Rövid történet

Rövid történet

Az intézmény történetének főbb állomásai, eseményei (1959-2019)

1958
Rendelet a tanítóképzés felsőfokúvá emeléséről (3 éves) (1958.évi 26.sz. trve)

1959. szeptember
1959. szeptemberében a volt Faludy Gimnázium épületében nyílt meg a Felsőfokú Tanítóképző Intézet.

1962
Népművelés-könyvtár szakok megalapítása az intézményben,

1966
A Magyar utcai kollégium átadása.

1971 
Megindul az általános iskolai tanárképzés az intézményben a Pécsi Tanárképző Főiskola kihelyezett tagozataként (matematika-orosz, matematika-testnevelés és matematika-ének szakpárokon).

1974 
Megalakul a Szombathelyi Tanárképző Főiskola. Létre jönnek a szaktanszékek. Átadják a korszerű, kitűnően felszerelt Bolyai János Gyakorló Általános Iskolát.

1975
A tanító, népművelő és könyvtáros diplomák mellett átadják az első tanári okleveleket Szombathelyen.

1978
Elsőként Szombathelyen van lehetőség a közművelődési és a tanári szakok párosítására.

1982
Felépül a Főiskola Ady téri kollégiuma.

1983-84
Berzsenyi Dániel nevét veszi fel a Főiskola. Felépül a C épület, a természettudományok otthona. 

1984
Újabb szakpárokra veszünk fel hallgatókat, Sorra alakulnak a természettudományi tanszékek.

1990
A Főiskola kezelésébe kerül a Berzsenyi téri (D) épület, melyben elhelyezést kapnak a bölcsész tanszékek. Az idegennyelvi szakok nagy népszerűségnek örvendenek.

1991
Átadják az új Főiskolai Sportcsarnokot; egyszakos testnevelő tanári képzés indul Szombathelyen.

1992
Új szervezeti formaként létrejönnek az intézetek

1994
Más egyetemek és főiskolák kihelyezett képzéseit fogadja be a Főiskola (testnevelő egyetemi tanárképzés, táncpedagógus képzés, közoktatásvezetői képzés).

1997/98 
Sikeres intézményakkreditáció. Egyetemi szakok akkreditációja, indításuk engedélyezése.

2000
Berzsenyi Dániel Főiskola az intézmény neve, tekintettel a szakok sokszínűségére. A Berzsenyi téri épület átépítése.

2002
Karok alakulásának miniszteri engedélyezése. Három főiskolai kar megszervezése.

2006
Bologna típusú alapszakok akkreditációja, az új rendszerű képzések bevezetése.

2007
PPP beruházásban felépül a Forrásközpont, melyben elhelyezést nyer a Könyvtár és a Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutatóközpont.

2008
Egyesülés a Nyugat-magyarországi Egyetemmel (Savaria Egyetemi Központ alakul).

2009
Mesterképzések sikeres akkreditációja. 50 éves az intézmény.

2013
Osztatlan tanárképzési szakok létrejötte.

2017
A Nyugat-magyarországi Egyetem megszűnése, csatlakozás az ELTE-hez.

2018
A Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ létrehozása.
 

2019.06.19.