Kutatás

Kutatás

Márka- és marketingkommunikációs kutatócsoport

Kutatócsoport vezetője: Dr. Kovács László

A kutatások előmozdítása céljából 2018 decemberében az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudomány karán vezetésemmel megalakult a Márka- és marketingkommunikációs kutatócsoport (Research Group for Branding and Marketing Communications). A kutatócsoport célja a marketing- és márkakommunikáció folyamatának, eszközeinek és hatékonyságának vizsgálata. A csoport alap- és alkalmazott kutatásokat végez saját, valamint külső – pályázati, illetve versenyszférabeli – források bevonásával. A kutatásokban a Tanszék, az Intézet, a Kar és az Egyetem oktatói mellett részt vesznek hallgatók (többek között szakdolgozati és (O)TDK kutatások keretében), valamint a kutatócsoporttal szorosan együttműködve más egyetemek és kutatóintézetek oktatói, illetve kutatói. A kutatócsoport célja a tudományos eredmények elérése mellett azok disszeminációja, valamint a tudománynépszerűsítés.

Kutatások

- Zöld marketing és zöld üzlet

A zöld marketinggel és az üzleti tevékenységek zöld oldalával kapcsolatos kutatások világszerte egyre nagyobb teret nyernek. A kutatások során a zöld, fenntartható és körforgásos vállalkozások és üzleti tevékenységek kihívásait elemezzük: a fogyasztói magatartást, a fogyasztói elvárásokat és a zöld marketing minden oldalát vizsgáljuk, a terméktől/szolgáltatástól a zöld témák kommunikációjáig.

– Márkanév-kutatások

A márkanevekkel kapcsolatos interdiszciplináris kutatások az alkalmazott nyelvtudomány és a marketingtudomány határán egyensúlyozva vizsgálják egy adott időszak márkanév-állományát, a márkanévadási lehetőségeket és trendeket, a márkanevek termékkategória-specifikus jellemzőit, a márkanevek névtani és helyesírási jellemzőit, valamint a márkanevek adaptálásának, illetőleg fordításának lehetőségeit a célpiac függvényében.

– Márkaasszociációk és kognitív márkapozicionálás

A kognitív márkapozicionálással kapcsolatos kutatások célja a márkanevek asszociációs struktúráinak vizsgálata két megközelítésben: egyrészt, azt vizsgálja, hogy a márkanevek milyen asszociációkat hívnak elő, másrészt, hogy mely szavak hívják elő a márkaneveket asszociációként.

A kutatások célja, hogy a márkanevek mentális lexikonbeli – „agyi szótár” – pozícióját és asszociációs kapcsolatrendszerét elemezve rámutassanak a termékkategória- és márkaspecifikus asszociációs struktúrákra, majd az eredmények alapján javaslatokat tegyenek arra vonatkozóan, hogyan erősíthető egy adott márka pozíciója, hogyan hozhatók létre erős márkák, valamint hogy egyes termékcsoportok, illetve konkrét márkák esetében milyen módon optimalizálható a marketingkommunikációs tevékenység.

Kutatási célok

  • Márkaasszociációs adatbázis létrehozása
  • Márkanevekkel kapcsolatos asszociációs struktúrák többszempontú vizsgálata
  • Márkaasszociációk longitudinális vizsgálata magyar nyelven a jelenleg elérhető adatbázisok segítségével
  • Márkaasszociációk befolyásolási módjainak és lehetőségeinek kimutatása
  • Kiválasztott termékkategóriák márkanév-típusainak vizsgálata
  • Kiválasztott termékkategóriák márka- és marketingkommunikációs tevékenység elemzése
  • Fogyasztói magatartás-vizsgálatok