Bemutatkozás

Bemutatkozás

Szombathelyen a közgazdász-képzésnek 20 éves hagyománya van. Az ELTE – SEK integrációval ezen a területen is pozitív elmozdulás valósult meg: üzleti típusú közgazdász alapszakok jelentek meg az egyetem képzési portfóliójában: Gazdálkodási és menedzsment, valamint a Kereskedelem és marketing BA szakok, és az ELTE integrációval mindez megerősítésre került a Társadalomtudományi Kar keretein belül. A cél az, hogy a nyugat-dunántúli régió meghatározó közgazdasági felsőoktatási bázisa legyen. 

A tanszék személyi állománya folyamatosan bővül, magasan kvalifikált kollégák csatlakoznak a csapathoz, amely biztosítja a magas szakmai színvonalat, de ugyanakkor a gyakorlatias képzést is. További alap és mesterszak akkreditációját is tervezzük, a régió gazdasági és társadalmi elvárásaihoz igazodva.
 

A tanszék története

1999. 06. 28. – Berzsenyi Dániel Főiskola

Hosszas előkészítő munkálatok után 1999. 06. 28-án hivatalosan megalakult a Berzsenyi Dániel Főiskolán a Gazdasági Tanszék.
 

1999

Idegenforgalom szakmenedzser felsőfokú szakképzéssel indult a tanszéken folyó oktatási tevékenység.
 

2000-2001

Gazdálkodási szak akkreditációs anyagának elkészítése, a szakindítási kérelem benyújtása.
 

2002-2003

A Nemzetközi kommunikáció szak indítása.
 

2004-2005

Mindkét szakon nappali és levelezős képzésben egyaránt működött az oktatás. A tanév során szereztek diplomát az első gazdálkodási szakos hallgatók. A Gazdálkodási és menedzsment BSc szak akkreditációjának elérése vált kitűzött céllá.
 

2006-2007

A Gazdálkodási szak és a Nemzetközi kommunikáció szak mellett népszerű lett az Idegenforgalom szakmenedzser felsőfokú szakképzés is, melynek végzősei közül egyre többen folytatják tanulmányaikat Gazdálkodási szakon. A Tanszék neve Gazdaságtudományi Intézeti Tanszékre változott.

A Gazdálkodási és menedzsment BSc szak elindítása megvalósult nappali és levelező képzésben.
 

2008-2016 – Nyugat-magyarországi Egyetem

A soproni egyetemmel történt egyesülés után a Savaria Egyetemi Központ létrejöttével a Nyugat-magyarországi Egyetemen folyt tovább a Tanszék tevékenysége.

A Tanszék az új egyetemi struktúrában először a Természettudományi Kar, majd 2013-tól a Közgazdaságtudományi Kar részeként működött.

A Gazdálkodási és menedzsment és a Kereskedelem és marketing BA, valamint FSZ szakok szakmai gesztorálása a Közgazdaság Tudományi Kar szervezeti keretében valósult meg.

A Tanszék jövőképe jónak mondható volt. A hallgatói létszám kezdetben átlagon felüliként alakult. A tudományos tevékenység mellett az oktatók igyekeztek jó szakmai kapcsolatokat kiépíteni a gazdasági élet szereplőivel is. Mindezek ellenére a fogyó hallgatói létszám mellett a szakok és a munkatársak számának csökkenése lett a jellemző.

A szombathelyi felsőoktatás érdekében változásokat sürgettek a Savaria Egyetemi Központban. A változások a Soprontól való elszakadást és az ELTE szervezeti keretébe való beilleszkedést igényelte. Ez a folyamat 2017. február 1-vel valósult meg.
 

2017-től – Eötvös Loránd Tudományegyetem

A Tanszék Tanszéki Csoportként az ELTE Társadalomtudományi Karán, a Közgazdaságtudományi Intézetben, új szervezeti keretben kezdte meg a munkát. Az integrációval üzleti típusú közgazdász alapszakok jelentek meg az ELTE képzési portfóliójában.

Egy tanév után megduplázódott, majd azt követően triplázódott a hallgatói létszám. A tanszék oktatói új szakok kidolgozását végezték el, konferenciákon, szakmai publikációkban jelentek meg. 2018 augusztusától a Tanszéki Csoport önálló tanszékké fejlődött, amelyet az egyetem szenátusa Savaria Gazdálkodástudományi Tanszék néven fogadott el.

 

Jövőkép

A Tanszék a meglévő szakokhoz kapcsolódóan új mintatanterveket dolgozott ki, valamint elkészítette a Turizmus-vendéglátás alapszak és egy mesterképzés akkreditációs anyagát.

A 2019-2020-as tanévben, a Turizmus-vendéglátás BA szak indítását tervezi, az anyakar részéről pedig a Szociálpolitika MA szak bővíti a képzési portfóliót. A gazdaság igényeinek megfelelősen duális turisztika és a Gazdálkodás és menedzsment BA szak duális képzésben való elindítása valósulhat meg.

A Savaria Gazdálkodástudományi Tanszék fő célja, hogy piacképes, magas színvonalú tudást adjon hallgatóinak. Ennek érdekében rendszeres kapcsolattartásra törekszik a tanszék a gazdasági élet szereplőivel, cégekkel, intézményekkel. Szakmai rendezvények, konferenciák, rendszeres publikációs tevékenység jellemzi a tanszéki munkát.