Gazdálkodási és menedzsment alapszak

Gazdálkodási és Menedzsment Alapszak

Mikor válaszd a képzést?

 • ha szeretnél naprakész, használható gazdálkodási diplomát szerezni
 • ha szeretnél egyszer vállalatot vezetni
 • ha a gazdasági élet bármely területén hasznosítható diplomát szeretnél szerezni
 • ha átfogó ismereteket szeretnél szerezni gazdasági folyamatokról
 • ha vezetői ambícióid vannak

Az azonos nevű felsőoktatási szakképzés után tantárgyak beszámításával gyorsan elvégezhető.

A képzés leírása:

Kar: ELTE-TÁTK

Képzés neve: Gazdálkodási és menedzsment (Szombathely)

Képzési idő: 7 félév (6+1gyakorlat)

Oklevélben szereplő szakképzettség: közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon

Kapcsolattartó: Dr. Varga Imre

Telefon: +36 94 519 691
Email: varga.imre@sek.elte.hu

Képzés célja: A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és a specializációk keretében megszerzett tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények működési folyamatainak és gazdasági kapcsolatainak megismerésére, tervezésére, elemzésére. A gyakorlati tudás és tapasztalat megszerzését követően pedig képesek a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére.

Főbb ismeretek:

 • Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével.
 • Elsajátította a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek alapvető elméleteit és jellemzőit, birtokában van az alapvető információ-gyűjtési, matematikai és statisztikai elemzési módszereknek.
 • Tisztában van a szervezetek és intézmények létrehozására, struktúrájuk, szervezeti magatartásuk kialakítására és változtatására vonatkozó alapelvekkel és módszerekkel.
 • Ismeri és érti a gazdálkodási folyamatok irányításának, szervezésének és működtetésének alapelveit és módszereit, a gazdálkodási folyamatok elemzésének módszertanát, a döntés-előkészítés, döntéstámogatás módszertani alapjait.
 • Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó más (műszaki, jogi, környezetvédelmi, minőségbiztosítási stb.) szakterületek alapjait.
 • Rendelkezik alapvető vezetési és szervezési, valamint projekt, illetve kis- és közepes vállalkozások indításának előkészítésére, indítására és vezetésére vonatkozó ismeretekkel.

Főbb tantárgyak:

 • Közgazdaságtan
 • Vállalati gazdaságtan
 • Pénzügy
 • Számvitel
 • Marketing
 • Logisztika

Specializációk: 

 • Üzleti gazdaságtan
 • Pénzügy

Érettségi/felvételi követelmények: kettőt kell választani: gazdasági ismeretek v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy

Idegen nyelv követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési lehetőségek:

 • Vállalati szféra – gazdasági közép és felsővezető
 • Bankszféra – pénzügyi közép és felsővezető
 • Közszféra – gazdasági közép és felsővezető
 • Saját vállalkozás indítása és menedzselése

Továbbtanulási lehetőségek: Gazdálkodástudományi MA képzések, különösen Vállalkozásfejlesztés MA (teljes kreditérték beszámítással)

A tantárgyak / mintatanterv letöltéséhez kérem kattintson ide.