Képzések

Képzések (BDPK Történelem Tanszék)

Történelem BA alapszak (180 kredit, 6 félév) nappali és levelező tagozaton

A képzés során egyetemes és magyar történelmi, rokon- és segédtudományi, valamint a történelem alapszakhoz kapcsolódó speciális ismeretek elsajátíttatására kerül sor. A történelem alapszakos bölcsész szakképzettség megszerzése lehetőséget ad más egyetemeken, főleg történelem mesterképzéseken való továbbtanulásra vagy múzeumok, levéltárak, könyvtárak, kutatóintézetek, államigazgatási szervek szakügyintézőjeként való elhelyezkedésre.

Levelező tagozaton a képzés távoktatásban (online) hétköznapokon 17 óra után történik, félévenként körülbelül 10 héten át.

 

 

TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉPZÉSEK

Történelem osztatlan tanárképzés (4+1 és 5+1 éves képzés) nappali tagozaton

A képzésben általános és középiskolai tanári szakképzettség szerezhető. A szakképzettség választásra (okleveles általános iskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára, okleveles középiskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára) a beiratkozáskor kerül sor. A törzsanyag szerves részét képezi a történelemtudományokhoz tartozó bevezető stúdiumok, az egyetemes és a magyar történelem nagyobb korszakainak, valamint a történelemtanítás módszertanának az oktatása. Az utolsó évben kerül sor az elméleti képzés során megismertek gyakorlati alkalmazására, az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatra. A történelem szakos tanárképzés számos más szakkal párosítva történik.

 

Rövid ciklusú történelemtanár (60 kredit, 2 félév) levelező tagozaton

Történelem mesterképzésen szerzett (nem tanári) Ma szakképzettség birtokában középiskolai történelemtanári oklevelet (okleveles középiskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára) adó képzés, amely levelező tagozaton távoktatásban (online) folyik, hétköznapokon 17 óra után, félévenként körülbelül 10 héten át.

 

 

ÚJABB TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉPZÉSEK

Rövid ciklusú történelemtanár (60 kredit, 2 félév) levelező tagozaton

Általános iskolai történelemtanár szakképzettség birtokában középiskolai történelemtanári oklevelet (okleveles középiskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára) adó képzés, amely levelező tagozaton távoktatásban (online) folyik, hétköznapokon 17 óra után, félévenként körülbelül 10 héten át.

 

Rövid ciklusú történelemtanár (120 kredit, 4 félév) levelező tagozaton

Tanári szakképzettség birtokában általános vagy középiskolai történelemtanári oklevelet adó képzés (okleveles általános iskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára, okleveles középiskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára), amely levelező tagozaton távoktatásban (online) hétköznapokon 17 óra után történik, félévenként körülbelül 10 héten át.

 

Rövid ciklusú történelemtanár (120 kredit, 4 félév) levelező tagozaton

Tanítói szakképzettség birtokában általános iskolai történelemtanári oklevelet (okleveles általános iskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára) adó képzés, amely levelező tagozaton távoktatásban (online) hétköznapokon 17 óra után történik, félévenként körülbelül 10 héten át.