GLOBÁLIS KIHÍVÁSOK - LOKÁLIS VÁLASZOK

A koronavírus (Covid19) gazdasági és társadalmi

összefüggései és hatásai
 

2020. első hat hónapja visszavonhatatlanul megváltoztatta életünket: a koronavírus-járvány alapvetően írta át mindennapjainkat: munkavégzésünket, szabadidőnk eltöltését, vásárlási szokásainkat, kommunikációs gyakorlatunkat, társas kapcsolatainkat.

Milyen hatással volt a vírus kiválasztott gazdasági ágazatokra? Hogyan változtak meg fogyasztási szokásaink? Hogyan reagált a társadalom a megváltozott helyzetre? Milyen hatással volt a járvány kommunikációs mintáinkra? Mennyiben változtak meg az oktatásban – elsősorban a felsőoktatásban – dolgozó oktatók mindennapjai itthon és külföldön?

Milyen hatások értek minket? Hogyan lehet ezeket a hatásokat elemezni? Ki hogyan látja, ki, hogyan élte át a kialakult helyzetet? Mit tanultunk belőle? Mit tennénk másképp ma, ismerve az előzményeket?

A Globális kihívás – lokális válaszok című kötet azzal a céllal szerveződött 2020 nyarán – a járvány első hulláma után – hogy megvizsgáljuk és bemutassuk a járvány társadalmi és gazdasági hatásait.

A kötetben 42 szerző – kutatók és oktatók, doktoranduszok és hallgatók Magyarországról és külföldről – 500 oldalon keresztül mutatja be a járvány társadalomra, gazdaságra és egyénre gyakorolt hatásait. Miként éltük meg az elmúlt hónapokat. Kinek milyen gondolatai támadtak. Oktatóként. Kutatóként. Gazdasági szereplőként. Magánemberként. A kötet így egy gyors, átfogó képet nyújt a kialakult helyzet különböző gazdasági, társadalmi és egyéni aspektusairól.

            A kötetben három különböző típusú publikáció kapott helyet.

            Egyrészt a kialakult helyzettel, annak társadalmi-gazdasági hatásaival kapcsolatban már végezhetőek tudományos elemzések. Ezek a tanulmányok a járvány kapcsán kialakult helyzet egyes aspektusait világítják meg tudományos igényességgel, az eredményeket a tudományos diskurzus kontextusába helyezve.

            Másrészt az elmúlt időszak a járvány kapcsán a nagy ívű, gyors – és részben kikényszerített – változások időszaka is volt. Így az elmúlt hónapokban nagy mennyiségben felhalmozódott gyakorlati tudás is. Olyan tudás, amely nem feltétlenül a korábbi paradigmákra épít, illetve nem feltétlenül illeszkedik azokhoz – és nem is azok ismeretében vagy továbbgondolásaként jött létre. 2020 tavaszán szinte az élet minden területen új helyzetekkel találkoztunk – olyanokkal, amelyeknek megoldására nem voltak tapasztalataink. A „learning by doing” folyamatában azonban tapasztalatokat gyűjtöttünk, bizonyos dolgokat próbálgattunk, majd láttuk a tevékenységünk eredményeit is. Sajnálatos lenne, ha az így összegyűlt tapasztalatok és jó – vagy éppen kevésbé jó – gyakorlatok elvesznének. Ezért a kötetben tapasztalatokat és gyakorlatokat is megosztunk.

            Harmadrészt az események magánemberként is hatottak ránk. A történések felborították mindennapjainkat és rutinunkat. A korábban észre sem vett események veszélyforrássá váltak. Az „elugrok a boltba élesztőért” mondat például már ilyen formában nem hangzott – nem hangozhatott – el. A mondatot hosszas gondolkodás előzte meg. Veszélynek teszem ki magam, ha lemegyek a boltba? Mikor mehetek a boltba? Melyik boltba menjek? Kapható ott élesztő? Mit vegyek még, ha már elmegyek a boltba? Hogyan fizessek? Egyáltalán: biztosan kell nekem az az élesztő? A publikációk harmadik típusa így reflexív – a közelmúlt eseményeinek személyes megélését írja le, egy-egy szemszögből. Ebben a kontextusban minden egyes nézőpont hasznos és egyformán releváns – hiszen ezek mind mi vagyunk, és mindnyájan részesei voltunk-vagyunk a helyzetnek.

 

A kötet elektronikus formában jelent meg a Savaria University Press kiadásában 2020 szeptemberében.
 

