Alapképzések

Alapképzések

Felvételi eljárással, vizsgákkal kapcsolatos általános információk:

A gyakorlati vizsgák időpontjáról és pontos menetéről, illetve a vizsga díjának (4 000 Ft) befizetési módjáról elektronikus levélben a Tanulmányi Hivatal küld értesítést a jelentkező e-felvételi rendszerben megadott email címére. 

A különeljárási díj befizetésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga után. A különeljárási díj visszafizetésére nincsen lehetőség. 

 

Adatkezelési tájékoztató jelentkezők, felvételizők részére:

Cím Fájlnév Létrehozva Módosítva
Cím Fájlnév Létrehozva Módosítva
Adatkezelési tájékoztató jelentkezők, felvételizők részére adatkezelesi_fejlec.pdf 2024.06.14. 2024.06.14.

A részletes leíráshoz kattints az egyes szakok nevére!

Anglisztika

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 6 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: anglisztika alapszakos bölcsész

Kapcsolattartó: Horváthné dr. Molnár Katalin

Telefon: 06-30-539-7892; 06-94-519-669

Email: horvathne.molnar.katalin@sek.elte.hu

A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik jól ismerik az angol nyelvet, az angol nyelvű kultúrákat. Ismereteikre építve a Közös Európai Referenciakeret felsőfokú C1 szintjén képesek angol nyelvű mindennapi, kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi, valamint nyelv- és irodalomtudományi szövegeket felelősen értelmezni, közvetíteni és alkotni írásban és szóban. Elláthatnak hazai és nemzetközi szervezetekben, vállalatoknál, önkormányzatoknál, a kulturális menedzsment, az oktatás, valamint az újságírás és a PR területén középvezetői szintű feladatokat is. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Specializációk: angol az üzleti világban, angol fordítói készségek

Érettségi/felvételi követelmények: angol (E) és állampolgári ismeretek v. arab v. digitális kultúra v. finn v. francia v. héber v. holland v. kínai v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. német v. olasz v. orosz v. portugál v. spanyol v. történelem

Minimumpontszám: később kerül meghatározásra

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: Az anglisztika alapszakos bölcsészdiploma elhelyezkedési lehetőséget biztosít hazai és nemzetközi cégeknél, fordítóként, a médiában és sajtóban, önkormányzati és állami hivatalokban, az idegenforgalomban, civil szervezeteknél.

Anglisztikától az angol nyelv osztatlan tanárig. -- Nézd meg prezentációnkat!


Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 6 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: csecsemő- és kisgyermeknevelő

Kapcsolattartó: Kóta Melinda

        Telefon: 94 504 348

        Email: kota.melinda@sek.elte.hu

A képzés célja: csecsemő- és kisgyermeknevelők képzése, akik tudásukat, képességeiket és attitűdjeiket tekintve alkalmasak a három év alatti gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítésére, nevelésére, fejlődésének segítésére. Átlátják a kisgyermeknevelés rendszerét, képesek a bölcsődében és más, a három év alatti korosztályt nevelő intézményben a kisgyermeknevelői feladatokat a szakmai kompetenciájuk alapján elvárható autonómiával és felelősséggel ellátni. Képesek a szakmai innovációra, a társadalmi szerepvállalásra, a folyamatos megújulásra és fejlődésre. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Főbb ismeretek: 

 • pedagógiai, pszichológiai, egészségtudományi, társadalomtudományi - és módszertani ismeretek
 • a pedagógiai tervezés szintjei, a közöttük lévő összefüggés kisgyermeknevelés tervezésének elméleti és módszertani kérdései
 • kisgyermeknevelés alapvető dokumentumai és jogszabályi háttere
 • korszerű gondozástani és játék-módszertani ismeretek
 • művészeti nevelés (gyermekirodalom, ének-zene, vizuális kultúra), a mozgásfejlődés és a nyelvi, kommunikatív fejlődés támogatása területén a három év alatti korosztályhoz illeszkedő módszertani ismeretek
 • szaktudományos és módszertani ismeretek a családról, a családi nevelés elsődlegességéről és a családdal való együttműködésről.
 • családvédelem és a családsegítés lehetőségei és módszerei
 • tanácsadói ismeretek a szülők támogatására az otthoni nevelésében segítésében

Specializációk: 

nappali tagozat: innováció a kisgyermeknevelés területén

levelező tagozat: -

Érettségi/felvételi követelmények: 1. típusú pályaalkalmassági vizsga ÉS magyar nyelv és irodalom ÉS biológia v. dráma v. ének-zene v. filozófia v. fizika v. matematika v. mozgóképkultúra és médiaismeret v. társadalomismeret v. testnevelés v. történelem v. vizuális kultúra v. egy idegen nyelv (angol nyelv, francia nyelv, horvát nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, román nyelv, spanyol nyelv, szerb nyelv, szlovák nyelv, szlovén nyelv, ukrán nyelv) v. egészségi alapismeretek v. egészségügyi alapismeretek v. informatikai alapismeretek v. oktatási alapismeretek v. szociális alapismeretek egészségügy ismeretek v. egészségügyi ismeretek v. egészségügyi technika ismeretek v. egészségügyi technikai ismeretek v. gyakorlatos színész ismeretek v. informatika ismeretek v. informatikai ismeretek v. jazz-zenész ismeretek v. képző- és iparművészet ismeretek v. képző- és iparművészeti ismeretek v. pedagógia ismeretek v. pedagógiai ismeretek v. sport ismeretek v. szociális ismeretek v. táncos ismeretek egyházzenész-ismeretek v. klasszikuszenész-ismeretek v. népzenész-ismeretek v. táncos ismeretek

Szint: közép.

Minimumpontszám: -

Alkalmassági vizsga időpontja: 2024.05.30.

A vizsga jellege: alkalmassági vizsga

Cím Fájlnév Létrehozva Módosítva
Cím Fájlnév Létrehozva Módosítva
Nyilatkozat a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakra Nyilatkozat_adatkezelési_tan_óvo_csecsemő.pdf 2024.01.23. 2024.01.23.


Edző

Kar: ELTE-PPK

Képzés neve: edző (Szombathely)

Képzési idő: 6 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: szakedző (megjelölve a sportágat)

Szakvezető, kapcsolattartó: szakmai kérdésekben kereshető: Dr. Koltai Miklós (tel.: 06-94-504-316, e-mail: koltai.miklos@ppk.elte.hu), a felvételi eljárás adminisztratív kérdéseivel kapcsolatos információk pedig itt érhetők el.
https://www.ppk.elte.hu/felvetelizoknek/alapkepzesek

Képzés célja: A szak elvégzésével olyan szakedzővé válsz, aki úgy képes kihozni az emberekből és a csapatokból a maximumot, hogy közben a személyiségük is fejlődik. Szerteágazó elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában képes leszel mind az utánpótláskorú, mind a felnőttkorú sportolók edzésfolyamatának önálló, magas szintű tervezésére és megvalósítására. Élettani-anatómiai, pszichológiai, pedagógiai és sportágspecifikus szakismeretek birtokában felkészült leszel sportolók kiválasztására és fizikális-mentális felkészítésére. Emellett értesz majd a sportszervezetek szakmai munkájának irányításához és szervezéséhez is.

Főbb ismeretek: anatómia-élettan, gimnasztika, sporttáplálkozás, sportpszichológia, sportpedagógia, kommunikáció, sportmenedzsment, sportágspecifikus elmélet és gyakorlat.

Érettségi/felvételi követelmények: gyakorlati vizsga

Minimumpontszám: később kerül meghatározásra

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: Az alapképzés elvégzése után elhelyezkedhetsz például sportegyesületeknél, sportszövetségeknél edzőként vagy sportigazgatási szerveknél adminisztratív munkakörökben is. Az alapdiploma birtokában lehetőséged lesz tanulmányaidat mesterszinten folytatni.

A felvételi jelentkezéshez csatolandó, kötelező dokumentumok felsorolása, illetve a gyakorlati vizsga tartalmával kapcsolatos információk ezen a honlapon érthetők el: https://www.ppk.elte.hu/felvetelizoknek/alapkepzesek.

 

Sportszakos képzések az ELTE-n Szombathelyen. -- Nézz bele tájékoztatónkba!


Gazdálkodási és menedzsment

Kar: ELTE-TÁTK

Képzés neve: Gazdálkodási és menedzsment (Szombathely) – duális képzésben is

Képzési idő: 7 félév (6+1gyakorlat)

Oklevélben szereplő szakképzettség: közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon

Kapcsolattartó: Dr. Varga Imre

Telefon: +36 94 519 691

Email: varga.imre@sek.elte.hu

Képzés célja: A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és a specializációk keretében megszerzett tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények működési folyamatainak és gazdasági kapcsolatainak megismerésére, tervezésére, elemzésére. A gyakorlati tudás és tapasztalat megszerzését követően pedig képesek a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére.

Duális képzés

A duális képzésben pénzügyi tanácsadó cégeknél, termelő vállalatoknál és önkormányzat-oknál tudsz gyakorlatot szerezni. A vállalati gyakorlat során például marketing, logisztika, menedzsment, pénzügyi, számviteli és kontrolling ismereteket sajátíthatsz el vállalati környezetben.

