Osztatlan tanárképzés

Német Nyelv és Irodalom Tanszék • Képzések • Osztatlan tanárképzés

Kar: ELTE-BDPK

Képzés neve: német nyelv és kultúra tanára (Szombathely)

Képzési idő: 10-12 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles általános iskolai német nyelv és kultúra tanára vagy okleveles középiskolai német nyelv és kultúra tanára

Kapcsolattartó: Dr. Takács Dóra

Telefon: +36 30 2097100

Email: takacs.dora@sek.elte.hu

 

Képzés célja: általános és középiskolai képzésben, valamint a felnőttképzésben a német nyelv tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítés.

Főbb ismeretek:

 

szakmai alapozó ismeretek: nyelvi kompetenciák fejlesztése, nyelvészeti, irodalmi, kulturális alapismeretek

 

szakmai törzsanyag ismeretkörei: német nyelvészeti és alkalmazott nyelvészeti ismeretek, német nyelvű irodalmak, szakmódszertani /tantárgy-pedagógiai/ ismeretek

Párosítások: angol nyelv és kultúra tanára, biológiatanár, ének-zene tanár, földrajztanár, magyartanár, matematikatanár, rajz-és vizuáliskultúra tanár, testnevelő tanár, történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

Érettségi/felvételi követelmények: német (E) 

Idegen nyelv követelmények: a záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: tanári diploma megszerzése után lehetőség van tanárként elhelyezkedni általános és középiskolákban, szakirányú tanártovábbképzésen részt venni, vagy doktori képzésre lehet jelentkezni.

2020.02.27.