IK Savaria Műszaki Intézet angol

IK Savaria Műszaki Intézet angol

IK Savaria Műszaki Intézet angol

Tisztelt Érdeklődő!

A Savaria Műszaki Intézet 2017. február 1-én csatlakozott az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Informatikai Karához (IK).

Intézetünk fő feladata a műszaki oktatás megvalósítása Szombathelyen.

  • A gépészmérnöki és duális gépészmérnöki szak keretében az Intézet mind az alaptudományokhoz, mind pedig a differenciált szakmai ismeretekhez kapcsolódó tantárgyak oktatását végzi. További információk: https://www.szombathelyigepesz.hu/

  • A műszaki menedzsereknek a műszaki tantárgyak mellett oktatjuk még azokat a gazdasági-menedzsment és logisztikai alapismereteket is, amelyek szoros kapcsolatban vannak a termelő-szolgáltató szervezetek racionális működtetésével.
  • A technika tanár szakon átadjuk azokat az ismereteket is, amelyek a technikai alapismeretekre és műveltségre, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatásához szükségesek.

Az Intézetben oktató munkatársak elkötelezettek, hogy a gyorsan változó környezetünkben olyan értékalapú tudást adjanak át, ami hosszú távon segítik a mindennapos munkavégzést. Ennek érdekében folyamatosan fejlesztjük a tananyagokat és az oktatási infrastruktúránkat is. Oktatóink rendszeresen vesznek rész módszertani továbbképzésen, mely segít az új társadalmi viszonyok között is a hatékony tudásátadásban. Ez elért eredmények alapján Intézetünk nem csak hazai, hanem nemzetközi szinten is megjelenik az angol nyelvű gépészmérnöki BSc képzésével.

Az oktatási feladatok mellett, nagy hangsúlyt fektetünk a nemzetközi kutatócsoportokkal való együttműködésre. Munkatársaimmal rendszeresen veszünk részt nemzetközi konferenciákon, melynek köszönhetően alapkutatási területen folyamatosan aktívak vagyunk. Publikációk megjelenése mellett, ipari K+F tevékenységben is aktívan résztveszünk.

MUNKATÁRSAK, ELÉRHETŐSÉGEK

Prof. Dr. Kollár László, Intézetigazgató

  • Telefon: +36 94 504 461


Szirmay Judit

     
      Tajnay Anita

  • duális ügyintéző, nemzetközi koordinátor
  • Telefon: +36 94 519 699
  • E-mail: ta@inf.elte.hu

 

Horváthné Benkő Annamária

Saját honlap címe: http://smi.inf.elte.hu/