Műszercentrum

Műszercentrum

Az ELTE – SEK BDPK Oktató Műszercentruma

Mottó: „A tudomány – természettudomány - mai  eredményeitmár holnap reggel tanítani kell!”

 

Az Oktató Műszercentrum az ELTE SEK Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ része és az egykori Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi Karán beszerzett műszereket foglalja magában.

Amint a neve is sugallja, a Műszercentrum elsősorban oktató jellegű, tehát a tanárképzésben résztvevő hallgatók képzését szolgálja. A leendő biológia-, fizika-, földrajz-, kémia- és természetismeret szakos tanárok műszeres és analitikai felkészítésében vállal szerepet. Sajnos a mai társadalom természettudományos műveltsége nagyon hiányos és számos áltudományos ismeret hódított teret. A jövő tanárainak lesz a feladata a hiteles ismeretek átadása a szűkebb közösség illetve a társadalom számára. Ennek az ismeretnek a szerves része a műszeres és analitikai tudás „anyanyelvi” szintű elsajátítása és továbbadása. Herwig Schopperrel – a CERN nyugalmazott igazgatójával – valljuk, hogy „a ma kutatása a jövő technológiája”. Szintén ő mondta, hogy az oktatás „gigantikus feladat, hogy a közvéleménnyel megismertessük a tudományos módszer és a tudományos igazság alapelveit. Csak akkor fogják ugyanis az asztrológia tudománytalanságát általánosan elfogadni és ez után vesztik el a horoszkópok a vonzó erejüket […]. Ha csak annyi időt és teret szentelnének a tudománynak, amennyit az áltudományok kapnak, már óriási lenne a nyereség.”

A Műszercentrum hozzájárul a hallgatók innovatív gondolkodásának a fejlesztéséhez, a hallgatók különböző projektekbe való bevonásával. Ugyanis nemcsak a mérések és feldolgozásuk, valamint értelmezésük a cél, hanem ezen eredmények hasznosítása a mindennapi élet különböző területein. Így válik teljessé az elméleti oktatás a gyakorlati és analitikai háttérrel.

A Műszercentrum olyan projektekben szeretne részt vállalni, amelyek kapcsolódnak az órákon hallott elméleti tárgyakhoz, és a mindennapi élethez. A műszerezettség lehetővé teszi a kutatás-fejlesztés alapú projektekbe történő bekapcsolódást, legyen szó a budapesti anyaintézmény projektjeiről, vagy Szombathely és a nyugat-dunántúli régió fejlesztési programjaiban történő részvételről.

Nyitottak vagyunk új projektek indítására is, amelynek alapját a BDPK szellemi bázisa biztosítja. Partneri viszonyt keresünk a régió intézményeivel, vállalkozásaival, amelyekkel az innovatív együttműködés nemcsak a tanárképzésünket gazdagítja, hanem a felmerült környezeti problémákra is érdemi válasz tud adni.

 

A Műszercentrum vezetője:

Unger Zoltán

Munkakör: egyetemi docens, a műszercentrum vezetője
Tudományos fokozat: PhD. habil
Telefonszám: +36 94 504 407
E-mail: unger.zoltan@sek.elte.hu
Kutatási terület: szedimentológia, geofizika-geomatematika, távérzékelés, analóg modellezések
Oktatott tárgyak: ásvány- és kőzettan, geomatematika, távérzékelés – légifotó értelmezés, geofizika, bevezetés a fizikai kutatásba, kutatás módszertan, Kárpát-medence szerkezetmorfológiája, Magyarország gyógy- és ásványvizei, Erdély földrajza, Matematika a földrajzban

 

Publikációk

MTMT oldal linkje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.03.12.