Bemutatkozás

Bemutatkozás (BDPK Történelem Tanszék)

A Történelem Tanszék (Történettudományi Intézet 2008 és 2017 között) 1975 óta meghatározó szerepet tölt be a Nyugat- és az Észak-Dunántúl pedagógus-, valamint történelem BA alapszakos képzésében. Hallgatóink nemcsak a Dunántúlról, hanem Zempléntől a Kiskunságon át az Ormánságig, sőt a határon túli magyarlakta területekről (Csallóköz, Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Muravidék) is érkeztek, érkeznek.

 

Történelem szakos hallgatók a közelmúlt egyik tanszéki rendezvényén

 

Magasan kvalifikált kollégák, minősített oktatók biztosítják a magas szakmai színvonalat. Kollégáink kutatási tevékenysége szerteágazó (politika-, társadalom-, művelődés-, egyház-, város-, közlekedéstörténet, judaisztika stb.), nemcsak Szombathely és a nyugat-dunántúli régió tudományos életébe, történeti kutatásaiba kapcsolódnak be, hanem határokon átnyúló (Burgenland) és nemzetközi projektekbe, kutatásokba is. Tudományos tevékenységük adatai szerepelnek a Magyar Tudományos Művek Tárában, publikációik pedig részben letölthetők az academia.edu oldalról, páran az MTA köztestületének tagjai.

 

Egy csokor a Történelem Tanszék kiadványaiból

 

Az évtizedek során számos tanszéki kiadvány (könyv, periodika) látott napvilágot, amelyek közül kiemelkedik a Partes Populorom Minores Alienigene sorozat. Minden évben rendezünk valamilyen konferenciát, tudományos ülést – nemcsak a Tudomány Hetén és az éppen aktuális évfordulókhoz kapcsolódóan, valamint egyéb szakmai programokat: kutatók éjszakája, könyvbemutató stb.

 

Részlet a 2017. évi Kutatók éjszakája tanszéki rendezvényéből

 

Nagy múltú mind az általános és mind a középiskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára, valamint a történelem alapszakos bölcsészképzésünk. Nagy népszerűségnek örvendtek a hosszú időn át működő szakterületi specializációink: régésztechnikus, levéltártechnikus, hadtörténet, judaisztika. Számos érdekes és a hallgatóink által kedvelt speciálkollégium működött, működik: királyportrék, életmód-, közlekedéstörténet stb. Célunk olyan történelem és állampolgári ismeretek szakos tanárok képzése, akik hivatásukban a 21. század bármelyik iskolájában kiválóan megállják helyüket, szakmailag felkészültek, tudják használni a legmodernebb IKT-eszközöket és képesek a folyamatos megújulásra.

 

A régésztechnikusok egyik tanásatása

 

Hallgatóink szakmai felkészülését, előmenetelét számos módon segítjük, például tehetséggondozással. A tehetséges hallgatók számára lehetőséget adunk tehetségnapokon önálló kutatásaik bemutatására. A történelem, a történettudományi kutatómunka iránt leginkább elkötelezett hallgatóink a Történeti Diákműhely keretein belül tevékenykednek. Kollégáink nemcsak a diplomamunkák vezetését végzik, hanem a hallgatók tudományos kutatását is segítik. Számos dolgozat a házi TDK-król tovább jutott az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákra, ahonnét sokan kiemelkedő országos eredménnyel tértek haza.

 

Pillanatkép a történelem szakosok 2014. március 19-i tehetségnapjáról

 

A történelem szakos hallgatók életét számos rendezvény színesíti: hallgatói konferenciák, történelem szakest, szakmai kirándulások stb. A nálunk diplomázott hallgatók sokaságával lehet találkozni a közoktatási intézményekben, múzeumokban, levéltárakban, könyvtárakban és közművelődési intézményekben. Sokan Szombathelyről indulva nemcsak regionálisan, hanem országosan is kiemelkedő szakmai karriert futottak be, szereztek tudományos fokozatokat, jelentettek meg kiváló publikációkat – rájuk különösen büszkék vagyunk!

 

A nyugat-dunántúli régió levéltárosai segítik a történelem alapszakosok szakdolgozati témaválasztását