Tematikák / Thematiken

Német Nyelv és Irodalom Tanszék • Tematikák

 

BBN-NEM-17-131- Irott nyelvi kommunikáció

PDF

BBN-NEM-17-325- Drámatörténet-előadás

PDF

BBN-NEM-17-326- Drámatörténet-szeminárium

PDF

BBN-NEM-17-201- Írott nyelvi kommunikáció

PDF

BBN-NEM-17-271- Syntax Direktst_

PDF

BBN-NEM-17-L-271 Syntax Fernst_

PDF

BBN-NEM-17-311- Filológiai és szövegelemzési alapismeretek

PDF

BBN-NEM-17-L-311 Irodalmi és szövegelemzési alapismeretek

PDF

BBN-NEM-17-321 Deutsche Literatur I.

PDF

BBN-NEM-17-L-321-Deutsche Literatur I.

PDF

BBN-NEM-17-L-322-Líratörténet-szeminárium

PDF

BBN-NEM-17-323- Prózatörténet-előadás

PDF

BBN-NEM-17-L-323-Prózatörténet-előadás

PDF

BBN-NEM-17-324- Prózatörténet-szeminárium

PDF

BBN-NEM-17-L-324-Prózatörténet-szeminárium

PDF

BBN-NEM-17-341- Gedruckte Medien Direktst_

PDF

BBN-NEM-17-L-341- Gedruckte Medien Fernst_

PDF

BBN-NEM-17-481- Szöveg és stílus

PDF

BBN-NKT17-481-Szöveg és stílus

PDF

BBN-NEM-17-492-Prezentációs és moderációs technikák

PDF

BBN-NEM-17-494-Tartalomalapú projektek

PDF

BBN-NKT17-461- Kontrastive Linguistik Direktst_

PDF

BBN-NKT17-441- Magyra-német fordítási gyakorlat/ Übersetzung vom Ungarischen ins Deutsche - Seminar

PDF

BBN-NKT-17-441 Magyar-német fordítás

PDF

BBN17-L-122 Lexgrammkompetencia

PDF

BBN-NEM-17-252 Szavak és szófajok

PDF

BBN-NKT-17-411 Beveztés a transzlatológiába

PDF

BBN-GER17-101_Germán_nyelvek_és_kultúrák

PDF

BBN-GER17-L-101_Germán_nyelvek_és_kultúrák

PDF

BBN-NEM17-121_Lexikai_és_grammatikai_kompetencia_1

PDF

BBN-NEM17-L-121_Lexikai_és_grammatikai_kompetencia_1

PDF

BBN-NEM17-361_Vizuális_és_elektronikus_médiumok

PDF

BBN-NEM17-L-361_Vizuális_és_elektronikus_médiumok

PDF

BBN-NEM17-L-201_Írott_nyelvi_kommunikáció_2

PDF

BBN-NKT17-401_A_mai_német_nyelv_kontrasztív-tipológiai_megközelítésben

PDF

BBN-NKT17-L-401_A_mai_német_nyelv_kontrasztív-tipológiai_megközelítésben

PDF

NEM17-111, NEM17-L-111, OT-NEM-105, TAN-NEM-L-105 Szóbeli kommunikáció

PDF

NEM17-382, NEM17-L-382 Regionalitás, kultúra, médiumok

PDF

NEM17-L-211 Az interkulturális kompetencia fejlesztése

PDF

NEM17-L-242 Beszédértés- és képzés

PDF

OT-NEM-106_Lexikai_és_grammatikai_kompetencia_1

PDF

OT-NEM-107-Beszédképzés és helyesírás

PDF

OT-NEM-111 A német líra és a német próza története

PDF

TAN-NEM-L-102 és 121 Az irodalomtudomány alapjai

PDF

TAN-NEM-L-114, TAN-NEM-L-123 Projektmunka

PDF

TAN-NEM-L-122_Bevezetés_a_kultúratudományba

PDF

TAN-NEM17-L-124_Projektmunka_2

PDF

TAN-NEM-L-126 Kultúratudományi megközelítések, esettanulmányok

PDF

TAN-NEM-L-127 Irányzatok és műfajok_Irodalmi elemzések

PDF

TAN-NEM-L-222 Korszakok, szerzők, stílusok

PDF

TAN-NEM-L-223-Szerzöi életmüvek elemezése

PDF

TAN-NEM-L-224 - A német nyelv fejlődési tendenciái és nemzetközi szerepe Entwicklungstendenzen und internationale Rolle des Deutschen

PDF

TAN-NEM-L-423 A szakdidaktika aktuális kérdései I.

PDF

TAN-NEM-L-424 A szakdidaktika aktuális kérdései II. 

PDF

TAN-NEM-L-425 A szakdidaktika alapjai

PDF
Fragenkatalog Grundprüfung - Landeskunde (BA Germanistik) DOCX
2020.02.27.