Bemutatkozás

Zenepedagógiai Tanszék • Bemutatkozás

Az 1959-ben megalakult szombathelyi pedagógusképzéssel egyidős Zenei tanszék a kezdetektől fogva azt tűzte ki feladatául, hogy a zenei neveléshez szükséges szakmai ismeretek mellett fejlessze azokat a képességeket, amelyek a hallgatókat alkalmassá teszik a nemzetközileg is elismert hagyományokon alapuló korszerű oktatásra. Az általános zenei műveltség kiművelése, egységes módszertani eljárások kialakítása és érvényesítése: ezek az alapelvek mindmáig gerincét képezik az oktatói, nevelői munkának. Ugyanakkor az évtizedek során végbemenő szerkezeti változások, a társadalom igényeinek áthangolódása az oktatás és a zenei nevelés kellő hajlékonyságú igazodását is kívánták.

A tanári kar ehhez igazodóan bővült, művésztanárok, zenetörténeti kutatással foglalkozó elméleti tanárok, zeneszerzők, egyházzenészek tanították-tanítják a szaktárgyakat. (Szakjaink: általános és középiskolai ének-zene tanár, Zenekultúra BA, specializációk: egyházzene, karvezetés) Művésztanáraink a magyarországi és nemzetközi zenei és színházi élet elismert és kitüntetett, aktív résztvevői.

Hangsúlyos képzésünkben a tehetséggondozás, a kiemelkedő képességű hallgatóknak egyéni, személyre szabott oktatás biztosítja a sokirányú fejlődést. Oktatásunk hatékonyságát bizonyítják az OTDK-helyezések, CD felvételek és koncertek, de legfőképpen a mára már határon átnyúló régióban működő jó szakmai felkészültségű ének-zene tanárok.

A város kulturális életét gazdagítva a tanszék profiljából adódóan folyamatosan szervez programokat, elsősorban hangversenyeket, de más művészeti ágak és komplex programok is helyet kapnak a rendezvények között.

A sokszínű európai kultúra befogadásának következményeként társadalmi igény mutatkozik a zenei ízlés hozzáértő szakemberek általi fejlesztésére, a leendő zenehallgató generációk nevelésére, a személyiség művészetek általi fejlesztésére. A tanszék oktatói és művészeti munkája révén olyan szakemberek képzését célozza meg, akik ezeknek az új kihívásoknak is meg tudnak felelni.