Publications (selection, since 2019)

Publications (selection, since 2019)

Kovács László

 

Volumes

Kovács László 2019. Márka és márkanév. 2., átdolgozott, bővített kiadás. Budapest: Tinta. 366 p. (Brands and brand names)

Kovács László 2021. Szakdolgozatírás lépésről lépésre. Marketing. Szombathely: Savaria University Press. 172 p.

Kovács László (szerk.) 2022. Új kihívások, új készségek, új stratégiák – úton egy új normalitás felé. Szombathely: Savaria University Press.

Kovács László – Szőke Viktória (szerk.) 2022. Két év új normalitás: A koronavírus-járvány (Covid19) gazdasági és társadalmi hatásai. Szombathely: Savaria University Press.

Kovács László (szerk.) 2020. Globális kihívás – lokális válaszok. A koronavírus (Covid19) gazdasági és társadalmi összefüggései és hatásai. Szombathely: Savaria University Press.

 

Papers

Kovács László – Bóta András – Hajdu László – Krész Miklós 2022. Brands, networks, communities: How brand names are wired in the mind. PLoS ONE 17(8): e0273192. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273192

Németh Tamás – Kovács László 2022. Elektromos autók fogyasztói megítélése Magyarországon – elméleti megfontolások és egy kérdőíves felmérés eredményei. International Journal of Engineering and Management Sciences 7/2.

Keller Krisztina–Tóth-Kaszás Nikoletta–Kovács László–Knausz Lívia 2022. Másképp látják-e a különböző generációk egy magyar középváros élhetőségét? Valóság. 2022/6: 78-95.

Kovács László 2022. Márkanevek: a márkakukatás és a nyelvtudomány metszéspontjában Magyar Nyelvőr.146/1: 60-70. DOI: 10.38143/Nyr.2022.1.60

Kovács László 2022. In vino veritas. Deutsche und ungarische Weinmarkennamen im kontrastiven Vergleich. In: Kegyes, Erika / Zipser, Katharina (Hrsg.) Kontrastive Studien im Sprachenpaar Deutsch und Ungarisch. Hamburg: Dr. Kovač. 225-255.

Kovács László – Orosz Katalin – Pollner Péter 2021. Growing Networks – Modelling the Growth of Word Association Networks for Hungarian and English. Investigationes Linguisticae 45. 67-82. https://doi.org/10.14746/il.2021.45.5

Kovács László–Endrődy Orsolya–Lénárt István 2021. Brand names in the mind of Hungarian, Russian, and Laotian kindergarten children: evidence from word association experiments. Hungarian Education Research Journal. 11/4. 413-425. DOI:10.1556/063.2021.00072

Kovács László 2021. Kacsa, Csirkecomb, Ordító egér, Dórémi és társaik – közlekedési eszközök nevei és a nevek csoportosítási lehetőségei. Alkalmazott Nyelvtudomány. 21/2. 35-46. DOI: 10.18460/ANY.2021.2.003

Kovács László – Orosz Katalin – Pollner Péter 2021. Networks in the Mental Lexicon – Contributions from Hungarian. Glottotheory. 12/2: 107-127. DOI: 10.1515/glot-2021-2019

Kovács László–Keller Krisztina–Tóth-Kaszás Nikoletta–Szőke Viktória 2021. A Covid19-járvány hatása egyes turisztikai szolgáltatók működésére: azonnali válaszok és megoldások. Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok. 6/2: 6-24. DOI: 10.15170/TVT.2021.06.02.01

Kovács László–Bóta András–Hajdu László–Krész Miklós 2021. Networks in the mind – what communities reveal about the structure of the lexicon. Open Linguistics. 7/1. 181-199.DOI: 10.1515/opli-2021-0012

Elsen, Hilke–Németh Renáta–Kovács László 2021. The sound of size revisited – New insights from a German–Hungarian comparative study on sound symbolism. Language Sciences. 85 101360. DOI: 10.1016/j.langsci.2021.101360

Szőke Viktória – Kovács László 2021. A mezőgazdaság 4.0 technológiáinak munkaerőpiaci hatásai. Gazdálkodás. 65/1. 64-85. DOI: 10.22004/ag.econ.309544

Kovács László – Zsarnóczky Martin – Keller Krisztina – Tóth-Kaszás Nikoletta 2021. Idősek városképe – egy városmárka-asszociációs kutatás korcsoportspecifikus eredményei. Tér és Társadalom. 35/1. 113-135. DOI: 10.17649/TET.35.1.3208.