Főbb ismeretek:

 • Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével.
 • Elsajátította a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek alapvető elméleteit és jellemzőit, birtokában van az alapvető információ-gyűjtési, matematikai és statisztikai elemzési módszereknek.
 • Tisztában van a szervezetek és intézmények létrehozására, struktúrájuk, szervezeti magatartásuk kialakítására és változtatására vonatkozó alapelvekkel és módszerekkel.
 • Ismeri és érti a gazdálkodási folyamatok irányításának, szervezésének és működtetésének alapelveit és módszereit, a gazdálkodási folyamatok elemzésének módszertanát, a döntés-előkészítés, döntéstámogatás módszertani alapjait.
 • Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó más (műszaki, jogi, környezetvédelmi, minőségbiztosítási stb.) szakterületek alapjait.
 • Rendelkezik alapvető vezetési és szervezési, valamint projekt, illetve kis- és közepes vállalkozások indításának előkészítésére, indítására és vezetésére vonatkozó ismeretekkel.
   

Főbb tantárgyak:

 • Közgazdaságtan
 • Vállalati gazdaságtan
 • Pénzügy
 • Számvitel
 • Marketing
 • Logisztika

Modulok: 

 • Üzleti gazdaságtan
 • Pénzügy
   

Érettségi/felvételi követelmények: kettőt kell választani és legalább egyet emelt szinten teljesíteni: gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy informatika vagy digitális kultúra vagy matematika vagy történelem vagy földrajz vagy állampolgári ismeretek vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy vagy egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy

Minimumpontszám állami ösztöndíjas: később kerül meghatározásra

Minimumpontszám önköltséges: később kerül meghatározásra

Elhelyezkedési lehetőségek:

 • Vállalati szféra – gazdasági közép és felsővezető
 • Bankszféra – pénzügyi közép és felsővezető
 • Közszféra – gazdasági közép és felsővezető
 • Saját vállalkozás indítása és menedzselése
   

Továbbtanulási lehetőségek: Gazdálkodástudományi MA képzések, különösen Vállalkozásfejlesztés MA (teljes kreditérték beszámítással)

Nézz bele a gazdaságtudományi képzéseket bemutató filmünkbe!


Germanisztika [német]

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 6 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: germanisztika, német alapszakos bölcsész

Kapcsolattartó: Dr. Takács Dóra

        Telefon: +36 30 209 7100

        Email: takacs.dora@sek.elte.hu

A képzés célja olyan germanisztikai szakemberek képzése, akik a germanisztika területén, valamint általános bölcsész- és társadalomtudományi témakörökben olyan elméleti és gyakorlati tájékozottsággal rendelkeznek, amely ismeretek révén képesek szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti művelésére. Magas szinten ismerik a szakiránynak megfelelően a német nyelvet, a germán eredetű kultúrákat. Ismereteikre építve a Közös Európai Referenciakeret felsőfokú, C1 szintjén képesek a szakiránynak megfelelően német nyelvű hétköznapi, kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi, valamint nyelv- és irodalomtudományi szövegeket felelősen értelmezni, közvetíteni és alkotni írásban és szóban.

Elláthatnak hazai és nemzetközi szervezetekben, vállalatoknál, önkormányzatoknál, a kulturális menedzsment, valamint az újságírás és a PR területén is középvezetői feladatokat. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Főbb ismeretek: a  képzés az alábbi szakaszokból áll:

 • Alapozó közös modulok (általános társadalom- és bölcsészettudományi ismeretek); szakmai alapozó modulok (nyelvfejlesztés, országismereti, nyelvészeti és irodalmi alapok).
 • A német nyelv speciális ismeretei (nyelvészeti és alkalmazott nyelvészeti ismeretek, német nyelvű irodalmak története, kultúra- és médiatudomány).
 • A specializáció ismeretei

Az ERASMUS-program keretében hallgatóinknak lehetősége nyílik arra, hogy nyelvtudásukat ösztöndíjasként német nyelvterületen lévő egyetemeken (Graz, Salzburg, Drezda, Magdeburg) tökéletesíthessék. A régió által adott lehetőségek és Ausztria közelsége – intenzív kapcsolatok, kulturális programok és kirándulások formájában – számos előnyt biztosít diákjainknak. A SEK keretein belül Osztrák Könyvtár működik, mely hallgatóink tanulmányait és művelődését is szolgálja.

Specializáció: kontrasztív nyelvészet és transzlatológia.

A specializáción a hallgatók megismerkedhetnek a fordítás gyakorlatával és elméletével, betekintést nyerhetnek az alkalmazott nyelvészet és a fordítástudomány különböző szegmenseibe, a legkülönfélébb szövegek fordításának praxisába. A specializáció kettős célt szolgál, egyrészt előkészíti a belépést a később választott mesterképzésbe, másrészt a gyakorlati ismeretek által segít a munkaerő-piaci orientációban.

Érettségi/felvételi követelmények: német v. német nemzetiségi nyelv v. német nemzetiségi nyelv és irodalom ÉS állampolgári ismeretek v. angol v. arab v. digitális kultúra v. francia v. héber v. holland v. kínai v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. olasz v. orosz v. portugál v. spanyol v. történelem

Szint: közép.

Minimumpontszám: később kerül meghatározásra

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: Magas szintű német nyelvtudás és gyakorlati képességek birtokában hallgatóink közvetlenül is bekerülhetnek a munkaerőpiacra. Az alapszak elvégzése megalapozza a tanulmányok azonnali vagy későbbi folytatását, a második képzési ciklus (mesterképzés vagy szakirányú továbbképzés) keretében a külföldi és hazai egyetemeken. Elhelyezkedési perspektívák: közalkalmazotti és non-profit szféra, média és sajtó, multinacionális cégek, hazai nagyvállalatok, kulturális szféra, idegenforgalmi és közigazgatási közintézmények, utazási irodák. Főként nemzetközi kapcsolattartó, német nyelvi levelező, asszisztens és korrektor, nyelvi közvetítéssel összefüggő feladatokat ellátó munkatárs, illetve sajtófigyelő státuszban dolgozhatnak.


Gépészmérnöki

Kar: ELTE-IK

Képzés nyelve: magyar vagy angol

Képzés neve: gépészmérnöki BSc / Mechanical Engineering BSc (Szombathely)

Képzési idő: 7 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: gépészmérnök / mechanical engineer

Szakvezető, kapcsolattartó: Dr. Kollár László

Telefon: 06-94-504-461
Email: kl@inf.elte.hu

Képzés célja: gépészmérnökök képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések üzemeltetésére és fenntartására, a gépipari technológiák bevezetésére, illetőleg alkalmazására, a munka szervezésére és irányítására, a műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés átlagos bonyolultságú feladatainak ellátására a munkaerőpiac igényeit is figyelembe véve.

Duális gépészmérnök szak (BSc) Műszaki informatika orientációval

A képzés a hagyományos gépészmérnök BSc oktatásra épül, de annak szakmai gyakorlati hátterét újragondolva valósul meg. Az országosan is újszerű képzésben a hallgatók a hagyományos gépészmérnök BSc képzés ismereteinek egyetemünkön történő elsajátítása mellett, hogy megfelelő gyakorlatot szerezzenek szakmájukban, gyakorlati és elméleti tudásukat is bővítik a partner vállalatainknál tematikusan szervezett szakmai gyakorlatuk során.

A duális gépészmérnöki képzés mögött jelenleg 15, elsősorban gépjármű-alkatrész gyártó cég biztosítja a gyakorlati hátteret. Ezek egyben munkahelyet is jelentenek a végzősöknek.

Partnereinkkel az országban egyedülálló duális rendszert hoztunk létre Szombathelyen, aminek a lényege – a hagyományos duális képzéstől eltérően –, hogy a 6 nagyvállalat közös tematikus gyakorlatokat szervez a hallgatóinknak. Ez azt jelenti, hogy egy adott cég duális hallgatójaként lehetőség nyílik a közös tematikus gyakorlatok alkalmával megismerni a többi partnervállalatnál alkalmazott technológiákat is.

A duális gyakorlati tematika az egyetemi tananyagra szisztematikusan épül és egészíti ki azt gyakorlati tapasztalattal:

 • A duális hallgató már egyetemi évei alatt vállalati gyakorlatot szerez.
 • A duális hallgató a legjobb gyakorlati szakemberektől tanul és a legújabb technológiákat, termelési folyamatokat ismeri meg.
 •  A duális hallgató teljes jogú nappali hallgató, tehát tanulmányi eredményétől és szociális helyzetétől függő összegű egyetemi ösztöndíjat is kap.

Ösztöndíjak a duális képzésben:

 • Duális ösztöndíj összege: 105.000 Ft/hó a teljes képzésre.
 • Állami tanulmányi ösztöndíj, mértéke a tanulmányi átlagtól függően

Főbb ismeretek:

 • természettudományi ismeretek (matematika, mechanika, mérnöki fizika, műszaki kémia, általános műszaki ismeretek);
 • gazdasági és humán ismeretek (gazdálkodási és menedzsment ismeretek, minőségbiztosítás, környezettudatosság és energiagazdálkodás, jogi ismeretek, humán ismeretek);
 • gépészmérnöki szakmai ismeretek (információtechnológiai, anyagtudományi, gépészeti tervezési és modellezési, gyártástechnológiai, hő- és áramlástani, elektrotechnikai, mérés- és irányítástechnikai, biztonságtechnikai, üzemeltetési és karbantartási ismeretek).

