Rekord a hallgatói létszám emelkedése az ELTE szombathelyi képzésein

Szöveg és fotó: Kleinhappel Miklós | 2023.07.27.
Rekord a hallgatói létszám emelkedése az ELTE szombathelyi képzésein
A normál felvételi eljárásban az egy évvel ezelőttinél 26 százalékkal többen kerültek be az ELTE Savaria Egyetemi Központban (SEK) induló szakokra. Ez a szám 65 százalékkal magasabb a 2019-es adatnál, miközben azóta a képzések felvételi ponthatárainak átlaga is jelentősen, körülbelül 60 százalékkal emelkedett – az ELTE Szombathelyen is a legjobbakat várja.

Az Oktatási Hivatal július 26-án hozta nyilvánosságra a szeptemberben induló felsőoktatási képzések ponthatárait. Az ELTE SEK a 2023-as általános felvételi eljárás eredményeiről július 27-én tájékoztatott.

A sajtóeseményen Lenkai Nóra rektori biztos bevezetőjében elmondta, a campus a 2017-es ELTE-csatlakozás óta sok munkát fektetett abba, hogy a régió meghatározó felsőoktatási intézményévé váljon. Az erőfeszítések a felvételi eredményeket látva megtérülni látszanak.

Idén az ELTE összegyetemi szinten minden idők legtöbb hallgatóját vette fel.

A Savaria Egyetemi Központ is ünnepelhet, kiugróan magas a felvettek számának növekedése: 2019-ben 591, 2020-ban 642, 2021-ben 701, 2022-ben 717 fő jutott be a szombathelyi képzésekre, idén ez a szám 904. Ebből felsőoktatási szakképzésen 85-en, alap- és osztatlan képzésen 651-en, mesterképzésen 168-an folytathatják tanulmányaikat.

A részletekről az egyes szervezeti egységek vezetői beszéltek.

Heszteráné Ekler Judit egyetemi docens, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Sporttudományi Intézetének igazgatója elmondta, a sporttudományi képzési területen ezúttal is 100 körüli létszámot könyvelhetnek el.

Az edző szak esetében két új sportági irányt (a tornát és a labdarúgást) is kínáltak a felvételizőknek, ez a tavalyinál tízzel több leendő szakedző hallgatót eredményezett. A tanári szakokon a második diplomájukat megszerezni kívánók számában tapasztalható növekedés az egy évvel korábbihoz képest.

Koós Ildikó egyetemi docens, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pedagógiai és Pszichológiai Intézet igazgatója a pszichológia alapszakkal kapcsolatosan mintegy nyolcszoros túljelentkezésről számolt be. A vasi vármegyeszékhelyen 2020-ban indult képzésen szeptemberben minden eddiginél több, 91 fő kezdheti meg tanulmányait.

A „nagy áttörés” a pszichológia mesterszak, az erre felvettek számát (23-an kerültek be) meglódította, hogy nyáron végzett az első alapszakos évfolyam, akik helyben is tovább tudnak tanulni. Koós Ildikó hozzátette, a pszichológia szakosok immár a szomszédos Vármegyék intézményeiben is teljesíthetik gyakorlatukat. A kar szombathelyi képzései között szerepel még közösségszervezés alapszak, amelynek nem csupán az ELTE SEK jogelőd intézményeihez kötődő múltja jelentős, hanem a régió rá vonatkozó szakemberigénye is, mutatott rá az intézetigazgató.

Lenner Tibor egyetemi docens, a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ (BDPK) igazgatója kiemelte, az egyetem olyan kompetenciákra – együttműködésre, kommunikációra és mások segítésére – neveli a pedagógus hallgatókat, amelyek nem csak a tanári pályán kamatoztathatók.

