Nyelvjárásgyűjtésekről

Nyelvjárásgyűjtésekről

A szombathelyi Magyar Nyelvtudományi Tanszéken a nyelvjárási gyűjtőmunka a tanszékalapítás óta folyamatos. A gyűjtések eredményességét tudományos értekezések, szakdolgozatok s a tanszéki archívum hatalmas, ma még feldolgozatlan anyaga is jelzi. A tanszéki kutatómunkának a diákok is aktív résztvevői. Az elméleti felkészülést az egyetemi nyelvjárástanórák biztosítják. Az egyéni gyűjtések mellett alkalmanként közös terepgyakorlatra is lehetőség nyílik.

Az oktatók és a diákok a nyelvjárásgyűjtések során többek között eljutottak Kemenesaljára (1976, 1985, 1986), Göcsejbe (1978,1979), az Őrségbe (1979, 1980-as évek), Kőszeghegyaljára (1970–1980-as évek), a Szigetközbe (1980, 1988), Somogyba (1980), Sárvár környékére (1981), Balassagyarmat vidékére (1982), az Őrvidékre (1984, 1986, 1987), a Muravidékre (1986), Kapuvár, Csorna, Beled térségébe (1986), a Balatonfelvidékre (1987), Zalába és a Rábaközbe (2002). A kutatómunkához a Tanszéken több nyelvföldrajzi kérdőfüzet készült.

2015-ben a muravidéki Hosszúfaluban és Zsitkócon, 2016-ban az őrvidéki Felsőpulyán és Középpulyán végeztünk kutatást. Az elmúlt években több alkalommal csatlakoztunk az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai és Dialektológiai Tanszéke által szervezett nyelvjárásgyűjtésekhez (2018: Muravidék, Őrvidék, 2019: Horvátország).

A rendszeres terepgyakorlatot azért is tartjuk fontosnak, mert az oktatók és a diákok bővíthetik ismereteiket a magyar nyelvről, felfedezhetik a nyelvjárási és kulturális értékeket, kapcsolatot teremtenek a nyelvjárási beszélőkkel és a helyi értelmiséggel, ami révén gyakran barátságok szövődnek. E gyűjtőutak olykor örökre szóló élményeket jelentenek.

2020.05.05.