 

Érettségi/felvételi követelmények: matematika ÉS Biológia v. Fizika v. Kémia v. Informatika v. Digitális kultúra v. egy szakmai előkészítő tárgy v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy. 

Szint: közép.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: A végzettek elsősorban a nyugat-dunántúli régió gépipari vállalatainál helyezkedhetnek el. A képzés meghatározó arányban duális képzés, mely mögött jelenleg 15, elsősorban gépjármű-alkatrész gyártó cég biztosítja a gyakorlati hátteret, amelyek egyben munkahelyet is jelentenek a végzősöknek. A végzett gépészmérnökök felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására is.

További információk: www.szombathelyigepesz.hu

Nézz bele a szombathelyi duális gépészmérnöki képzés bemutatkozó filmjébe!


Keleti nyelvek és kultúrák [kínai]

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő:   6 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, kínai szakirányon

A képzés célja: olyan, gyakorlati ismeretekkel is rendelkező bölcsész szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek az orientalisztika területén. Általános ismeretek megszerzése Ázsia népeinek, országainak kultúrájáról, továbbá a kínai kultúra, történelem, irodalom stb. részletes és alapos megismerése. Az alapoktól induló nyelvi képzés végére a hallgatók kínai nyelvből B2 (vagy C1) szintű nyelvvizsga letételéhez szükséges nyelvtudásra tesznek szert. Ismerik az orientalisztikában és a szakirány területén érvényes ismeretszerzés általános módjait és a főbb kutatási módszereket. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Főbb ismeretek:

 • Alapozó képzés orientalisztikai, ókortudományi szakmai ismeretekről
 • A keleti nyelvek és kultúrák általános ismeretei (történelem, kultúrtörténet, vallások stb.)
 • A kínai szakirány szerinti speciális nyelvi (mai kínai nyelv, klasszikus kínai nyelv és filológia) és kultúrtörténeti (történelem, irodalom, vallástörténet) ismeretek.

Érettségi/Felvételi követelmények: magyar nyelv és irodalom v. történelem ÉS  állampolgári ismeretek v. angol v. arab v. digitális kultúra v. dráma v. filozófia v. francia v. héber v. japán v. kínai v. latin nyelv v. mozgóképkultúra és médiaismeret v. német v. olasz v. orosz v. spanyol v. újgörög (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni!)

Minimumpontszám: később kerül meghatározásra

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek:

Továbbtanulási lehetőségek: Sinológia MA; Kínai nyelv és kultúra tanára MA

Elhelyezkedési lehetőségek: A keleti nyelvek és kultúrák (kínai) alapszakos bölcsészdiploma elhelyezkedési lehetőséget biztosít hazai és nemzetközi cégeknél, fordítóként, a médiában és sajtóban, önkormányzati és állami hivatalokban, az idegenforgalomban.


Kereskedelem és marketing

Kar: ELTE-TÁTK

Képzés neve: Kereskedelem és marketing (Szombathely)

Képzési idő: 7 félév (6+1gyakorlat)

Oklevélben szereplő szakképzettség: közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon

Kapcsolattartó: Dr. habil. Kovács László

Iroda: C. ép. fsz. 007

Email: kovacs.laszlo@sek.elte.hu

Képzés célja: A képzés célja kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel, gazdasági és üzleti ismeretekkel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások keresletvezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Főbb ismeretek:

 • Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével.
 • Átfogóan ismeri a kereskedelem és marketing szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait, gazdasági, szakterületi szervezetek struktúráját, működését és kapcsolatrendszerét.
 • Ismeri a kereskedelem és marketing szakterülethez kötődő legfontosabb összefüggéseket, elméleteket és az ezeket felépítő fogalomrendszert.
 • Ismeri a marketing fogalmát, koncepcióját, eszközrendszerét és módszertanát az üzleti és nonprofit szférában.
 • Ismeri a fogyasztói, vevői magatartás folyamatát, a fogyasztóvédelem területét.
 • Ismeri az értékesítési, üzletkötési tevékenység folyamatait, jogi, etikai követelményeit. Ismeri a kereskedelmi vállalatok működését és szervezetét, a kereskedelmi tevékenység főbb munkafolyamatait és technikáit.
   

Főbb tantárgyak:

 • Közgazdaságtan
 • Vállalati gazdaságtan
 • Pénzügy
 • Számvitel
 • Marketing
 • Marketingmenedzsment
 • Külkereskedelmi technikák és ügyletek
   

Modulok: 

 • Kereskedelmi marketing
   

Érettségi/felvételi követelmények: kettőt kell választani és egyet emelt szinten kell teljesíteni: gazdasági ismeretek v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) v. informatika v. digitális kultúra v. matematika v. történelem v. földrajz v. állampolgári ismeretek v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy

Minimumpontszám állami ösztöndíjas: később kerül meghatározásra

Minimumpontszám önköltséges: később kerül meghatározásra

Elhelyezkedési lehetőségek:

 • marketingszakértő
 • kereskedelmi vezető
 • értékesítés vezető
 • reklámszervező
 • területi képviselő
 • vevőszolgálati vezető
 • kommunikációs vezető

Továbbtanulási lehetőségek: Gazdálkodástudományi MA képzések, különösen Vállalkozásfejlesztés MA

Nézz bele a gazdaságtudományi képzéseket bemutató filmünkbe!


Képi ábrázolás

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 6 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: képalkotás alapszakos festő / grafikus

Kapcsolattartó: Offenmüller Ramóna, Tóth Csaba, Dr. Bordács Andrea

Telefon: 06-94-504-433

Email: offenmuller.ramona@sek.elte.hu,  toth.csaba@sek.elte.hu, bordacs.andrea@sek.elte.hu

A képzés célja:  olyan szakemberek képzése, akik átfogó elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek egyrészt a tradicionális és kortárs képalkotás, képalakítás terén, másrészt a képírás (elektronikus képalkotás), mozgóképkultúra és média világában. Szemléletmódjuk biztos alapokat nyújt a hagyományos és digitális vizuális világban való tájékozódáshoz, beleértve a képalkotás tradicionális vagy mozgóképes, multimédiás és interaktív megnyilvánulásait is a hétköznapi és művészeti területen. Alkalmasak a vizuális nyelvben rejlő kifejezési lehetőségek tanulmányozására és azok autonóm módon történő felhasználására. Felkészültségük alapján kellő mélységű elméleti ismerettel és alkotói gyakorlati készséggel rendelkeznek szakmai munkához, gyakorlatvezetéshez.

A végzettek szemléletmódja biztos alapokat nyújt a vizuális világban való tájékozódáshoz, beleértve a képalakítás hétköznapi és művészeti megnyilvánulásait is. Az oktatás során egyaránt hangsúlyt fektetünk a klasszikus alaptechnikákra, ugyanakkor nagyon fontosnak tartjuk, hogy a hallgatók képben legyenek a legújabb és aktuálisabb tendenciákkal és technikákkal. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A képi ábrázolás szakon végzettek:

 • Átfogó ismeretekkel rendelkeznek a festészet / a grafika területén végzett alkotói tevékenységek alapjául szolgáló folyamatokról és koncepciókról.
 • Alapvető ismeretekkel rendelkeznek a festészet / a grafika elméleteiről, történetéről, alapelveiről, stíluskorszakairól és irányzatairól, fontosabb alkotásairól.
 • Ismerik a festészet / a grafika területén végzett alkotói tevékenységek alapjául szolgáló anyagokat, technikákat, valamint a tevékenységek végzésének körülményeit.
 • Tájékozottak a festészet / a grafika területén végzendő kutatás, forrásgyűjtés alapjául szolgáló módszerekről, megvalósítási irányokról, lehetőségekről.
 • Ismerik a területhez kapcsolódó kommunikációs feladatok megoldási lehetőségeit, az új termékek prototípusainak létrehozási folyamatát, az ismeretszerzés módjait, a fontosabb tervezői információbázisokat és információszerzési forrásokat.

Speciális ismeretek: klasszikus rajz, kortárs grafika, festészeti technikák, festészeti gyakorlatok, rajzi stúdiumok, köztéri művészet, tárgy- és környezetkultúra, kreatív műhely, indesign, kiadványtervezés, animáció, fotó, kiállítás-rendezés. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a klasszikus és a kortárs technikák, szemléletek párhuzamos oktatására. 

Választható specializációk: díszítő- és díszletfestő; illusztráció; vizuális művészeti. 

Minimumpontszám: később kerül meghatározásra

Érettségi/felvételi követelmények: rajz alkalmassági (Alk) és rajz gyakorlati vizsga (Gy). 

Felvételi vizsgák időpontjai:

Rajz alkalmassági vizsga: meghatározott alkozások feltöltése Teams felületre, határidő: 2024.05.28.

Rajz gyakorlati vizsga: 2024.06.27.

A vizsga jellege: jelenléti

A VIZSGA LEÍRÁSÁSA LENT

 

A felvételi eredményébe csak a felvételin elért pontszámok számítanak bele!

