Felsőoktatási szakképzések

A részletes leíráshoz kattints az egyes szakok nevére!

Gazdálkodási és menedzsment

Kar: ELTE-TáTK

Képzés neve: Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés (Szombathely)

Képzési idő: 4 félév (3+1 gyakorlat)

Oklevélben szereplő szakképzettség: felsőfokú gazdasági menedzser-asszisztens

Kapcsolattartó: Dr. Varga Imre

Telefon: +36 94 519 691
Email: varga.imre@sek.elte.hu

Képzés célja: A felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. Tisztában vannak a vállalati gazdálkodásfinanszírozási, számviteli, adózási alapjaival, a munka- és ügyvitel-szervezési eljárásokkal, a döntéstámogatás és a kontrolling módszertani alapjaival, az információs és a kommunikációs technikákkal.

Főbb ismeretek:

 • Ismeri a gazdálkodástudomány legalapvetőbb fogalmait, elméleteit, tényeit, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseit.
 • Ismeri a gazdasági szervezetek felépítését és működését.
 • Birtokában van a szakterület legalapvetőbb információgyűjtési, elemzési, feladat-, illetve probléma-megoldási módszereinek.
 • Rendelkezik a szakterületen releváns egyéni és kisvállalkozói tevékenység előkészítéséhez, indításához szükséges ismeretekkel.
 • Rendelkezik a sikeres menedzseléséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel.

Főbb tantárgyak:

 • Közgazdaságtan
 • Statisztika
 • Vállalati gazdaságtan
 • Pénzügy
 • Számvitel
 • Marketing
 • Logisztika
 • Kontrolling
 • Vezetés-szervezés

Specializációk:  -

Érettségi/felvételi követelmények: bármelyik két érettségi vizsgatárgy

Idegen nyelv követelmények: Alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek a követelményeit a felsőoktatási intézmény a szakképzési programban határozza meg.

Elhelyezkedési lehetőségek:

 • Menedzser-asszisztens
 • Statisztikai ügyintéző
 • Általános irodai adminisztrátor
 • Marketing és PR-ügyintéző
 • Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor
 • Készlet- és anyagnyilvántartó
 • Ügyfél- (vevő)tájékoztató

Továbbtanulási lehetőségek: Gazdálkodási és menedzsment alapszakon teljes kreditbeszámítással (akár 3 szemeszter alatt elvégezhető). Más gazdálkodástudományi alapszakokon részleges kreditelfogadás lehetséges.


Kereskedelem és marketing

Kar: ELTE-TáTK

Képzés neve: Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés (Szombathely)

Képzési idő: 4 félév (3+1 gyakorlat)

Oklevélben szereplő szakképzettség: felsőfokú közgazdász-asszisztens kereskedelmi szakirányon

Kapcsolattartó: Dr. Varga Imre

Telefon: +36 94 519 691
Email: varga.imre@sek.elte.hu

Képzés célja: A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik képesek általános gazdálkodási és ügyviteli feladatok lebonyolítására, döntések előkészítésére, alkalmasak kisvállalkozások áruforgalmi vagy marketing területén vezetői, nagyobb vállalkozásoknál középvezetők és a felsővezetők mellett kereskedelmi, illetve marketing szakreferensi, asszisztensi tevékenységet folytatni.

Főbb ismeretek:

 • Ismeri a gazdálkodástudomány legalapvetőbb fogalmait, elméleteit, tényeit, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseit.
 • Ismeri a gazdasági szervezetek felépítését és működését.
 • Birtokában van a szakterület legalapvetőbb információgyűjtési, elemzési, feladat-, illetve probléma-megoldási módszereinek.
 • Ismeri a marketing alapfogalmait és elméleteit.
 • Rendelkezik a kereskedelmi, logisztikai és marketing módszerek ismeretével és alkalmazói szinten birtokolja.

Főbb tantárgyak:

 • Közgazdaságtan
 • Vállalati gazdaságtan
 • Pénzügy
 • Számvitel
 • Marketing
 • Kereskedelem-gazdaságtan

Specializációk:  kereskedelmi

Érettségi/felvételi követelmények: bármelyik két érettségi vizsgatárgy

Idegen nyelv követelmények: Alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek a követelményeit a felsőoktatási intézmény a szakképzési programban határozza meg.

Elhelyezkedési lehetőségek:

 • Menedzser-asszisztens piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező
 • PR-tevékenységet tervező, szervező
 • Kereskedelmi tervező, szervező
 • Kereskedelmi ügyintéző
 • Személyi asszisztens
 • Készlet- és anyagnyilvántartó
 • Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó
 • Kereskedő

Továbbtanulási lehetőségek: Kereskedelem és marketing alapszakon teljes kreditbeszámítással (akár 3 szemeszter alatt elvégezhető). Más gazdálkodástudományi alapszakokon részleges kreditelfogadás lehetséges.