A pedagógusképzések nyugat-dunántúli centrumaként működő BDPK szombathelyi felsőoktatás hagyományain alapuló képzéseire a tavalyinál 28 százalékkal több jelentkezőt, összesen 304 főt vett fel, ezzel idén is ez a szervezeti egység büszkélkedhet a legmagasabb számmal. Jelentős az előrelépés mind az osztatlan, mind a rövid ciklusú képzések számában. A legnépszerűbb tanári szakok közé tartozik az angol, a német, a testnevelő-gyógytestnevelő, a magyar, valamint a történelem. Szeptemberben nappali és rövid ciklusú formában is elindul a természettudományos képzés országos mélyrepülésének visszafordítása érdekében az ország öt egyetemének hat képzőhelyén, köztük az ELTE Savaria Egyetemi Központban elérhető természettudomány–környezettan tanári szak.

Varga Imre egyetemi docens, az ELTE Társadalomtudományi Kar Közgazdaságtudományi Intézet igazgatója a szombathelyi közgazdászképzés csaknem két és fél évtizedes történelmében is kiemelkedő eredményeket osztott meg: átlépte a kétszázas álomhatárt a felvettek száma, összesen 206-an jutottak be a gazdaságtudományi szakokra, ami a tavalyi 157 főhöz képest szintén jelentős emelkedés.

Az igazgató ezt az országos trend mellett az ELTE SEK által nyújtott többletértékekkel magyarázza: az ELTE-branddel, két duális formában is elérhető alapképzéssel, valamint a beiskolázási bázist jelentő technikumokkal megkötött stratégiai együttműködési megállapodásokkal. Újdonság a vállalkozásfejlesztés mesterszak, amely a 2023/2024-es tanévben 15-ös létszámmal indul, ezzel továbbtanulási lehetőséget kínálva az itt végzett közgazdászhallgatóknak is.

Kollár László egyetemi docens, az ELTE Informatikai Kar (IK) Savaria Műszaki Intézet igazgatója felidézte, a gépészmérnöki képzés két–három éve mélyponton volt, de tavaly emelkedésnek indult a az elsősök száma, idén pedig ugyanazzal a 320-as ponthatárral az egy évvel ezelőtti adat csaknem dupláját (48 főt) produkálta a szak.

Ezen kívül tízen mester-, húszan angol nyelvű képzésre jönnek. Az intézet által gondozott, előző tanévben 10 fővel újraindult műszaki menedzser szakra pedig 25-en nyertek felvételt.

Farkas Gábor egyetemi docens, az ELTE IK koordinátora emlékeztetett: Szombathelyen 2017-től elérhető az informatikai képzés.

Kezdetben az volt a cél, hogy az akkori 10 fős létszámot 60-ra növeljék. Idén 82 jelentkezőt vesznek fel programtervező informatikus szakra, felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben (szoftvermérnök szakiránnyal) és mesterképzésben 12, 47, illetve 20 főt. Utóbbi angol nyelvű változatában új specializáció várta a továbbtanulni szándékozókat, ami jelentősen növelte a felvettek számát, 5 magyar és 15 külföldi hallgató került be a szakra.  Doktori képzésben hárman folytathatják tanulmányaikat az ELTE SEK-en, akik Szombathelyen oktatnak és kutatnak majd. Farkas Gábor ezt a létszámot ideálisnak tartja, szavai szerint így mindenkire jut figyelem, amit mi sem bizonyít jobban, hogy még a tanulási nehézségekkel küzdő hallgatók sem morzsolódtak le.

Végül Németh Péter, a Tanulmányi Hivatal vezetője az idei nyári felvételiről (pótfelvételiről) szólva elmondta, az eljárás várhatóan július 28-án indul, akkor lesznek publikusak a meghirdetett képzések, amelyekre augusztus első hetében lehet jelentkezni.

Az ELTE Savaria Egyetemi Központ műszaki, informatikai, gazdaságtudományi és pedagógusképzési területen is hirdet meg szakokat, méghozzá állami ösztöndíjas formában is. A pótfelvétel lehetőségével azok élhetnek, akik az általános eljárásban nem kerültek be egy szakra sem vagy be sem nyújtottak jelentkezést. A nyári felvételivel kapcsolatos információk az ELTE Savaria Egyetemi Központ weboldalán érhetők majd el, ide kattintva.