Kereskedelem és marketing alapszak

Kereskedelem és Marketing Alapszak

Mikor válaszd a képzést?

 • ha szeretnél naprakész, használható gazdálkodási diplomát szerezni
 • ha érdekel a kereskedelem
 • ha szeretnéd tudni, mi motiválja a fogyasztók döntéseit
 • ha el szeretnéd sajátítani a marketingtervezés elméletét és gyakorlatát
 • ha szeretnéd tudni, hogyan működnek a kereskedelemmel foglalkozó vállalatok
 • ha a marketing, illetve vállalati kommunikáció területén képzeled el a jövődet

Az azonos nevű felsőoktatási szakképzés után tantárgyak beszámításával gyorsan elvégezhető.

Képzés leírása

Kar: ELTE-TÁTK

Képzés neve: Kereskedelem és marketing (Szombathely)

Képzési idő: 7 félév (6+1gyakorlat)

Oklevélben szereplő szakképzettség: közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon

Kapcsolattartó: Dr. habil. Kovács László

Iroda: C. ép. fsz. 007.
Email: kovacs.laszlo@sek.elte.hu

Képzés célja: A képzés célja kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel, gazdasági és üzleti ismeretekkel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások keresletvezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Főbb ismeretek:

 • Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével.
 • Átfogóan ismeri a kereskedelem és marketing szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait, gazdasági, szakterületi szervezetek struktúráját, működését és kapcsolat-rendszerét.
 • Ismeri a kereskedelem és marketing szakterülethez kötődő legfontosabb összefüggéseket, elméleteket és az ezeket felépítő fogalomrendszert.
 • Ismeri a marketing fogalmát, koncepcióját, eszközrendszerét és módszertanát az üzleti és nonprofit szférában.
 • Ismeri a fogyasztói, vevői magatartás folyamatát, a fogyasztóvédelem területét.
 • Ismeri az értékesítési, üzletkötési tevékenység folyamatait, jogi, etikai követelményeit. Ismeri a kereskedelmi vállalatok működését és szervezetét, a kereskedelmi tevékenység főbb munkafolyamatait és technikáit.

Főbb tantárgyak:

 • Közgazdaságtan
 • Vállalati gazdaságtan
 • Pénzügy
 • Számvitel
 • Marketing
 • Marketingmenedzsment
 • Külkereskedelmi technikák és ügyletek

Specializációk: 

 • Kereskedelmi marketing

Érettségi/felvételi követelmények: kettőt kell választani: gazdasági ismeretek v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy

Idegen nyelv követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési lehetőségek:

 • marketingszakértő
 • kereskedelmi vezető
 • értékesítés vezető
 • reklámszervező
 • területi képviselő
 • vevőszolgálati vezető
 • kommunikációs vezető

Továbbtanulási lehetőségek: Gazdálkodástudományi MA képzések, különösen Vállalkozásfejlesztés MA