BA Germanisztika

Német Nyelv és Irodalom Tanszék • Képzések • BA Germanisztika

A hatszemeszteres képzés az alábbi szakaszokból áll: alapozó közös modulok – általános társadalom- és bölcsészettudományi ismeretek; germanisztikai stúdium: szakmai alapozó modul – nyelvfejlesztés; nyelvészeti, irodalmi, történelmi és ország-ismereti alapok. A német nyelv speciális ismeretei: nyelvészeti és alkalmazott nyelvészeti ismeretek; német nyelvű irodalmak; német nyelvű népek történelme és kultúrája. Az utolsó szakaszt a „Kontrasztiv nyelvészet és transzlatológia” című specializáció képzi. A fordítói specializáción a hallgatók megismerkedhetnek a fordítás gyakorlatával és elméletével, betekintést nyerhetnek az alkalmazott nyelvészet és a fordítástudomány különböző szegmensébe, a fordítás és tolmácsolás praxisába. A specializáció kettős célt szolgál, egyrészt előkészíti a tervezett mesterképzések szakmai irányait, valamint gyakorlati ismeretekkel kiegészítve tovább bővíti a megszerezhető ismeretek és kompetenciák körét.

 

A diploma egyben a C1 típusú komplex nyelvvizsgának felel meg.

 

Továbbtanulási lehetőségek

Végzett hallgatóink számos külföldi és bármely hazai felsőoktatási intézményben folytathatják tanulmányaikat az új típusú, két éves mesterképzések (MA) keretében.

 

Karrierlehetőségek

Elhelyezkedési lehetőségek: közalkalmazotti és non-profit szféra, média és sajtó, multinacionális cégek, hazai nagyvállalatok, kulturális szféra, idegenforgalmi és közigazgatási közintézmények. Főként nemzetközi kapcsolattartó, pályázatíró, asszisztens, szerkesztő, korrektor, tolmács, fordító és idegen nyelvi sajtófigyelő státuszban dolgozhatnak.

2020.02.27.