatás és közlekedési hálózatok struktúrájának és terheltségének összefüggései Vas megye példáján. In: Kovács László – Varga Imre (szerk.) A gazdaság interdiszciplináris megközelítései. Szombathely: Savaria University Press. 93-116.

Kovács László (2018) Személynevek mint márkanevek. In: Láng Gusztáv et al. (szerk.) Élményközpont. Fűzfa Balázs 60 éves. Szombathely: Savaria University Press. 122-139.

Kovács László (2017) Culture and Brand Associations. In: Khalykov, Kabyl – Fresli Mihály (eds.) Preservation, development and integration of the cultural heritage of Hungary and Kazakhstan. Szombathely: Savaria University Press. 337-344.

Szőke Viktória / Kovács László (2016) Die Anwendung des Gravitationsmodells auf die Kultur im westungarischen Komitat Vas. In: Khalykov, Kabyl / Fresli Mihály (eds.) Cultural Identification: The Problem of Art Studies. Szombathely: Nyugat-magyarországi Egyetem – Savaria University Press. 256-263.