Vállalkozásfejlesztés Mesterképzés

Vállalkozásfejlesztés Mesterképzés

Kar: ELTE-TÁTK

Képzés neve: vállalkozásfejlesztés (Szombathely)

Képzési idő: 4 félév

Oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon

Kapcsolattartó: szakmai kérdésekben - Dr. Varga Imre, tanszékvezető egyetemi docens: varga.imre@sek.elte.hu

A képzés célja: vállalkozásfejlesztési szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag birtokában képesek elsősorban kis- és középvállalkozások, vagy egyéb gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére és komplex fejlesztési feladatainak megoldására. A vállalkozásfejlesztési (innovációs) elméleti és módszertani üzleti ismereteik, a tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában alkalmasak kis- és középvállalkozások alapítására, működtetési kérdéseinek megoldására, működtetésük érdekében tanácsadásra, valamint a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására is. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Felvételi követelmények: felvételi elbeszélgetés

Idegen nyelv követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési/Továbbtanulási lehetőségek: A munkaerőpiacon a szak elvégzése kiemelkedő lehetőséget biztosít vezetői pozíció betöltésére, különösen az ELTE-n, az ország első számú felsőoktatási intézményében szerzett közgazdász mesterdiploma esetén. A szakon végzett hallgatók tanulmányaikat doktori képzésben is folytathatják.

Felvételi információk: ide kattintva letölthető.

Mintatanterv: ide kattintva letölthető.