Szendreiné Boncz Ildikó

Szendreiné Boncz Ildikó

Információk

Munkakör: tanársegéd
Tudományos fokozat: -
Telefonszám: +36 94 504 379
E-mail: szendreine.boncz.ildiko@sek.elte.hu
Kutatási terület: fizika tanítása, szakmódszertan
Oktatott tárgyak: mechanika, elektromágnesség, elektronika, digitális technika, termodinamika és statisztikus fizika, matematika és tantárgy-pedagógia, környezetismeret tantárgy pedagógia, fizika gyakorlat

Publikációk

MTMT oldal linkje