Idegen nyelv követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Továbbtanulási lehetőségek az alapképzés teljesítése után:

 • Gyakorlati mesterképzések: Tervezőgrafikai MA, Fotóművészeti MA, Média design MA, Animáció MA
 • Elméleti mesterképzések: Művészettörténet MA, Designelmélet MA, Design- és művészetmenedzser MA, Kulturális antropológia MA

Karrierlehetőségek az alapképzés teljesítése után: Főbb munkalehetőségek a pedagógiában szakkörök, szabadidős tevékenységek szervezése, képességfejlesztő tanfolyamok vezetése során, a közigazgatásban, önkormányzatoknál, társadalmi és civil szervezeteknél, a reklám iparban, valamint a gazdaság, vállalkozás, kiadói tevékenység, média és internet, illetve a politikai kommunikáció területén adódnak, de a frissdiplomások szellemi szabadfoglalkozású művészként, vagy kritikusként is megállják a helyüket. Tehát elsősorban tervezőgrafikusként, díszletfestőként, vizuális szakkör vezetőként, a vizuális kommunikáció egyéb területein.

Mindez természetesen a mesterképzés fényében jóval szélesebb területen.

Cím Fájlnév Létrehozva Módosítva
Cím Fájlnév Létrehozva Módosítva
Segédlet Teams belépéshez Teams_belépés_felvételizőknek.pdf 2024.05.02. 2024.05.02.
Segédlet rajz portfólió/feladatok Teams feltöltéséhez Teams felvételizőknek.pdf 2024.05.02. 2024.05.02.

A RAJZ ALKALMASSÁGI VIZSGA:

A lenti leírás szerint elkészített munkákat Teams felületre kell határidőig feltölteni. A felület linkjéről, és a kapcsolódó tudnivalókról a vizsgabehívó email fog minden információt tartalmazni, addig további teendőjük nincs.

A RAJZ ALKALMASSÁGI VIZSGA RÉSZEI:

1. Portfólió bemutatása: Válassza ki az Ön által legjobbnak vélt 10-12 munkáit! A változatos technikáknak örülünk, figyeljen a reprodukciók minőségére. A munkáit egybefűzve 1 db pdf dokumentumba kérjük felölteni. Mozgókép esetén elegendő fim elérési útját (link) megadni a portfólióban.

2. Környezet ábrázolás: Rajzolja le a szobát, házat, kertet stb., ahol szívesen tartózkodik! Festhet, rajzolhat, kollázsolhat, de kreatív maketteket is elfogadunk, a lényeg, hogy bátor és kifejező legyen. Szintén igényes reprodukciókat várunk. Az alkotást 1 db pdf dokumentumba kérjük felölteni.

A RAJZ GYAKORLATI VIZSGA RÉSZEI:

 1. Klasszikus  gipszmodell fekete-fehér tónusos rajza (méret: 50x70 cm, anyaga: papír – mi adunk, idő: 3 óra)
 2. Beállított asztali csendélet szabadon választott színes technikával (méret:  30x50  cm, hordozó: papír- mi adunk, idő: 3 óra)
 3. Kreatív feladat - 3 színű papír kollázs beállított tárgycsoport alapján (idő -1,5 óra)
 4. Motivációs beszélgetés: nézzen utána valamely művészeti folyóiratnak (akár print, akár online változatnak)

A vizsgára kérjük, hozzanak magukkal: ceruzát, szenet, festéket, ecsetet/pasztellt, ollót, ragasztót, stb...

Érdekel a vizuális művészet? -- Nézz bele kisfilmünkbe!


Közösségszervezés

Kar: ELTE-PPK

Képzés neve: közösségszervezés (Szombathely)

Képzési idő: 6 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség:

A szakon három szakirány közül lehet választani, ezek elvégzésével különböző szakterületeken különböző szakképzettséget lehet szerezni:

 • humánfejlesztő
 • ifjúsági közösségszervező
 • kulturális közösségszervező

Szakvezető, kapcsolattartó: szakmai kérdésekben kereshető: Vincze Szilvia (tel.: 06-94-504-324, e-mail: vincze.szilvia@ppk.elte.hu), a felvételi eljárás adminisztratív kérdéseivel kapcsolatos információk pedig itt érhetők el. https://www.ppk.elte.hu/felvetelizoknek/alapkepzesek

Képzés célja: Ha nálunk szerzel végzettséget, akkor olyan szakember leszel, aki képes integrált, többfunkciós szervezet működtetésében részt venni, legyen az akár nonprofit, civil, egyházi, állami vagy önkormányzati intézmény vagy vállalkozás. Olyan elméleti és gyakorlati ismeretekre teszel szert, amelyek birtokában szervezheted vagy akár irányíthatod is a kultúra, az ifjúság és a felnőttképzés intézményeinek munkáját. Sokoldalú képzettséged lesz: tervező, szervező, értékelő, fejlesztő, irányító, animátori és koordinátori ismeretek és képességek birtokába jutsz.

Főbb ismeretek: Az alapszak széles körű és gyakorlatorientált tudást nyújt. A közös képzési szakaszban tanulsz majd pszichológiát, filozófiát, ifjúságszociológiát, jogi alapismereteket, európai uniós ismereteket, nonprofit szektor ismereteket, emberi erőforrás fejlesztést, közösségfejlesztést és kultúraközvetítést.

Szakirányok:

Humánfejlesztés szakirány

A szakirány elvégzésével olyan szakember leszel, aki ismeri a felnőttképzés jogi és szakpolitikai aspektusait, jártas a felnőttképzés és a humánfejlesztés módszertanában és a kompetenciaalapú képességfejlesztés terén. Projektmenedzsment és marketingismeretek birtokában képes leszel felnőttképző és humánfejlesztő intézmények munkájának szervezésére és irányítására.

Ifjúsági közösségfejlesztés szakirány

A szakirány elvégzésével olyan szakemberré válsz, aki ismeri az ifjúsági munka területeit és módszereit, az ifjúsággal foglalkozó szervezeteket és szolgáltatási rendszereket, illetve az ifjúság hagyományos és virtuális közösségeinek szerveződési módjait. Projektmenedzsment, marketing és kommunikációs ismeretek birtokában képes leszel ifjúsági szervezetek munkájának szervezésére, irányítására, programok tervezésére, megvalósítására és értékelésére.

Kulturális közösségfejlesztés szakirány

A szakirány elvégzésével olyan szakemberré válsz, aki egyaránt ismeri a hagyományos közösségi kultúra világát, a szellemi kulturális örökség megőrzésének kérdéseit és a kortárs művészeti és kreatív kezdeményezésekben rejlő közösségi fejlesztési lehetőségeket. Ismeri a kultúraközvetítés intézményeit, jártas a kulturális szervezetek és intézmények működése terén, ért a rendezvényszervezéshez és a kulturális turizmushoz.

Érettségi/felvételi követelmények: kettőt kell választani és legalább egyet emelt szinten teljesíteni:  angol nyelv, v. biológia, v. francia nyelv, v. magyar nyelv és irodalom, v. matematika, v. német nyelv, v. orosz nyelv, v. társadalomismeret, v. történelem, v. digitális kultúra, v. állampolgári ismeretek, v. közművelődési ismeretek

Minimumpontszám: később kerül meghatározásra

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: A választott szakiránytól függően elhelyezkedhetsz felnőttképző vagy kulturális intézményekben, civil szervezetekben, az ifjúságsegítésben vagy a közművelődés intézményeiben. Tanulmányaidat mesterszakon is folytathatod.

Nézz bele a közösségszervező szakot bemutató filmünkbe!


Műszaki menedzser

Kar: ELTE-IK

Képzés neve: műszaki menedzser BSc (Szombathely)

Képzési idő: 7 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: műszaki menedzser

Szakvezető, kapcsolattartó: Dr.Jánosi Endre

Telefon:  +36 94 504 430
Email: je@inf.elte.hu

Képzés célja: A képzés célja olyan műszaki menedzserek képzése, akik természettudományi, műszaki és informatikai, gazdálkodási- és szervezéstudományi, valamint nyelvi ismereteik, készségeik révén képesek komplex műszaki-gazdasági feladatok menedzselésére, azaz a technológiai folyamat műszaki és gazdasági megtervezésére, megszervezésére, a megvalósítás irányítására és az eredmények számbavételére, értékelésére. Továbbá, akik egy vállalat szervezetében kommunikációs kapocsként vesznek részt, hiszen szakmai felkészültségükkel képesek együttműködni a mérnökökkel és a gazdasági szakemberekkel egyaránt.

 

Főbb ismeretek:

 • természettudományi alapismeretek (matematika, fizika, kémia)
 • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, vállalat gazdaságtan, minőségirányítási rendszerek, menedzsment, marketing, számvitel, statisztika);
 • szakmai törzsanyag (műszaki ábrázolás, gépelemek, anyagismeret, technológia, méréstechnikai ismeretek, informatikai alkalmazások, logisztika, pénzügy, gazdasági jog).

 

Az alapszakon a műszaki és természettudományi ismeretek mellett a gazdálkodási és szervezéstudományi tudás megszerzése is követelmény.

A diploma megszerzésének feltétele: 6 hetes szakmai gyakorlat teljesítése.