Kovács László – Németh Tamás 2020. Országeredet-hatás vagy országeredet-hatások? Az országeredet-hatás összefüggéseinek vizsgálata az Opel márka példáján. Marketing & Menedzsment. 54/3. 59-70. DOI: 10.15170/MM.2020.54.03.06

Szőke Viktória – Kovács László 2020. Mezőgazdaság 4.0 – relevancia, lehetőségek, kihívások. Gazdálkodás. 64/4. 289-304. DOI: 10.22004/ag.econ.305196

Kovács László – Keller Krisztina – Tóth-Kaszás Nikoletta – Knausz Lívia 2020. Nagykanizsa mint márka – középiskolások körében végzett városmárkaasszociációs vizsgálatok eredményei. Vezetéstudomány. 51/3. 17-29. DOI: 10.14267/VEZTUD.2020.03.02

Kovács László 2019. Márkák, asszociációk és fogyasztás – változások a társadalom átalakulásának tükrében. Alkalmazott Nyelvtudomány. 19/1. 1-17. DOI: 10.18460/ANY.2019.1.006 Kovács László 2019. Insights from Brand Associations: Alcohol Brands and Automotive Brands in the Mind of the Consumer. Market – Trziste. 31/1. 97-121. DOI: 10.22598/mt/2019.31.1.97

Kovács László 2019. Márkanevek és fonetikai hasonlóságon alapuló asszociációk szóasszociációs adatbázisokban. Beszédkutatás. 27: 344-360. DOI: 10.15775/BeszKut.2019.344-360

 

Székely Klára

Székely Klára 2022. Az új normalitás okozta szabályozások és a sportélet kis egyesületeinek lehetőségei. In: Kovács, László; Szőke, Viktória (szerk.) Két év új normalitás : A koronavírus-járvány (Covid19) gazdasági és társadalmi hatásai. Szombathely: Savaria University Press. 327-335.

Kovács László – Székely Klára – Szőke Viktória – Ziegler Zsolt 2020. Oktatás, vizsgáztatás, világjárvány. Gyakorlatok és tapasztalatok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Gazdálkodástudományi Tanszékén. In: Kovács, László (szerk.) Globális kihívás – lokális válaszok: A koronavírus (Covid19) gazdasági és társadalmi összefüggései és hatásai. Szombathely: Savaria University Press. 401-422.

Székely Klára 2020. A turizmus és az etika összefüggései az alternatív turizmus kérdéskörében. In: Kovács, László (szerk.) Határterületek 2019. Szombathely: Savaria University Press. 157-172.

Kovács László (szerk.) – Székely Klára (szerk.) 2019. Ipar 4.0. Szombathely: Savaria University Press.

Székely Klára 2019. A társadalmi felelősség kérdése Hunyadi Mátyás gazdaságpolitikájában 1458 és 1490 között. In: Kovács László – Varga Imre (szerk.) A gazdaság interdiszciplináris megközelítései Szombathely: Savaria University Press. 79-92.

 

Ziegler Zsolt

Ziegler, Zsolt. 2022. Utilizing Transparency Illusion to Enhance Employee Sincerity. International Journal of Organizational Diversity 22: 37-49.

Kovács, László ; Székely, Klára ; Szőke, Viktória ; Ziegler, Zsolt. 2021. Oktatás, vizsgáztatás, világjárvány. Gyakorlatok és tapasztalatok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Gazdálkodástudományi Tanszékén. In: Kovács, László (szerk.) Globális kihívás – lokális válaszok : A koronavírus (Covid19) gazdasági és társadalmi összefüggései és hatásai. 401-422.

Ziegler, Zsolt, Csordás, Hédi. 2020. Particularist Understanding of CSR Marketing Visual Arguments. In: Jens, Allwood; Olga, Pombo; Clara, Renna; Giovanni, Scarafile (szerk.) Controversies and Interdisciplinarity : Beyond disciplinary fragmentation for a new knowledge model

Ziegler, Zsolt. 2020. Maradjunk otthon? Racionális döntés Covid19 idején a Newcomb dilemma fényében. In: Kovács, László (szerk.) Globális kihívás – lokális válaszok : A koronavírus (Covid19) gazdasági és társadalmi összefüggései és hatásai. 215-225.

Ziegler, Zsolt. 2020. A transzparencia illúziójának felhasználása a dolgozói őszinteség növelésének érdekében. In: Kovács, László (szerk.) Határterületek 2019. 193-200.

Ziegler, Zsolt. 2020. Newcomb Dilemma in Development Management. Információs társadalom: társadalomtudományi folyóirat. 7-18.

Ziegler, Zsolt. 2019. Manipuláció és akaratgyengeség a racionalitás tükrében. In: Kovács, Lászó; Varga, Imre (szerk.) A gazdaság interdiszciplináris megközelítései. 117-128.

Ziegler, Zsolt. 2019. Online Decision Making On Choosing Hotels — how online surfaces affect touristic decision making. In: Kovács, László; Székely, Klára (szerk.) Ipar 4.0. 109-123.