Dialektológiai Szimpozion

A szombathelyi Dialektológiai Szimpozion

A szombathelyi Magyar Nyelvtudományi Tanszéken az 1970-es évek óta folynak nyelvjáráskutatások. Az oktatók a kutatómunka mellett a szakmai közéletben is aktívan részt vesznek. A Tanszéken eddig hat alkalommal szervezték meg a magyar nyelvjáráskutatók szakmai találkozóját. Az első szombathelyi Dialektológiai Szimpozionra 1981-ben, a másodikra 1987-ben, a harmadikra 1992-ben, a negyedikre 2001-ben, az ötödikre 2007-ben, a hatodikra 2015-ben került sor.

A szakmai tanácskozások alkalmat adnak arra, hogy a kutatók ismertessék eredményeiket, megvitassák a nyelvjáráskutatás helyzetét, s megfogalmazzák a jövőbeli teendőket. Mindemellett baráti találkozókra, alkalmanként közös kirándulásra is lehetőség nyílik.

Az első szimpozionon az előadók négy témakörrel foglalkoztak: a nyelvjárási monográfiák elvi és módszertani kérdéseivel, a szókészleti gyűjtések közzétételével és elemzésével, a nyelvatlaszok készítésének aktuális problémáival, valamint a dialektológia helyzetével a felsőoktatásban. A későbbi tanácskozásokon a következő témakörök voltak napirendre tűzve: „Az élőnyelv területisége és szociolingvisztikája” (II); „Az élőnyelv és a nyelvföldrajz” (III); „A magyar dialektológia az új évezred küszöbén” (IV); „A magyar dialektológia időszerű kérdései” (V); „Magyar dialektológiai kutatások az ezredforduló után” (VI).

Az V. és a VI. Dialektológiai Szimpozion szakmai programját egy-egy kerekasztal-beszélgetés is színesítette. A 2007-es tanácskozáson a jelenlévők az „Új magyar nyelvjárási atlasz” munkálatairól értekeztek, míg 2015-ben a megbeszélés témája a regionális nyelvhasználat és az iskolai oktatás kapcsolata volt.

A nyelvjáráskutatók szombathelyi szakmai találkozóinak történetéről Molnár Zoltán Miklós készített részletes ismertetést „Az I–V. dialektológiai szimpozionról” címmel (lásd a VI. Dialektológiai Szimpozion kötetétben).

Mindegyik tanácskozás anyaga önálló kötetben jelent meg.

 

Szabó Géza – Molnár Zoltán szerk. 1982. [I.] Dialektológiai Szimpozion. Veszprém, VEAB.

Szabó Géza szerk. 1990. II. Dialektológiai Szimpozion. Veszprém, VEAB.

Szabó Géza – Molnár Zoltán szerk. 1998. III. Dialektológiai Szimpozion. Szombathely, BDTF.

Szabó Géza – Molnár Zoltán – Guttmann Miklós szerk. 2002. IV. Dialektológiai Szimpozion. Szombathely, BDTF.

Guttmann Miklós – Molnár Zoltán szerk. 2007. V. Dialektológiai Szimpozion. Szombathely, BDF.

Czetter Ibolya – Hajba Renáta – Tóth Péter szerk. 2016. VI. Dialektológiai Szimpozion. Szombathely–Nyitra, NYME SEK Magyar Nyelvtudományi Intézeti Tanszék – Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara és a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács.

 

2020.05.05.