Specializációk: A képzés egységes, nem válik szakirányokra, de a speciális szakmai érdeklődés a projektfeladatok tantárgy keretében teret kaphat. A kötelezően választható, valamint a szabadon választható tantárgyak segítségével a műszaki orientáció mellett megvalósul a logisztikai és minőségmenedzsmenti ismeretek elsajátítása is.

Érettségi/felvételi követelményekmatematika ÉS  Biológia v. Fizika v. Kémia v. Informatika v. Digitális kultúra v. egy szakmai előkészítő tárgy v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy. 

Szint: közép.

Minimumpontszám: később kerül meghatározásra

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: 

A szakon végzett hallgatók kiváló elhelyezkedési lehetőségekkel rendelkeznek az ipar, az ingatlanfejlesztés, az üzemeltetés, a beruházás-előkészítés és a kivitelezés területén.
 

Műszaki tevékenységet folytató részegység vezetője: 

Szakterületén tervezheti, szervezheti, irányíthatja és ellenőrizheti a közvetlen irányítása alá rendelt, jogilag nem önálló osztály vagy szervezet tevékenységét műszaki, illetve mérnöki szempontok szerint.
 

Ipari kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser):

Ipari vállalkozásokat vezethet saját nevében vagy a tulajdonosok (köz- és taggyűlés), illetve a szövetkezeti tagok megbízásából.

Ipari tevékenységet végző kisszervezeteket vezethet, nyers- és alapanyag feldolgozása, termékgyártás és egyéb ipari tevékenységek végzése során.


Gazdasági szervezet vezetője:

Meghatározhatja és alakíthatja az általa vezetett szervezet üzletpolitikáját; tervezheti, irányíthatja és összehangolhatja tevékenységeit a tulajdonosi, illetve irányító szerv (igazgatótanács, közgyűlés, taggyűlés, felsőbb szervek) által megszabott irányelveknek megfelelően.
 

Helyi önkormányzat kinevezett középszintű vezetője: 

A helyi önkormányzatok (község, város, főváros, kerület, megye) hivatalaiban osztály- vagy főosztály-vezetői besorolással, kinevezett vezetőként irányíthatja a szakmai-igazgatási feladatot ellátó részegységek valamelyikét.

Nézz bele a szombathelyi műszaki képzést bemutató filmünkbe!


Óvodapedagógus

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 6 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: óvodapedagógus

Kapcsolattartó: Kóta Melinda

        Telefon: 94 504 348

        Email: kota.melinda@sek.elte.hu

A képzés célja: óvodapedagógusok képzése, akik alkalmasak az óvodai nevelés feladatainak ellátására, a 3-7 éves korú gyermekek nevelésére, a pedagógusi hivatás gyakorlására.

Főbb ismeretek: 

 • az óvodai nevelés szakterületének alapvető dokumentumait, az óvodai nevelés általános céljai, feladatai
 • az óvodai nevelésben alkalmazható tervezés különböző szintjei, a tervezés elmélete és módszertana, az egyes szintek összefüggései, sajátosságai
 • a 3-7 éves gyermek érési-fejlődési folyamatának pszichológiai, biológiai tényezői, jellemzői, törvényszerűségei és a gyermeki tanulás sajátosságai
 • az óvodás gyermek megismerésének módszerei. Játéktevékenységek, művészetek személyiségfejlődésben betöltött szerepe
 • az integrációval és inklúzióval kapcsolatos ismeretek.
 • az óvodapedagógusi hivatás szakmai, etikai és jogi szabályai, társadalmilag elfogadott normái, az óvodapedagógus szerepkörhöz tartozó kommunikáció sajátosságai és hatásrendszere.

Specializációk: 

nappali tagozat: fenntarthatóságra nevelés; kisgyermekkori nevelés

levelező tagozat: kisgyermekkori nevelés

Érettségi/felvételi követelmények: 2. típusú pályaalkalmassági vizsga ÉS magyar nyelv és irodalom ÉS biológia v. ének-zene v. matematika v. mozgóképkultúra és médiaismeret v. rajz és vizuális kultúra v. társadalomismeret v. testnevelés v. történelem v. vizuális kultúra v. egészségi alapismeretek v. egészségügyi alapismeretek v. informatikai alapismeretek v. oktatási alapismeretek v. szociális alapismeretek egészségügy ismeretek v. egészségügyi ismeretek v. egészségügyi technika ismeretek v. egészségügyi technikai ismeretek v. gyakorlatos színész ismeretek v. informatika ismeretek v. informatikai ismeretek v. jazz-zenész ismeretek v. képző- és iparművészet ismeretek v. képző- és iparművészeti ismeretek v. pedagógia ismeretek v. pedagógiai ismeretek v. sport ismeretek v. szociális ismeretek v. táncos ismeretek egyházzenész-ismeretek v. klasszikuszenész-ismeretek v. népzenész-ismeretek v. táncos ismeretek

Szint: közép.

Minimumpontszám: -

Alkalmassági vizsga időpontja: 2024.05.30.

A vizsga jellege: alkalmassági vizsga

Cím Fájlnév Létrehozva Módosítva
Cím Fájlnév Létrehozva Módosítva
Nyilatkozat és adatkezelési hozzájárulás Nyilatkozat_adatkezelési_tan_óvo_csecsemő.pdf 2024.01.23. 2024.01.23.
Nyilatkozat testi alkalmassági vizsgához Testi_nyilatkozat_tan_óvo.pdf 2024.01.23. 2024.01.23.


Programtervező informatikus

Kar: ELTE - IK

Képzés neve: Programtervező informatikus (Szombathely)

Képzési idő: 6 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: programtervező informatikus

Kapcsolattartó: Soós Sándor

        Telefon: +36 20 946 7246

        Email: soossandor@inf.elte.hu 

Képzés célja: A programtervező informatikus alapszakon hallgatóink az informatikai feladatok megoldásához szükséges elméleti és speciális gyakorlati, fejlesztői-alkalmazói ismereteket sajátíthatják el. A Szoftvermérnök szakirányon a szakon oktatott informatikai ismeretek speciálisan a helyi ipari igényekhez igazított mérnöki tudással bővülnek, így végzett hallgatóink a következő generációs digitális gyártástechnológiák informatikai támogatásában is versenyképes ismereteket szereznek. A hallgatók többféle nyelven és környezetben szereznek programozási tapasztalatot, megismerkednek a szoftverek tervezési, fejlesztési módszereivel, az adatbázisok, operációs rendszerek, web-és cloud programozás, IoT ipari programozás, adatbányászat, szoftvertesztelés és biztonság területeivel. Jártasságot szereznek az informatikai projektek tervezésében és megvalósításában, képesek lesznek csapatban, akár nemzetközi környezetben is a hatékony munkavégzésre. Az ideális jelentkező érdeklődik az informatika, programozás, matematika iránt, szívesen használja a számítógépet, kreatív problémamegoldó, nyitott az újdonságokra, és szívesen dolgozna szakemberként nagy informatikai rendszerek fejlesztésében, üzemeltetésében, illetve szakmai irányítói feladatok ellátásában. Végzett hallgatóink informatikai,  számítástudományi, matematikai ismereteikre építve gyorsan képesek a folyamatosan változó új technológiákat önállóan is elsajátítani.

A képzés lehetőséget nyújt arra, hogy a hallgatók helyben szerezzenek nagy munkaerőpiaci versenyképességet biztosító ELTE diplomát.

Specializáció:  Szoftvermérnök

Érettségi/felvételi követelmények: matematika ÉS fizika v. informatika v. digitális kultúra v. informatika ismeretek v. informatikai ismeretek v. informatikai alapismeretek.

Szint: közép.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: Végzett hallgatóink keresettek a munkaerőpiacon, és már pályakezdőként is átlag feletti fizetésre számíthatnak. Szívesen alkalmazzák őket az informatikai fejlesztések, szolgáltatások, az innovatív kutatások és a menedzseri munkakör különböző területein (Ipar 4.0 digitális gyártás és tervezés, integrált adatfeldolgozó-rendszerek készítése vállalati és banki környezetben, elektronikus kereskedelem és elektronikus pénzforgalom lebonyolítása, távközlési problémák megoldása, hálózatok, mobiltelefonok programozása, animáció, játékok).

A végzős hallgatók folytathatják tanulmányaikat a különböző informatikai mesterképzéseken, különösen az ELTE által kínált Programtervező informatikus, vagy Autonómrendszer-informatikus (önvezető autók szoftvereinek tervezése) MSc képzésben, illetve akár az EIT Digital-ELTE kettős diplomás európai innovációs mesterképzésében.