A kötet pdf formátumban letölthető itt: Globális kihívás, lokális válaszok (PDF formátum).

 

A kötet tartalma

A kötet szerzői és tartalma:

 

Háttér

Bana Tibor – Kis Diána

A koronavírus-járvány kezelése az Európai Unió tagállamaiban

Kis Diána – Bana Tibor

Intézkedések a koronavírus-járvány ellen Ausztriában, Magyarországon és Romániában

 

Gazdasági összefüggések

Keller Krisztina – Tóth-Kaszás Nikoletta

A koronavírus-járvány észlelése és hatásai a hazai turisztikai szolgáltatók körében

Pásztor Judit

A covid19-járvány hatása a fiatalok külföldi munkavállalási terveire: az érzelmi intelligencia és az önszabályozás szerepe a stressz kezelésében

Pintér Dániel Gergő

Business unusual: a Covid19-járvány válságkommunikációs és krízismenedzsment aspektusai

Szőke Viktória

A koronavírus hatása mezőgazdasági vállalkozások tevékenységére

Veres Péter

A napi fogyasztási cikkek vásárlási szokásainak vizsgálata a koronavírus-járvány idején

 

Társas és társadalmi válaszok

Arapovics Mária

Kreatív sokszínűség, virtuális közösségfejlesztés – közösségi aktivitások karanténban

Hervé-Lóránth Ervin

Kulturális-művészeti struktúrák paradigmaváltásai a koronavírus idején

Horváth Zoltán

Veszélyhelyzet és önkéntesség

Kovács László

Társadalmi marketing és világjárvány

Szvetelszky Zsuzsanna

Online együttlétek, hibrid közösségek

Ziegler Zsolt

Maradjunk otthon? Racionális döntés Covid19 idején a Newcomb dilemma fényében

 

Kommunikáció és nyelvhasználat

Balázs Géza

A koronavírusról szóló beszéd (nyelv és folklór)          

Domonkosi Ágnes – Ludányi Zsófia

Társas távolságtartás és nyelvi közeledés – e-mailezési gyakorlatok a koronavírus idején

Kegyes Erika – Lanzmaier-Ugri, Katharina

A többnyelvű tájékoztatás kihívásai, stratégiái és eredményei a koronavírus idején Ausztriában

Lénárt István

Karanténykedünk: a karanténdepitől a karanténszexig – avagy hogyan árulkodnak tevékenységeinkről a koronavírus-járvány alatt született szóösszetételek

Papp Bálint

Lezárt határokon át

Sándor Alexandra Valéria

Pandémia, változás és infodémia: közösségimédia-használat az új koronavírus-járvány ideje alatt

Velics Gabriella

Covid19 és a tudomány hírértéke

 

Tanítva tanulás

Bak Gerda – Kővári Edit

Digitális kompetencia és online jelenlét mérése az egyetemi hallgatók körében

Bokor Tamás

Modellek szorításában – a digitális kompetenciakeretek próbatétele a Covid19-járvány idején

Driussi, Paolo

Távoktatás, nyelvoktatás és a jövő – lehetséges-e tökéletesíteni a nyelvtanítást a járvány tapasztalatai alapján?

Hegyi Barbara

Elmaradt kreatív harmónia az innovatív vállalkozási szemléletformálást célzó kurzusokban

Hutterer, Claus Michael

A hirtelen jött távoktatás tapasztalatai a Covid19 okozta válsághelyzet alatt

Kovács Gábor

Távoktatás tapasztalatai a térinformatika oktatásában

Kovács László – Székely Klára – Szőke Viktória – Ziegler Zsolt

Oktatás, vizsgáztatás, világjárvány – gyakorlatok és tapasztalatok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Gazdálkodástudományi Tanszékén

Németh Tamás

A koronavírus hatásai a szombathelyi gazdasági képzésekben – hallgatói szemmel

Parapatics Andrea – Vígh-Szabó Melinda

A magyar nyelv tantárgy digitális oktatásának támogatása

Varga Imre

Online oktatás, távoktatás tapasztalatai, jelentősége

Vass Regina

Járványügyi veszélyhelyzet alatti digitális oktatás az óvodában

 

Reflexiók

Egey Emese

Szubjektív beszámoló a koronavírus-járvány idején

Gráfik Imre

„Magunkba zárva”! – Magamra maradva?

Mihalik Judit

A bizonytalanság kora

Pusztay János

Kikényszerített innováció – szubjektív gondolatok vesztegzár idején

Szász Emese – Auer Tibor

Hangolódás