Pénzügy és számvitel (Szombathely)

Kar: ELTE-TÁTK

Képzés neve: Pénzügy és számvitel (Szombathely)

Képzési idő: 7 félév (6+1gyakorlat)

Oklevélben szereplő szakképzettség: közgazdász pénzügy és számvitel alapszakon

Szakvezető, kapcsolattartó: Dr. Varga Imre

Telefon:  +36 94 519 691
Email: varga.imre@sek.elte.hu

Képzés célja: A képzési célja pénzügyi és számviteli szakemberek képzése, akik korszerű, nemzetközi követelményeknek megfelelő közgazdasági műveltséggel, pénzügyi és számviteli alkalmazásokhoz elméleti ténybeli és módszertani ismeretekkel rendelkeznek, képesek az adatok valósághű előállítására, hasznosítására, a tudástőke, mint szervezeti vagyon gyarapítására, a pénzügyi és számviteli rendszerek átlátására, működtetésére, fejlesztésére, stratégiai döntések meghozatalára

Főbb ismeretek:

 • Ismeri a pénzügy és a számvitel alapfogalmait, a pénzügyi termékeket és piacokat, a számviteli információs rendszert, a beszámoló részeit, illetve az azt alátámasztó könyvelési folyamatokat.
 • Ismeri a pénzügyi és számviteli összefüggéseket, áttekintése van a legfontosabb elméleti megközelítésekről, elsajátította a pénzügyi és a számviteli gondolkodás alapjait.
 • Érti a vállalati gazdálkodás céljait, alapvető törvényszerűségeit.
 • Ismeri a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli-adózási alrendszerét, a vállalati finanszírozás alapelveit, közvetlen és közvetett finanszírozás formáit.
 • Elsajátította a pénzügyi, számviteli folyamatok tervezésének, szervezésének, irányításának, ellenőrzésének elméleti alapjait és gyakorlatát, az értékelés technikáit.
 • Ismeri a hazai és nemzetközi adózási, számviteli szabályokat, a vállalkozások működésének (alapítás, működés, átalakulás, megszüntetés) számviteli, pénzügyi megjelenítését.
 • Ismeri a pénzintézeti rendszer felépítését, az egyes pénzintézeti típusok sajátosságait, a hitelezési folyamatot, az értékpapír-piac működésének fontosabb elemeit.
 • Ismeri az államháztartás feladatait és felépítését, a költségvetési gazdálkodás alapvető törvényszerűségeit, a költségvetési finanszírozás alapelveit és lehetséges technikáit, valamint a magyar ellenőrzési és felügyeleti rendszert.

 

 

Főbb tantárgyak:

 • Közgazdaságtan
 • Pénzügy
 • Számvitel
 • Elemzés és kontrolling
 • Nemzetközi pénzügyi menedzsment

Érettségi/felvételi követelmények: kettőt kell választani és legalább egyet emelt szinten teljesíteni:  gazdasági ismeretek v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) v. informatika v.digitális kultúra v. matematika v. történelem v. földrajz v. állampolgári ismeretek v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy

Minimumpontszám állami ösztöndíjas: később kerül meghatározásra

Minimumpontszám önköltséges: később kerül meghatározásra

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: 

 • Vállalati szféra – gazdasági közép és felsővezető
 • Bankszféra – pénzügyi közép és felsővezető
 • Közszféra – gazdasági közép és felsővezető
 • Saját vállalkozás indítása és menedzselése

 

Továbbtanulási lehetőségek: Gazdálkodástudományi MA képzések

Nézz bele a gazdaságtudományi képzéseket bemutató filmünkbe!


Pszichológia

Kar: ELTE-PPK

Képzés neve: pszichológia (Szombathely)

Képzési idő: 6 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: viselkedéselemző

Szakvezető, kapcsolattartó: szakmai kérdésekben kereshető: Pachner Orsolya (tel.: 06-94-504-327, e-mail: pachner.orsolya@ppk.elte.hu), a felvételi eljárás adminisztratív kérdéseivel kapcsolatos információk pedig itt érhetők el. https://www.ppk.elte.hu/felvetelizoknek/alapkepzesek

Kapcsolattartó, szakmai kérdésekben kereshető: Kovácsné Tóth Tímea, e-mail címe: ppi@ppk.elte.hu

Képzés célja: Ha nálunk szerzel végzettséget, akkor jártas leszel a pszichológia elméleti alapismereteiben és alapvető módszereiben. Olyan szakemberré válsz, aki mindezeket hasznosítani tudja, és szakmai vezetés mellett alkalmazott pszichológiai feladatok, résztevékenységek ellátására is képes lesz. A képzés során fejlesztő célú beavatkozásokban is közreműködhetsz. Kellő mélységű elméleti és módszertani ismerettel rendelkezel majd ahhoz, hogy a pszichológusképzést mesterszinten folytasd.

Főbb ismeretek: Az alapszak széles körű és elmélyült alapozást nyújt, betekintést engedve a pszichológia főbb területeibe.

Az általános (kognitív és affektív) pszichológia az észlelés, a figyelem, a tanulás, az emlékezet, a képzelet, a gondolkodás, a tudat, a motiváció és az emóció témaköreit dolgozza fel.

A személyiségpszichológia a főbb személyiségelemeket mutatja be, és a személyiségdiagnosztika alapvető módszertanával ismertet meg.

A szociálpszichológia a társas megismerés, a személyes interakciók, a csoportdinamika, a csoportok közötti viszonyok és a társadalmi folyamatok vizsgálatába vezet be.

A fejlődéspszichológia a csecsemőkortól az időskorig követi nyomon az emberi megismerés, az affektív folyamatok, viselkedéses és társas viszonyok alakulását.

Érettségi/felvételi követelmények: kettőt kell választani: biológia vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy  történelem vagy társadalomismeret vagy angol vagy francia vagy német vagy orosz vagy olasz vagy spanyol (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni).

Minimumpontszám állami ösztöndíjas: később kerül meghatározásra

Minimumpontszám önköltséges: később kerül meghatározásra

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: A pszichológia alapképzési szakon végzettek a képzést mesterszinten folytatva okleveles pszichológus diplomát szerezhetnek, vagy választhatnak az ELTE PPK további mesterszakjai közül. Ha nem a mesterképzést választod, részt vehetsz az alapképzésre épülő szakirányú továbbképzéseken, ahol további szakmai ismereteket, jártasságot szerezhetsz.

A pszichológia alapszakos végzettségeddel az okleveles pszichológus munkáját segítő tevékenységeket végezhetsz nevelést, képzést, fejlesztést, újranevelést, korrekciót, gyógyítást, illetve rehabilitációt végző szervezetekben, intézményekben. Különösen alkalmas leszel egyéni, csoportos és szervezeti szintű pszichológiai alkalmassági és egyéb vizsgálatok elvégzésére, standard pszichológiai eljárások alkalmazására.

Pillants bele az ELTE szombathelyi pszichológia képzésének mindennapjaiba!


Rekreáció és életmód

Kar: ELTE-PPK

Képzés neve: rekreáció és életmód (Szombathely)

Képzési idő: 6 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: rekreációszervező és egészségfejlesztő

Szakvezető, kapcsolattartó: szakmai kérdésekben kereshető: Bíróné Dr. Ilics Katalin (tel.: 06-94-504-343, e-mail: birone.ilics.katalin@ppk.elte.hu), a felvételi eljárás adminisztratív kérdéseivel kapcsolatos információk pedig itt érhetők el. https://www.ppk.elte.hu/felvetelizoknek/alapkepzesek

Képzés célja: A rekreáció és életmód szak elvégzésével olyan rekreációszervező és egészségfejlesztő szakemberré válsz, aki megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint készségek birtokában képes fejlesztő és szervező szerep betöltésére a rekreáció területén.

Főbb ismeretek: anatómia-élettan, sport- és terhelésélettan, edzéselmélet, sportpszichológia, sportpedagógia, sportszociológia, kommunikáció, sportmenedzsment, sportturizmus. A szakirány fő tárgyai: rekreációelmélet- és módszertan, szellemi rekreáció, animáció, táborozási ismeretek, rendezvényszervezés, rehabilitáció, egészségfejlesztés.

Specializációk: egészségfejlesztés, szabadidősport-szakértő

Érettségi/felvételi követelmények: motoros alkalmassági vizsga (Alk) és (kettőt kell választani): biológia, idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), magyar nyelv és irodalom, testnevelés, történelem, matematika, földrajz, ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyként sporttudomány ismeretek, informatikai alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), informatika ismeretek, informatikai ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, sporttudomány ismeretek

Szint: közép

Minimumpontszám: később kerül meghatározásra

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: Az itt megszerzett sportszakmai, sportmenedzsment, rendezvényszervezői és animátori ismereteidre támaszkodva képes leszel változatos sport- és rekreációs, valamint egészségfejlesztő programok megtervezésére és lebonyolítására a turizmus és a szabadidősport területén vagy betölthetsz különféle szervezői, animátori munkaköröket az életmódhoz, egészségfejlesztéshez kapcsolódó területeken. Felkészült leszel tanulmányaid mesterképzésben történő folytatására is.

A felvételi jelentkezéshez csatolandó, kötelező dokumentumok felsorolása, illetve a motoros alkalmassági vizsga tartalmával kapcsolatos további információk ezen a honlapon érthetők el: https://www.ppk.elte.hu/felvetelizoknek/alapkepzesek.

 

Sportszakos képzések az ELTE-n Szombathelyen. -- Nézz bele tájékoztatónkba!


Sportszervezés

Kar: ELTE-PPK

Képzés neve: sportszervezés (Szombathely)

Képzési idő: 6 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: sportszervező

Szakvezető, kapcsolattartó: szakmai kérdésekben kereshető: Szegnerné Dr. Dancs Henriette (tel.: 06-94-504-419, e-mail: szegnerne.dancs.henriette@ppk.elte.hu), a felvételi eljárás adminisztratív kérdéseivel kapcsolatos információk pedig itt érhetők el.
https://www.ppk.elte.hu/felvetelizoknek/alapkepzesek

Képzés célja: A sportszervezés szak elvégzésével olyan sportszakemberré válsz, aki a testnevelés és sport területén szerzett vezetői (menedzseri) ismeretei birtokában a legkülönbözőbb szakmai szervezetek (pl. országos sportági sportszövetségek, sportklubok, helyi és önkormányzati sportirányítási szervek, egyéb sportvállalkozások stb.) tagjaként képes eligazodni a modern piacgazdasági viszonyok, ezen belül a sportot átható társadalmi, gazdasági tényezők és folyamatok között. Feladatod lesz megkeresni és hatékonyan felhasználni a testnevelés és a sporttevékenység végzéséhez, rendezvények szervezéséhez szükséges anyagi, tárgyi és személyi erőforrásokat, és biztosítani a megvalósítás feltételeit.

Főbb ismeretek: anatómia-élettan, sport- és terhelésélettan, edzéselmélet, sportpszichológia, sportpedagógia, sportszociológia, kommunikáció, sportmenedzsment, sportturizmus. A szakirány fő tárgyai: sportgazdaságtan, marketing, emberi erőforrás menedzsment, sportágak menedzsmentje, sportrendezvény-szervezés, létesítménymenedzsment, sport és média.

Érettségi/felvételi követelmények: kettőt kell választani: biológia, idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), magyar nyelv és irodalom, testnevelés, történelem, matematika, földrajz, ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyként sport ismeretek, informatikai alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), informatika ismeretek, informatikai ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek

Szint: közép.

Minimumpontszám: később kerül meghatározásra

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: A szakon szerzet végzettséggel elhelyezkedhetsz a legkülönbözőbb szakmai szervezeteknél (pl. országos sportági sportszövetségek, sportklubok, helyi és önkormányzati sportirányítási szervek, egyéb sportvállalkozások stb.). Az alapszak előkészít a mesterszakon való továbbtanulásra is.

A felvételi jelentkezéshez csatolandó, kötelező dokumentumok felsorolása ezen a honlapon érthető el: https://www.ppk.elte.hu/felvetelizoknek/alapkepzesek.

 

Sportszakos képzések az ELTE-n Szombathelyen. -- Nézz bele tájékoztatónkba!


Szlavisztika [horvát]/[horvát nemzetiségi]

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 6 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: szlavisztika, horvát v. horvát nemzetiségi alapszakos bölcsész

Kapcsolattartó Dr. Horváth Sándor

Email: horvath.sandor@sek.elte.hu

A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik ismereteik birtokában a Közös Európai Referenciakeret középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga szintjén képesek horvát nyelvű hétköznapi, kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi, nyelv- és irodalomtudományi szövegeket értelmezni, az adott nyelvi kompetencia keretei között közvetíteni, valamint alkotni írásban és szóban. Rendelkeznek továbbá a szláv nyelvek és kultúrák - beleértve a magyarországi szláv nyelvű nemzetiségek nyelveit és kultúráit - területén, valamint általános társadalomtudományi, humán műveltségi témakörökben olyan alapvető elméleti és gyakorlati ismeretekkel, amelyek birtokában képesek szakmájuk inter- és multidiszciplináris gyakorlati művelésére, emberi, kulturális problémák kreatív kezelésére és e területen konkrét feladatok önálló megoldására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Főbb ismeretek: A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • a képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, nyelvtudomány, irodalomtudomány);
 • szlavisztikai szakmai ismeretek;
 • a szláv nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul [bevezetés a szláv nyelvi tanulmányokba: szláv kultúrák, illetve szláv nyelvű országok történelméhez, földrajzához kapcsolódó alapismeretek; klasszikus és modern szláv irodalmak (a szláv népek irodalomtörténete, a legjelentősebb korszakok és alkotók); a magyar-szláv történelmi, nyelvi, irodalmi, kulturális kapcsolatok múltja és jelene)];
 • a horvát v. horvát nemzetiségi szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek [a horvát nyelvhez kapcsolódó földrajzi, történelmi és kultúratörténeti alapismeretek; a stilisztika alapjai; az adott szakirány irodalomtörténetének ismerete; nyelvfejlesztés; nyelvészet (fonetika, fonológia, morfológia, szintaxis, jelentéstan, nyelvtörténeti alapok)];
 • választás szerinti specializációk ismeretei

Érettségi/felvételi követelmények:  magyar nyelv és irodalom v. történelem  ÉS állampolgári ismeretek v. angol v. bolgár v. digitális kultúra v. francia v. horvát v. horvát nemzetiségi nyelv v. horvát nemzetiségi nyelv és irodalom v. horvát nyelv és irodalom v. latin nyelv v. lengyel v. német v. német nemzetiségi nyelv v. olasz v. orosz v. román v. román nemzetiségi nyelv és irodalom v. román nyelv és irodalom v. spanyol v. szerb v. szerb nemzetiségi nyelv és irodalom v. szerb nyelv és irodalom v. szlovák v. szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom v. szlovák nyelv és irodalom v. szlovén nemzetiségi nyelv v. szlovén nyelv v. ukrán.

Szint: közép.

Minimumpontszám: később kerül meghatározásra

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: A szlavisztika alapszakos bölcsészek mesterszakon - szlavisztika MA – folytathatják tanulmányaikat, melynek elvégzése után okleveles szlavisztika szakos bölcsész oklevelet szerezhetnek. A képzés a végzetteket képessé teszi egyszerűbb általános szövegek fordítására és tolmácsolására, a kulturális kapcsolatok ápolásával összefüggő ismereteik alkalmazására, nyelvi közvetítői szerep betöltésére az idegenforgalomban, szervezői feladatok ellátására nemzetiségi önkormányzati és kulturális intézményekben, valamint a szláv kultúrkör ismeretéhez kapcsolódó munkakörökben, továbbá nyelvi szervezői feladatok ellátására tömegkommunikációs szerveknél.


Szlavisztika [szlovén]/[szlovén nemzetiségi]

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 6 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: szlavisztika, szlovén v. szlovén nemzetiségi alapszakos bölcsész

Kapcsolattartó: Skaperné dr. Embersics Erzsébet

Telefon: 06-94-519-628

Email: embersics.erzsebet@sek.elte.hu

A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik ismereteik birtokában a Közös Európai Referenciakeret középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga szintjén képesek szlovén nyelvű hétköznapi, kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi, nyelv- és irodalomtudományi szövegeket értelmezni, az adott nyelvi kompetencia keretei között közvetíteni, valamint alkotni írásban és szóban. Rendelkeznek továbbá a szláv nyelvek és kultúrák - beleértve a magyarországi szláv nyelvű nemzetiségek nyelveit és kultúráit - területén, valamint általános társadalomtudományi, humán műveltségi témakörökben olyan alapvető elméleti és gyakorlati ismeretekkel, amelyek birtokában képesek szakmájuk inter- és multidiszciplináris gyakorlati művelésére, emberi, kulturális problémák kreatív kezelésére és e területen konkrét feladatok önálló megoldására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Főbb ismeretek: a szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • a képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, nyelvtudomány, irodalomtudomány);
 • szlavisztikai szakmai ismeretek:
 • a szláv nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul [bevezetés a szláv nyelvi tanulmányokba: szláv kultúrák, illetve szláv nyelvű országok történelméhez, földrajzához kapcsolódó alapismeretek; klasszikus és modern szláv irodalmak (a szláv népek irodalomtörténete, a legjelentősebb korszakok és alkotók); a magyar-szláv történelmi, nyelvi, irodalmi, kulturális kapcsolatok múltja és jelene)];
 • a szlovén / szlovén nemzetiségi szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek [a szlovén nyelvhez kapcsolódó földrajzi, történelmi és kultúratörténeti alapismeretek; a stilisztika alapjai; az adott szakirány irodalomtörténetének ismerete; nyelvfejlesztés; nyelvészet (fonetika, fonológia, morfológia, szintaxis, jelentéstan, nyelvtörténeti alapok)];
 • választás szerinti specializációk ismeretei

Érettségi/felvételi követelmények: magyar nyelv és irodalom v. történelem  ÉS állampolgári ismeretek v. angol v. bolgár v. digitális kultúra v. francia v. horvát v. horvát nemzetiségi nyelv v. horvát nemzetiségi nyelv és irodalom v. horvát nyelv és irodalom v. latin nyelv v. lengyel v. német v. német nemzetiségi nyelv v. olasz v. orosz v. román v. román nemzetiségi nyelv és irodalom v. román nyelv és irodalom v. spanyol v. szerb v. szerb nemzetiségi nyelv és irodalom v. szerb nyelv és irodalom v. szlovák v. szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom v. szlovák nyelv és irodalom v. szlovén nemzetiségi nyelv v. szlovén nyelv v. ukrán

Szint: közép.

Minimumpontszám: később kerül meghatározásra

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: a szlavisztika alapszakos bölcsészek mesterszakon - szlavisztika MA – folytathatják tanulmányaikat, melynek elvégzése után okleveles szlavisztika szakos bölcsész oklevelet szerezhetnek. A képzés a végzetteket képessé teszi egyszerűbb általános szövegek fordítására és tolmácsolására, a kulturális kapcsolatok ápolásával összefüggő ismereteik alkalmazására, nyelvi közvetítői szerep betöltésére az idegenforgalomban, szervezői feladatok ellátására nemzetiségi önkormányzati és kulturális intézményekben, valamint a szláv kultúrkör ismeretéhez kapcsolódó munkakörökben, továbbá nyelvi szervezői feladatok ellátására tömegkommunikációs szerveknél.


Tanító

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 8 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: tanító

Kapcsolattartó: Bognárné Dr. Lovász Katalin

        Telefon: -

        Email: bognarne.lovasz.katalin@sek.elte.hu

A képzés célja: olyan pedagógusok képzése, akik a magyar és az európai kultúra körében tájékozottan, szakmai téren felkészülten és felelősen vállalhatják a 6-12 éves gyerekek nevelését, az általános iskola 1-4. osztályában valamennyi, az 1-6. osztályban legalább egy műveltségi terület tanítását.

Főbb ismeretek: a gyerekek személyiségének megfelelő nevelés feladataira való felkészülést a pedagógia és pszichológia tanulása alapozza meg. A tanító szakos hallgató az általános iskola 1–4. osztályában valamennyi, az 1–6. osztályban egy választott műveltségterület oktatási feladatainak az ellátására készül fel. Az első évtől a képzés része az iskolai gyakorlat.

Műveltségterületek: idegen nyelv (angol vagy német), magyar nyelv és irodalom, természettudomány, technológia (digitális kultúra vagy technika és tervezés)

Az idegen nyelvi műveltségterületek minimum 5 főtől, míg a további műveltségterületek minimum 10 főtől indulnak

Érettségi/felvételi követelmények: 2. típusú pályaalkalmassági vizsga ÉS magyar nyelv és irodalom ÉS biológia v. ének v. informatika v. matematika v. mozgóképkultúra és médiaismeret v. testnevelés v. történelem v. rajz- és vizuális kultúra v. vizuális kultúra v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy.

Szint: közép.

Minimumpontszám: később kerül meghatározásra

Alkalmassági vizsga időpontja: 2024.05.30.

A vizsga jellege: jelenléti

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: hallgatóink tanítóként helyezkedhetnek el az iskolákban. Továbbtanulási lehetőségek: A képzés sokoldalú műveltségtartalma, a neveléstudományi képzés színvonala megalapozza a tanulmányok folytatását mesterképzésekben (MA, MSc). A tanítói oklevelet a neveléstudományi mesterszakon teljes kreditértékkel számítják be. A legkiválóbbak az MA szintet követően doktori (PhD) tanulmányokat folytathatnak.

Cím Fájlnév Létrehozva Módosítva
Cím Fájlnév Létrehozva Módosítva
Nyilatkozat és adatkezelési hozzájárulás Nyilatkozat_adatkezelési_tan_óvo_csecsemő.pdf 2024.01.23. 2024.01.23.
Nyilatkozat testi alkalmassági vizsgához Testi_nyilatkozat_tan_óvo.pdf 2024.01.23. 2024.01.23.


Történelem

Kar: ELTE-BDPK

Képzési idő: 6 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: történelem alapszakos bölcsész

Szakvezető, kapcsolattartó: Dr. habil. Kalocsai Péter

Telefon:  06-94-519-661, 06-30-500-23-65
Email:  kalocsai.peter@sek.elte.hu 

A képzés célja: olyan történelem alapszakos bölcsészek képzése, akik egyetemes és magyar történelemből, a rokon- és segédtudományokból, valamint a történelem alapszakhoz kapcsolódó speciális ismeretekkel rendelkeznek és képesek történelmi, illetve általános társadalmi és politikai kérdésekben az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére. A hallgatók képessé válnak a történelmi folyamatok értékelésére, tanulságok levonására és a közelmúlt történelmi folyamatainak, jelenségeinek és személyiségeinek önálló elemzésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Főbb ismeretek:

 • történelmi szakmai alapozó modul (történettudomány, régészet, művészettörténet, vallástörténet, művelődéstörténet, történeti földrajz, historiográfia, latin nyelv) 20–30 kredit;
 • magyar és egyetemes történelem szakterületi ismeretei, történeti segédtudományok (diplomatika, heraldika, kronológia), őskori és ókori történelem, középkori magyar történelem, középkori egyetemes történelem, kora újkori magyar történelem, kora újkori egyetemes történelem, újkori magyar történelem, újkori egyetemes történelem, jelenkori magyar történelem, jelenkori egyetemes történelem, művelődéstörténet, gazdaságtörténet 80-90 kredit
 • A speciális ismeretek megszerzésére a történelmi folyamatok alaposabb, részletesebb megismerésére, elemzésére a szabadon felvehető tárgyak biztosítanak lehetőséget, 60 kredit

Érettségi/felvételi követelmények: történelem (E) és állampolgári ismeretek v. angol v. digitális kultúra v. filozófia v. földrajz v. francia v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. mozgóképkultúra és médiaismeret v. német v. olasz v. orosz v. spanyol v. társadalomismeret.

Minimumpontszám: később kerül meghatározásra

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: a szakképzettség lehetővé teszi más egyetemeken történelem, vallástörténet szakokra való belépést, illetve ott mester fokozatok megszerzését. A történelem alapszakon végzettek könyvtárak, múzeumok, levéltárak, kutatóintézetek szakügyintézőjeként; minisztériumok, államigazgatási szervek, társadalmi, politikai szakértőjeként; valamint tudományos munkatársként helyezkedhetnek el.Idegen nyelv követelmények: az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből vagy latin nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

Bemutatjuk a történelem szakot! -- Nézz bele kisfilmünkbe!


Turizmus-vendéglátás (Szombathely)

Mintatanterv- Turizmus - vendéglátás BA nappali
Mintatanterv- Turizmus - vendéglátás BA levelező

Kar: ELTE-TÁTK

Képzés neve: Turizmus-vendéglátás (Szombathely) – duális képzésben is

Képzési idő: 8 félév (6+2gyakorlat)

Oklevélben szereplő szakképzettség: közgazdász turizmus-vendéglátás alapszakon

Szakvezető, kapcsolattartó: Dr. Dávid Lóránt Dénes / Dr. Varga Imre

Telefon:  +36 94 519 691
Email: varga.imre@sek.elte.hu

Képzés célja: A turizmus és vendéglátás feladatait ellátói idegen nyelveket beszélő gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek elvégezni a turizmus és a vendéglátás területén felmerülő feladatokat, irányítani és szervezni tudják a kapcsolódó munkafolyamatokat, feltárják és elemzik a keresletet befolyásoló tényezőket, vonzó és élményszerű kínálatot alakítanak ki, megszervezik és elvégzik a kapcsolódó szolgáltató tevékenységeket.

 

Duális képzés

A duális képzésben a Nyugat-Dunántúl legnagyobb gyógyfürdőinél és szállodáinál tudsz gyakorlatot szerezni. A vállalati gyakorlat során például turisztikai erőforrások és turisztikai termékek ismereteit valamint szállodai, utazásszervezési és gyógyturisztikai ismereteket sajátíthatsz el vállalati környezetben.

Főbb ismeretek:

 • Ismeri a turisztikai ágazat működésének elveit és annak kapcsolódó ágazatait, ismeri a turizmus hazai és nemzetközi piacát, a piac szereplőit, jellemzőit, sajátosságait és kapcsolódásaikat.
 • Ismeri a különböző típusú turisztikai vállalkozások (szálláshelyek, vendéglátóhelyek, szabadidős létesítmények) típusait, valamint azok működtetésére és piaci tevékenységeinek irányítására vonatkozó elveket és menedzsment módszereket.
 • Ismeri a turizmus alágazatainak és tevékenységeinek (például szállás- és vendéglátóhelyek, utazásszervezés és közvetítés, térség-menedzsment szervezetei, egyéb szolgáltatók stb.) működését, értékelését, döntési kritériumait, szakmai részterületeit és ágazati kapcsolódási pontjait.
 • Ismeri a turizmushoz és a vendéglátáshoz kapcsolódó más szak- és tudományterületek alapvető tényeit és összefüggéseit (földrajz, művelődéstörténet, környezetvédelem, jog, egészségtudomány, gasztronómia, élelmezéstudomány).
 • Képes legalább két idegen nyelven kommunikálni.

 

 

 

Főbb tantárgyak:

 • Közgazdaságtan
 • Marketing
 • Pénzügy
 • Számvitel
 • Turisztikai erőforrások
 • Utazásszervezés
 • Szállásadási, szállodai ismeretek

Specializációk:

 • Egészségturizmus
 • Vallásturizmus

Érettségi/felvételi követelmények: kettőt kell választani és legalább egyet emelt szinten teljesíteni: gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy informatika vagy digitális kultúra vagy matematika vagy történelem vagy földrajz vagy állampolgári ismeretek vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy vagy egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy

Minimumpontszám állami ösztöndíjas: később kerül meghatározásra

Minimumpontszám önköltséges: később kerül meghatározásra

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: 

 • Vállalati szféra – gazdasági közép és felsővezető szállodában, gyógyfürdőben, utazási irodában
 • Saját vállalkozás indítása és menedzselése

Továbbtanulási lehetőségek: Gazdálkodástudományi MA képzések

Nézz bele a gazdaságtudományi képzéseket bemutató filmünkbe!